ILMOITTAUTUMINEN 6-VUOTIAIDEN LASTEN ESIOPETUKSEEN ja TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN TOIMINTAKAUDEKSI 2020–2021

ESIOPETUS
Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo 9-13. Esiopetuksen toiminta-ajat noudattavat sivistyslauta- kunnan hyväksymää varhaiskasvatuksen esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmaa.

6-vuotiaiden lasten maksutonta esiopetusta järjestetään Kuttikallion päiväkodin alaisissa esiopetusryhmissä.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu sähköisellä hakemuksella, mikä löytyy Parkanon kaupungin nettisivuilta kohdasta lomakkeet.

Esikoululaisilla on mahdollisuus kuljetukseen, jos yhdensuuntainen matka ylittää yli 4 km, eikä lapsi tarvitse täydentävää varhaiskasvatusta ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen.

JOS LAPSELLA ON MYÖS ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN VARHAISKASVATUKSEN TARVE/OIKEUS, VOIDAAN HÄNELLE SAMALLA SÄHKÖISELLÄ ESIOPETUS-ILMOITTAUTUMISELLA HAKEA MYÖS VARHAISKASVATUSPAIKKAA. MAHDOLLISET HAKEMUKSEN LIITEET (mm. perheiden tulotiedot) TOIMITETAAN KAUPUNGINTALOLLE KOULUTOIMISTOON TAI NEUVONTAAN 19.4.2020 MENNESSÄ.

Lisätietoja saa puh. varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki 044-7865 530, sarita.rajamaki@parkano.fi, päiväkodin johtaja Jaana Mansikkaviita 044-7865 511 jaana.mansikkaviita@parkano.fi

YKSITYISEN PALVELUNTUOTTAJAN ILMOITUSMENETTELY § 44 (varhaiskasvatuslaki 540/2018)

Yksityisen palveluntuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista varhaiskasvatuksesta vastaavalle 50 §:ssä tarkoitetulle kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.

Ilmoitus tehdään varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäelle puh. 044- 7865 530

Parkanossa 5.2.2020 Sivistyslautakunta