Ilman epäpuhtaudet ovat joko kaasumaisia tai hiukkasmaisia yhdisteitä, jotka ovat syntyneet teollisuuden, liikenteen, energiantuotannon tai lämmityksen yhteydessä. Epäpuhtaudet, pitoisuustasosta riippuen, vaikuttavat haitallisesti terveyteen ja luonnon hyvinvointiin.
Merkittävimmät epäpuhtaudet ovat hiukkaset, typen oksidit ja rikkidioksidi.

Kunnan ilmansuojelun tehtäviin kuuluu mm. ilmanlaadun seuranta ja päästöjen vaikutusten tarkkailu. Parkanossa ilmansuojelua tehdään lähinnä ympäristölupien avulla sekä osallistumalla erilaisiin alueellisiin projekteihin.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Luvan myöntämisen yhteydessä voidaan antaa määräyksiä esim. päästörajoista ja ilman laadun tarkkailusta. Näiden avulla ympäristölupaa tarvitsevien, esim. teollisuuden, päästöjä voidaan rajoittaa.