Urheilupainotteinen opiskelu alkaa Parkanossa

Parkanossa voi ensi syksystä lähtien opiskella urheilupainotteisesti lukiossa sekä kone- ja tuotantotekniikan ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa. Salibandyn, jääkiekon ja e-urheilun tavoitteelliseen harrastamiseen koulunkäynnin ohessa on loistavat mahdollisuudet, sillä Parkanossa on jäähalli ja ensi syksystä lähtien myös moderni koulukampus uusine oppimisympäristöineen, liikuntahalleineen ja e-urheiluluokkineen.

– Urheilupainotteisuutemme vastaa ison kaupungin urheiluakatemiatoimintaa mutta pienemmässä mittakaavassa. Muihin urheilulinjoihin ja -painotteisuuksiin verrattuna Parkanon malli antaa myös merkittäviä taloudellisia etuuksia opiskelijalle, toteaa sivistysjohtaja Jenni Alppi.

Kaupunki kustantaa opiskelijoiden harrastamisen myös vapaa-ajalla. Urheilupainotteisesti opiskelevat voivat siis harrastaa salibandya, jääkiekkoa ja e-urheilua paikallisissa urheiluseuroissa ilman kausi-, harrastepaikka- ja pelipassimaksuja.

Mukaan valittavien opiskelijoiden kouluajan harjoitteluun kuuluu kaksi aamutreeniä ja yksi elämäntapaoppitunti tai huoltavan harjoite viikossa. Lisäksi kouluajan ulkopuolella on urheiluseuran tai e-urheiluseuran lajiharjoittelua ja pelitapahtumia kahdesta neljään kertaan viikossa.

Jääkiekkoon ja salibandyyn valitaan vuosittain 12 opiskelijaa per laji, e-urheilupuolelle 5–6 opiskelijaa.

 

Lisätietoa: Opiskelun urheilupainotteisuus Parkanossa

 

Näin haet Parkanon lukion urheilupainotteisuuteen:

– hae yhteishaussa opintopolku.fi

– täytä ainevalintakortti lukion nettisivuilla https://peda.net/parkano/parkanon-lukio/hmo

– täytä saman sivun kautta urheilupainotteisuuden hakulomake ja lähetä se samaan aikaan ainevalintakortin kanssa Parkanon lukion kansliaan

– lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Laura Salonen p. 044 786 5534

 

Saskyn järjestämässä ammatillisessa koulutuksessa haku urheilupainotteisuuteen tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Perolaisen kautta p. 050 338 3314.

 

Opiskelija saa taloudelliset edut harrastamiseen liittymällä jäseneksi urheiluseuroihin. Lisätietoja seuroista www.parkanonkiekko.fi www.sbtpapo.fi ja www.parcode.fi.

 

Asemakaavaehdotus nähtävillä (9.) Haukkalan kaupunginosassa

K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaava (9.) Haukkalan kaupunginosassa.

Alue sijaitsee valtatie 3:n ja 23 risteysalueen kaakkoispuolella Villenpolku –nimisen yksityistien varrella, rajoittuen eteläosastaan Parkanonjärveen. Etäisyyttä keskustaan on n. 2-3 km.

Kaavoitustyö on käynnistetty Parkanon kaupungin aloitteesta hankkimansa lisämaan kaavoittamiseksi.

Alue on pääosin avaraa peltoaluetta. Alueella on yksi yksityisomistuksessa oleva tila, jolla sijaitsee omakotitalo talousrakennuksineen. Kaava-alue on n. 12 ha. Alueen eteläpään länsipuolella sijaitsee Haukkalan ensimmäinen ja ainoa kaava-alue.

Kaava-alue muodostuu tiloista Kielomäki, kiinteistötunnus 581-405-3-52 ja Haukkala, kiinteistötunnus 581-405-3-53.

Asemakaavalla muodostuu erillispientalojen (AO) korttelit 9003-9005, toimitilarakennusten korttelialue (KTY) 9006 sekä lähivirkistys (VL)- ja Villenpolku –nimistä kaavatiealuetta.

Asemakaavaehdotus sekä -selostus ja  osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL:n 65 § ja  MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 6.11. – 5.12.2018 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla (kaupungintalon 3. kerros) sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ylläolevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

040 833 9275, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh. 044 786 5601, jarmo.kyosti@parkano.fi

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 5.12.2018 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

Asemakaavaehdotus

Asemakaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Luontoselvitys

Luontoarvokartta

Muinaisjäännösinventointi

 

 

Asukkaille ja henkilöstölle suunnattu Pirkanmaa2021-verkkosivusto on julkaistu

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä kertova www.pirkanmaa2021.fi-verkkosivusto on julkaistu. Sivustolla kerrotaan yleistajuisesti perustietoa Pirkanmaa2021-uudistuksesta erityisesti Pirkanmaan asukkaille ja uuteen maakuntaan siirtyvälle henkilöstölle.

Sivustolla julkaistaan uudistukseen liittyvän perustiedon lisäksi mm. uutisia ja videoita. Sieltä löytyy myös vastauksia kysymyksiin maakunta- ja sote-uudistuksesta, muutosvalmistelusta sekä henkilöstön siirtymisestä maakunnan palvelukseen. Lisää kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@pirkanmaa.fi. Sivuston tietoja päivitetään ja täydennetään muutosvalmistelun edetessä.

Pirkanmaa2021-uudistuksen valmisteluun liittyvät työryhmien kokousaineistot ja raportit ovat jatkossakin entisellä paikalla Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistus
twitter, facebook, instagram, youtube: @pirkanmaa2021
www.pirkanmaa2021.fi

 

Katujen suunnitteluun liittyvät maastotutkimukset Viinikan alueella


KATUJEN SUUNNITTELUUN LIITTYVÄT MAASTOTUTKIMUKSET VIINIKAN KAUPUNGINOSASSA

Parkanon kaupungin toimeksiannosta Aluetaito Oy suorittaa katujen peruskorjaussuunnitteluun liittyviä maastotutkimuksia Viinikan kaupunginosassa Rantakadun, Kausenkadun, Nikkarinraitin ja Porvalinraitin alueilla viikosta 45 alkaen.

Työn takia maastotyöntekijät liikkuvat myös osittain alueen kiinteistöjen alueella.

Lisätietoja asiasta saa tarvittaessa Aluetaito Oy:ltä Juha Porrelta, 040 838 3281 tai Parkanon kaupungilta Pekka Mikkolalta, 044 7865 631.

 

 

Tekninen lautakunta