Liikennekatkos Pentintiellä 25.9.-27.9.2023

TIEDOTE
Liikennekatkos

Pentintie suljetaan kaikelta liikenteeltä osoitekohdasta 111 ma 25.9. klo 8.00 – ke 27.9.2023 klo 16.00 väliseksi ajaksi rakennustöiden vuoksi.
Kevyenliikenteenväylä ko. on normaalisti liikenteellä.

Lisätietoja työhön liittyvissä asioissa antaa Parkanon kaupunki / kunnossapitomestari Mika Toropainen sähköpostitse mika.toropainen@parkano.fi
tai puhelimitse 044 7865 633.

Pahoittelemme rakennustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

19.9.2023
Tekninen toimi

Brändikysely tekstiviestinä parkanolaisille

Parkanon kaupunki on tänään lähettänyt tekstiviestipalvelun kautta kuntabrändikyselyn kaikille yli 16-vuotiaille parkanolaisille, joilla on julkinen puhelinnumero.

Viestissä toivotaan vastaanottajan vastaavan linkin kautta kyselyyn, joka auttaa Parkanoa uudistamaan brändiään. Linkki on turvallinen klikata auki, ja jokaisen kuntalaisen mielipide on brändityössä arvokas.

Kesällä käyttöön otettua Blue Idean tekstiviestipalvelua voidaan vastaisuudessa käyttää tiedottamiseen myös erilaisissa häiriötilanteissa, esimerkiksi vesikatkoksien yhteydessä. Palvelun kautta kaupunki voi lähettää viestin myös kartan tai osoitteen mukaan rajatulle alueelle.

Parkano voitti sote-riidan Kihniötä vastaan

Parkanon kaupunki on tänään hallinto-oikeuden päätöksellä voittanut Kihniötä vastaan vuosia jatkuneen riidan sote-kulujen jakautumisesta. Kihniön kunta velvoitetaan maksamaan Parkanon kaupungille noin 350 000 euroa sekä korvaamaan Parkanon kaupungin oikeudenkäyntikuluja 25 000 euroa.

Palvelusopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevasta yhteistoiminnasta on Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan välillä tehty vuonna 2015.

– Parkanon kaupunki voitti jutun kauttaaltaan, mikä oli odotettavissakin. Tämä antaa vahvan pohjan myös tulevaan, kun laskutamme nyt vuosilta 2020–22 laskuttamatta jääneitä Kihniön kunnan sote-menoja. Näistä ei ole valitettavasti päästy neuvotteluissa sopimukseen, toteaa kaupunginjohtaja Aki Viitasaari ja toivottaa samalla hyvää juhannusta kaikille.

Kallion päiväkoti suljetaan 5.6.2023

Kallion päiväkodissa on koettu jo pidemmän aikaa olosuhdehaittoja. Kevään 2023 aikana Kallion päiväkodissa on suoritettu sisäilma- ja rakennetutkimukset Ramboll Oy:n toimesta. Raportti on valmistunut toukokuussa 2023. Myös terveystarkastaja on saanut raportin ja antanut oman lausuntonsa.

Laajamittaisen peruskorjaustarpeen ja erittäin todennäköisten altistumisolosuhteiden vuoksi Kallion päiväkodissa ei toimintaa jatketa enää 5.6.2023 alkaen. Kallion päiväkodin toiminnan päättyminen vaikuttaa merkittävästi varhaiskasvatuksen ryhmien sijoitteluun. Osa Kallion päiväkodin ryhmistä sijoitetaan Lystinmäkeen Keskustan koululle, osa Kuttikallion päiväkotiin. Osa Kuttikallion päiväkodin ryhmistä siirtyy niin ikään Lystinmäkeen Keskustan koulun kiinteistöön. Kaikki esiopetusryhmät siirtyvät Lystinmäkeen Keskustan koululle.

Myös Keskustan koululla varhaiskasvatuksen käytössä olevassa osassa suoritetaan Ramboll Oy:n toimesta rakenne- ja sisäilmatutkimuksia. Koteja tiedotetaan sekä tutkimustuloksista että mahdollisista tulosten edellyttämistä muutoksista toiminnan järjestämiseksi. Keskustan koulun käyttö varhaiskasvatukseen nähdään väliaikaisratkaisuna. Pidempiaikaista tilaratkaisua haetaan aktiivisesti.

Parkanon kaupunki järjestää infon varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille ja henkilökunnalle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille tiistaina 20.6.2023 klo 18.00 Kaarnan Wrede-salissa. Infossa käsitellään tutkimuksen tulokset ja vastataan kysymyksiin, joita tutkimustulokset tai tulevat muutokset herättävät. Paikalla tilaisuudessa on varhaiskasvatuksen tilatyöryhmä, johon kuuluvat Klaus Myllymäki (kaupunginhallituksen pj.), Kauko Turunen (valtuuston pj.), Kari Santikko (tekninen johtaja), Tiina Kyösti (tekninen isännöitsijä), Aleksi Saukkoriipi (hallinto- ja talousjohtaja), Saila Pajuniemi (sivistyslautakunnan pj.), Juha Mustajärvi (teknisen lautakunnan pj.) sekä Jenni Annala, ryhmän puheenjohtaja (vt. sivistysjohtaja, johtava rehtori).

Lisätietoja:

sivistysjohtaja, johtava rehtori

Jenni Annala, p. 044 7865501 / 044 7865502

jenni.annala@parkano.fi