Kaikki Pirkanmaan kunnat kuuluvat Pirkanmaan perhehoidon yksikköön.
Yksikkö huolehtii lakisääteisen ennakkovalmennuksen järjestämisestä perhehoitajiksi aikoville.
Perhehoitajia rekrytoidaan kaikista Pirkanmaan kunnista.

Seuraava perhehoitajien ennakkovalmennus järjestetään ajalla 27.9.-29.11.2022.

Katso linkeistä hakuilmoitus ja ennakkovalmennuksen aikataulu.