Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400 + 110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Kristiinankaupungin ja Nokian välille. Myös Parkano sijoittuu suunnitellulle voimajohtoreitille. Parkanon kohdalle sijoittuu uusi maastokäytävä, jolle tarkastellaan kahta vaihtoehtoista reittiä. 

Lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on alkanut ja ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Arviointiohjelman liitteenä on mm. tarkemmat kartat suunnittelusta voimajohtoreitistä. YVA-ohjelma liitteineen on julkaistu Fingridin hankesivulla. YVA-ohjelmaan liittyvät tiedot saa näkyviin klikkaamalla punaista palkkia YVA-menettely. Yhteysviranomaisena Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa arviointiohjelmasta. Viralliset mielipiteet on toimitettava ELY-keskukselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti. Arvio ympäristövaikutuksista kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan keväällä 2023. 

Hanketta ja YVA-ohjelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 17.11.2022 klo 17.30-19.30. Tilaisuus järjestetään vain sähköisesti. Yleisötilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua tai rekisteröityä. Linkki tilaisuuteen lisätään Fingridin hankesivulle. Kysymyksiä voi kirjoittaa tilaisuuden aikana tai ennen tilaisuutta saman osallistumislinkin kautta. Kysymykset näkyvät vain tilaisuuden järjestäjille ja niihin vastataan esitysten jälkeen. Tilaisuus tallennetaan ja sen voi katsoa myöhemmin itselle sopivana ajankohtana. 

 

Fingridin hankesivu:

Kristiinankaupunki-Nokia – Fingrid

 

Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa:

Ymparisto > Kristiinankaupunki-Nokia 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke