Asetus edellyttää, että kiinteistön jäteveden käsittelyjärjestelmät saatetaan asetuksen edellyttämälle tasolle 15.3.2018  mennessä. Uudisrakennusten ja peruskorjattavien rakennusten osalta jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee tehdä heti asetuksen vaatimaan tasoon.

Luvat ja neuvonta järjestelmien rakentamiseen rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen, puh (03) 4433 651 tai 044 7865 651.
Valvonta ja neuvonta  ympäristötarkastaja Taina Bister, puh.  044 7865 650

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110209

Laki ympäristönsuojelulain muutoksesta 196/2011

Ei-viemäriin