Asiakkaille saapuneet hulevesilaskut ovat herättäneet paikoin hämmennystä ja saaneet puhelimet soimaan teknisellä osastolla.
Moni soittaja on sitä mieltä, että hänen tontiltaan ei tule kaupungin järjestelmiin sellaista vettä, josta hulevesimaksu pitäisi maksaa.
Hulevesimaksu ei kuitenkaan edellytä suoraa yhteyttä kaupungin sadevesiviemäriin, vaan esimerkiksi ojat ovat yhtä lailla osa järjestelmää.

Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue on määritetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa (103 b §) alueeksi, jolla sijaitsevia kiinteistöjä
kunnan hulevesijärjestelmä palvelee. Peruste kiinteistön kuulumiselle kunnan hulevesijärjestelmään voi olla myös kiinteistön hyötyminen
siitä, että kunta huolehtii järjestelmällään yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, hulevesien hallinnasta.

Kuntaliiton ohjeessa asia on määritelty näin:

Hulevesien vaikutusalueeseen kuuluvat kiinteistöt,

– jotka johtavat hulevetensä tai osan hulevesistään kunnan hulevesijärjestelmään
– joilta voi johtua hulevesiä kunnan hulevesijärjestelmään joissakin olosuhteissa
– joita kunnan yleisten alueiden huleveden hallinta palvelee.

Parkanossa kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusaluetta on valtuuston päätöksellä joulukuussa 2021 laajennettu, ja nyt lähetetyt laskut perustuvat tähän päätökseen. Nykyinen vaikutusalue näkyy oheisesta kartasta, jossa violetilla on merkitty hulevesiviemäröinnin verkostoalue ja ruskealla huleveden vaikutusalue.

Parkanon hulevesijärjestelmän vuotuiset kustannukset ovat noin 80 000 euroa. Hulevesimaksuilla katettavia kustannuksia muodostuu esimerkiksi uudisrakentamisesta, saneerauksesta, mahdollisista vesihuoltolaitosten perimistä maksuista, hallintokuluista, käyttö- ja kunnossapitotöistä, suunnittelusta ja maa-alueiden osto- ja vuokrakuluista.

Huleveden laskuttaja muistuttaa, että kiinteistön omistajien tulee itse ilmoittaa mahdolliset kiinteistön omistajan vaihdokset kaupungille, jotta hulevesilaskutus kohdistuu oikein.

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ovat käsitelleet marras- joulukuulla 2021 teknisen lautakunnan esityksestä uuden hulevesijärjestelmän vaikutusalueen, sekä hulevesimaksun yksikköhinnan. Hulevesiverkoston vaikutusalueen määritys ja hulevesitaksan yksikköhinta oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022, mutta teknisen virheen vuoksi voimaantulopäivä ja myös vanhan taksan kumoaminen oli jäänyt pois esityksestä. Vanha hulevesitaksa oli vahvistettu vesihuoltotaksan yhteydessä 9.11.2015 § 76, toiminta hulevesien osalta on siirretty kaupungille 1.1.2019 alkaen.
Parkanon kaupunginvaltuusto 16.5.2022 § 3 on hyväksynyt nyt voimassa olevan / ensimmäistä kertaa laskutettavan laajemman hulevesijärjestelmän vaikutusalueen sekä hulevesimaksun yksikköhinnan  40€/ vuosi siten, että  ne tulevat voimaan takautuvasti  1.1.2022  alkaen ja kumonnut samalla vanhan 9.11.2015 § 76 hyväksytyn hulevesitaksan.

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Katso kartta huleveden vaikutusalueesta
Hulevesimaksun määrittäminen