Johtajuusseminaari Kaarnassa

Lämpimästi tervetuloa johtajuusseminaariin! Maksuton tilaisuus on avoin kaikille ja sopii niin yrittäjille, johtohenkilöille kuin yritysten työntekijöillekin.

Mielenkiintoiset asiantuntijaluennot käsitelevät johtajuutta eri näkökulmista ja antavat eväitä myös itsensä johtamiseen.

16.00 Kahvitarjoilu sekä vapaata keskustelua ja verkostoitumista

             Tervetulopuhe Jari Heiniluoma, Parkanon kaupunginjohtaja

             Maria Virtanen ja Jari Haapaniemi, Pirkanmaan Yrittäjät ry

16.45  Työnantajaimagon merkitys rekrytoinnin osalta

              Erja Koivula, partneri, PK & Co. Oy.

              Koivula on intohimoinen yritysten brändin rakentaja.

17.00 Uusi aika suosii uudenlaista työkulttuuria

             Mikael Jungner, toimitusjohtaja, Kreab Oy

             Työyhteisön jäsenten potentiaalin hukkaaminen on suurta tuhlausta. Kun

             tekemistä ja päättämistä yhdistetään, tuottavuus nousee.

18.00 Matka Euroopan Parhaaksi siivousalan työpaikaksi

             Saana Tyni, Koti Puhtaaksi Oy

             Huom! Puheenvuoro sisältää juonipaljastuksia ja tipsejä!

Asiointipiste suljettu 14.10.-18.10.2019

Asiointipiste suljettuna 14.10-18.10.2019  
os. Parkanontie 66, 39700  Parkano

Kela palvelee ajanvarauksella, puhelimitse sekä verkossa www.kela.fi
Kelan hakemukset ja liitteet voit lähettää verkossa tai postitse. KELA, PL 10, 00056 KELA

TE-puhelinpalvelu palvelee ma-pe klo 9:00-16:15 ja verkossa www.te-asiointi.fi/omaasiointi
TE-toimiston postitusosoite: Pirkanmaan TE-toimisto, PL 587, 33101 Tampere tai kirjaamo.pirkanmaa@te-toimisto.fi

 

2 Lastentarhanopettajan toimea (toistaiseksi voimassa oleva)

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 2 Lastentarhanopettajan toimea (toistaiseksi voimassa oleva)

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).                                           

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, sitoutuneisuutta työhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Vakituisessa toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 22.10.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 

Lisätietoja antaa:

Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044-7865 511

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044-7865 530

 

 

Parkanossa 8.10.2019                                                                        Sivistystoimi

Kiinteistönhoidon ammattimies

Parkano on n. 6 500 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kulmauksessa,
hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Haemme Parkanon kaupungille kiinteistönhoidon ammattimiestä
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Ammattimiehen työtehtäviin kuuluu monipuoliset kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tehtävät ku-ten kiinteistöjen, ulkoalueiden sekä kaluston kunnossapito sekä korjauksista huolehtiminen. Hänen vastuullaan on myös kaupungin kiinteistövalvontajärjestelmän käyttö ja hoito.

Edellytämme riittävän monipuolista kokemusta alan tehtävistä sekä soveltuvaa ammattitutkintoa tai valmiutta kouluttautua siihen oppisopimuksella. Luemme eduksi kiinteistövalvontajärjestelmän tun-temuksen. Työ edellyttää oman auton käyttöä. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä, sosiaalisia taitoja sekä joustavuutta/kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta. Hakuaika päättyy 16.10.2019 klo 15.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa: Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh. 044 7865 601, jarmo.kyosti@parkano.fi

Parkanossa 1.10.2019 Parkanon kaupunki

 

Riihisaaren ranta-asemakaava ja Lemmenniemen ranta-asemakaavan muutosluonnos virallisesti nähtävillä

K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Riihisaaren ranta-asemakaava ja Lemmenniemen ranta-asemakaavan muutos Parkanon Aurejärvelle. Etäisyyttä Parkanon keskustaan on n. 25 km. Kaavamuutoksen laadinnan kohteena on tilat Lemmenniemi, kiinteistötunnus 581-403-5-281 ja Iso-Riihisaari, kiinteistötunnus 581-403-5-64. Lemmenniemessä  on voimassa vuonna 1976 vahvistettu Lemmenniemen ranta-asemakaava. Iso-Riihisaari tilan alueella ei ole nykyisellään yksityiskohtaista kaavaa. Sama koskee pääosaa Lemmenniemi- tilasta.

Kaavan kokonaispinta-ala on n. 16 ha, josta muutosaluetta on n. 1,5 ha. Kaavoitustyö on aloitettu maanomistajan aloitteesta. Iso-Riihisaari- tilan rakennusoikeutta siirretään osaksi mantereelle. Myös Lemmenniemi- tilalla oleva ranta-asemakaavatontti siirretään mantereelle uuteen paikkaan. Kaava-alueelle tulee yhteensä yhdeksän lomarakennustonttia (RA), joista kolme tulee Riihisaareen ja kuusi tonttia mantereelle, niiden yhteispinta-ala on 5,2320 ha. Loput kaava-alueesta on maa- ja metsäaluetta (M), pinta-ala 11,1620 ha.

Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus pidetään MRL:n 63 § ja MRA:n 30 § mukaisesti nähtävillä 1. – 30.10.2019 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

                      Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      040 833 9275, havanka@havanka.fi;  ja  www.havanka.fi

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 30.10.2019 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Tekninen lautakunta

Kaavaluonnos

Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Luontoselvitys