Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2017–2025 hyväksyttiin eilen Parkanon kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa sitä esittelivät hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä ja vanhustyön asiantuntija Tuija Vainionpää.

Suunnitelma on päivitetty ja tiivistetty versio aiemmasta. Tällä kertaa painotetaan ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisen merkitystä. Suunnitelmassa keskeistä ovat ikääntyvien toimintakyvyn ylläpito, elintapaohjaus, neuvonta, osallistaminen ja kotona asumisen tukeminen.

Väestöennusteissa suurin muutos Parkanossa vuosina 2020–40 on yli 85-vuotiaiden osuuden nousu.

– Kotona asutut vuodet tulevat lisääntymään. Siksi kotona asumista tukevat toimet ovat keskiössä nyt ja tulevaisuudessa, Tuija Vainionpää totesi.

Kotihoidon mahdollisuus ympäri vuorokauden, erilaiset taksipalvelut ja kotikuntoutuksen kehittäminen ovat esimerkkejä siitä, miten kotona asumista voidaan auttaa.

Suurin osa ikääntyvästä väestöstä on hyväkuntoisia eläkeläisiä, jotka liikkuvat ja käyttävät palveluja. Suunnitelmassa todetaan, että heidän hyvinvointinsa ja terveytensä edistämisessä nousee arvoonsa elintapaohjaus.

Tärkeää on kehittää myös asumisen malleja vastaamaan palvelutarvetta. Tähän tulee osaltaan vastaamaan Parkanon uusi senioritalo. Uutena ikäihmisten tukimuotona on Parkanossakin vuodenvaihteessa otettu käyttöön ikäihmisten perhehoito, johon parhaillaan etsitään perhehoitajia.

– Ikäystävällisessä kunnassa olennaista on, ettei enää kunnon muuttuessa mennä palvelujen perässä vaan palvelut muuttuvat kunnon mukaan, Anne Perälä kiteytti.

Valtuustossa ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin kiitellen. Vilkasta keskustelua herätti suunnitelman seurannan ja valvonnan toteuttaminen niin, että hyvän suunnitelman toteuttaminen tulee taattua.

Suunnitelma löytyy valtuuston kokouksen pöytäkirjan liitteistä.