ILMOITTAUTUMINEN PERUSOPETUKSEEN PARKANOSSA LUKUVUONNA 2020–2021

Perusopetuksen 1. luokalle on ilmoitettava kaikki v. 2013 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee viipymättä toimittaa sitä koskeva hakemuksensa kaupungintalon koulutoimistoon.
Mikäli huoltaja arvelee lapsensa tarvitsevan erityisopetusta heikon kuulon, näön tai muiden tähän verrattavien syiden vuoksi, kehotetaan siitä ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti WILMA-järjestelmän kautta. Tästä on lähetetty koteihin kirje.

Parkanon seurakunnassa kirjoilla olevat eivät tarvitse virkatodistusta, eivätkä myöskään väestörekisteriin merkityt; muiden tulee liittää virkatodistus ilmoittautumislomakkeeseen.

Kaikki kouluun tulevat uudet oppilaat on pyrittävä ilmoittamaan kouluun kirjeessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Tämän jälkeen esim. paikkakunnalle muuttavat ilmoittautuvat koulutoimistoon tai koulun kansliaan. Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas muuttaa paikkakunnalta ennen koulun alkua, pyydetään tästä ilmoittamaan koulutoimistoon tai koulun kansliaan.

Koululla kevään aikana järjestettävästä uusien oppilaiden kouluun tutustumispäivästä sekä muista koulunkäynnin aloittamiseen liittyvistä asioista koulu ilmoittaa erikseen.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulun alkaessa koulukampus Kaarnan tiloissa ensisijaisesti 1.- ja 2. vuosiluokan oppilaille klo 13-17 välisenä aikana.

Koululaisten aamuhoito järjestetään varhaiskasvatuksena Kuttikallion päiväkodissa.

Koululaisten aamuhoitoa tulee hakea sähköisesti varhaiskasvatuksen hakulomakkeella ja koululaisten iltapäivätoimintaa koskevat hakulomakkeet jaetaan tuleville koululaisille esiopetusryhmissä. Lomakkeita saa myös kaupungintalon neuvonnasta, koulutoimistosta tai koulusta. Hakemukset on toimittava koulutoimistoon 30.4.2020 mennessä.

Parkanossa 5.2.2020 Sivistyslautakunta