Ikäihmisten elintapaohjauksen palvelutarjotin kootaan vuoden 2022 aikana.