Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalue on määritetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa (103 b §) alueeksi, jolla sijaitsevia kiinteistöjä
kunnan hulevesijärjestelmä palvelee. Peruste kiinteistön kuulumiselle kunnan hulevesijärjestelmään voi olla myös kiinteistön hyötyminen
siitä, että kunta huolehtii järjestelmällään yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, hulevesien hallinnasta.

Kuntaliiton ohjeessa asia on määritelty näin:
Hulevesien vaikutusalueeseen kuuluvat kiinteistöt,

– jotka johtavat hulevetensä tai osan hulevesistään kunnan hulevesijärjestelmään
– joilta voi johtua hulevesiä kunnan hulevesijärjestelmään joissakin olosuhteissa
– joita kunnan yleisten alueiden huleveden hallinta palvelee.

Hulevesiä on aiemmin käsitelty vesihuoltolaitoksen toimesta, toiminta hulevesien osalta on siirretty kaupungille 1.1.2019 alkaen.

Parkanossa kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusaluetta on laajennettu kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden 2022  alusta alkaen.
Nykyinen vaikutusalue näkyy sivun alareunan karttalinkistä, jossa violetilla on merkitty hulevesiviemäröinnin verkostoalue ja ruskealla huleveden vaikutusalue.

Parkanon hulevesijärjestelmän vuotuiset kustannukset ovat noin 80 000 euroa. Hulevesimaksuilla katettavia kustannuksia muodostuu esimerkiksi uudisrakentamisesta, saneerauksesta, mahdollisista vesihuoltolaitosten perimistä maksuista, hallintokuluista,
käyttö- ja kunnossapitotöistä, suunnittelusta ja maa-alueiden osto- ja vuokrakuluista.
Hulevesimaksu ei kuitenkaan edellytä suoraa yhteyttä kaupungin sadevesiviemäriin, vaan esimerkiksi ojat ovat yhtä lailla osa järjestelmää.

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa. Hulevesimaksun lasku lähetetään sille kiinteistön omistajalle tai kaupungin vuokratontin haltijalle, jonka nimissä kiinteistö on laskutustiedoissa. Kaupunki saa omistajatiedot  tehdyistä kauppakirjoista ja  lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. 

Katso kartta huleveden vaikutusalueesta
Hulevesimaksun määrittäminen

Yhteystiedot: 

kunnallistekniikan päällikkö Kari Santikko,
puh. 044 7865 631
kari.santikko@parkano.fi