Elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää kaikkien elintarvikkeiden turvallisuutta, asianmukaista laatua ja koostumusta sekä ehkäistä ja poistaa elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja.

Valvonta kattaa elintarvikkeiden valmistuksen, varastoinnin, kuljetuksen, maahantuonnin/ maastaviennin, myynnin, käsittelyn ja tarjoiltavat tuotteet.
Elintarvikealan yrittäjien on lisäksi toteutettava omavalvontaa, johon liittyviä neuvoja saa terveystarkastajalta.

Valvontaa varten laaditaan vuosittain valvontasuunnitelma, jossa arvioidaan yritystä riskinarvioinnilla ja otetaan huomioon aiemmat näytetulokset.

Ruokamyrkytystapauksissa pyydetään ottamaan yhteyttä sairastapauksissa terveyskeskukseen ja elintarvikevalvonnan osalta terveysvalvonnanjohtajaan / terveystarkastajaan.

Elintarvikelain (23/2006) muutoksen (643/2010) mukaan toimijan, joka saattaa markkinoille
elintarvikeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita, on tehtävä ilmoitus
toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta. Ilmoitus tehdään toimipaikan sijaintikunnan
valvontaviranomaiselle viimeistään 31.8.2011. Lisätietoa asiasta  ja ilmoituslomake.

Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA)
Hygieniaosaaminen (EVIRA)