Asetus edellyttää, että jos kiinteistö sijaitsee enintään 100m  päässä vesistöstä tai merestä tai pojavesialueella on  järjestelmä kunnostettava  31.10.2019  mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta luvanvaraista remonttia, tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä. Uudisrakennusten ja peruskorjattavien rakennusten osalta jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee tehdä heti asetuksen vaatimaan tasoon.

Luvat ja neuvonta järjestelmien rakentamiseen rakennustarkastaja, puh 044 7865 651.
Valvonta ja neuvonta  ympäristötarkastaja, puh.  044 7865 650

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella

Ympäristönsuojelulaki

Ei-viemäriin