Tavoitteet:

  • Vahvistetaan palveluja, joiden varaan lapsiperheet voivat perustaa kodin
  • Uuden opetussuunnitelman mukainen vetovoimainen oppimisympäristö
  • Kehitetään ja lisätään toisen asteen koulutusta
  • Monipuolinen kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta sekä aktiiviset kulttuuripalvelut
  • Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä lähipalveluita
  • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota
  • Turvataan ikäihmisten palvelut
  • Täydennetään palvelukonseptia yhteistyöllä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa