Koulu- ja kulttuurikampus Kaarnan palvelukoordinaattorin toimi 1.8.2019 alkaen toistaiseksi

Sivistystoimi

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi koulu- ja kulttuurikampus Kaarnan palvelukoordinaattorin toimi sopimuksen mukaan tai viimeistään 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.  

Palvelukoordinaattori työskentelee mm. koulu- ja kulttuurikampus Kaarnan ylläpidosta vastaavana henkilönä, joka huolehtii tilojen hallinnasta ja kalusteisiin liittyvästä kunnossapidosta sekä siirtelystä. Palvelukoordinaattori hallinnoi ja opastaa tiloihin liittyvää tekniikkaa sisäisille ja ulkopuolisille käyttäjille. Lisäksi hän toimii yhtenä kasvattajana kouluyhteisössä. Työajat ovat joustavat ja työhön sisältyy ilta- ja viikonlopputöitä.

Palvelukoordinaattorin toimeen palkattavalta henkilöltä vaaditaan perehtyneisyyttä kiinteistö-, ja esitystekniikkaan, halukkuutta tehdä pieniä korjaustoimia sekä kalusteiden siirtelyä ja muita arjessa eteen tulevia töitä. Lisäksi palvelukoordinaattorilta edellytetään hyviä ihmissuhdetaitoja ja ulospäinsuuntautunutta luonnetta sekä joustavuutta.

Palkkaus määräytyy sopimuksen mukaan.

Toistaiseksi toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 30.4.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 

Lisätietoja antaa:

Sivistysjohtaja Jenni Alppi, puh. 044-7865 501, jenni.alppi@parkano.fi

Johtava rehtori Jenni Annala, puh. 044-7865 502, jenni.annala@parkano.fi

 

 

Parkanossa 12.4.2019                                                                         Sivistystoimi

Koulunkäynnin ohjaajan toimi (määräaikainen)

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 6.8.2019 alkaen määräaikaisesti 30.5.2020 saakka seuraava toimi:

 koulunkäynnin ohjaajan toimi

 Kelpoisuusvaatimuksena koulunkäynnin ohjaajan tai muu soveltuva tutkinto. Eduksi katsotaan aiempi kokemus koulunkäynnin ohjaajan tehtävistä. Valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä kaikkien peruskouluikäisten oppijoiden kanssa.

Työaika vaihtelee 20-38,75 tunnin välillä. Työnteko ja palkanmaksu saattaa keskeytyä koulujen loma-ajoiksi lukuun ottamatta työntekijän omaa vuosilomaa.

Palkkaus KVTES:n mukaan.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta 30.4.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tointa täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Valitun on toimitettava sivistysjohtajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja antavat:

Rehtori Kimmo Vesanto, puh. 044 7865 521, e-mail kimmo.vesanto@parkano.fi

Johtava rehtori Jenni Annala, puh. 044 7865 502, e-mail jenni.annala@parkano.fi

Sivistysjohtaja Jenni Alppi, puh. 044 7865 501, e-mail jenni.alppi@parkano.fi

Koulunkäynnin ohjaajan (lähihoitaja) toimi

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 6.8.2019 alkaen toistaiseksi seuraava toimi:

 koulunkäynnin ohjaajan (lähihoitaja) toimi

 Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tai muu soveltuva tutkinto. Eduksi katsotaan aiempi kokemus koulunkäynnin ohjaajan tehtävistä. Valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä kaikkien peruskouluikäisten oppijoiden kanssa.

Työaika vaihtelee 20-38,75 tunnin välillä. Työnteko ja palkanmaksu saattaa keskeytyä koulujen loma-ajoiksi lukuun ottamatta työntekijän omaa vuosilomaa.

Palkkaus KVTES:n mukaan.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta 30.4.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tointa täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Valitun on toimitettava sivistysjohtajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja antavat:

Rehtori Kimmo Vesanto, puh. 044 7865 521, e-mail kimmo.vesanto@parkano.fi

Johtava rehtori Jenni Annala, puh. 044 7865 502, e-mail jenni.annala@parkano.fi

Sivistysjohtaja Jenni Alppi, puh. 044 7865 501, e-mail jenni.alppi@parkano.fi

Yhtenäiskoulun ja lukion yhteinen musiikin lehtorin viransijaisuus

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 1.8.2019 alkaen määräaikaisesti 31.7.2020 saakka seuraava virka:

yhtenäiskoulun ja lukion yhteinen musiikin lehtorin viransijaisuus

 Tehtävä sisältää lukion musiikkiteatteripainotuksen musiikin opetuksen. Tehtävä tulee mahdollisesti virkana hakuun seuraavana lukuvuonna.

Aiempi kokemus yläkoulun ja lukion musiikin opetuksesta sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja organisointikyky katsotaan eduksi. Arvostamme myös innovatiivisuutta sekä monipuolista osaamista tieto- ja viestintätekniikan käytöstä opetuskäytössä.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.

Palkkaus OVTES:n mukaan.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta 30.4.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virkaa täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Valitun on toimitettava sivistysjohtajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja antavat:

Johtava rehtori Jenni Annala, puh. 044 7865 502, e-mail jenni.annala@parkano.fi

Yhtenäiskoulun rehtori Tarja Männikkö-Tarsia,  puh. 044 7865 531, e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

Yhtenäiskoulun erityisopettajan virka (määräaikainen)

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 1.8.2019 alkaen määräaikaisesti 31.7.2020 saakka seuraava virka:

yhtenäiskoulun erityisopettajan virka

Tehtävä edellyttää innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.

Palkkaus OVTES:n mukaan.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta 30.4.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virkaa täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Valitun on toimitettava sivistysjohtajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja antavat:

Rehtori Tarja Männikkö-Tarsia,  puh. 044 7865 531, e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

Johtava rehtori Jenni Annala, puh. 044 7865 502, e-mail jenni.annala@parkano.fi

Sivistysjohtaja Jenni Alppi, puh. 044 7865 501, e-mail jenni.alppi@parkano.fi