Tiedote lietetyhjennysten valvonnasta

Tiedote 14.5.2018

Kotitalouksien lietekaivojen tyhjennysten seuranta on käynnissä Parkanossa. Kotitalouksille, jotka eivät ole liittyneet kunnalliseen lietteenkuljetukseen lähetetään neuvontakirje, jossa on tarkempaa tietoa lietekaivojen tyhjennysvelvoitteesta.

Alueellisen jätehuoltoviranomaisen päätöksen mukaisesti (24.4.2013, § 18) asumisessa syntyvien lietteiden kuljetuksen hoitaa kuntien omistama yhtiö Pirkanmaan Jätehuolto Oy 1.1.2017 lähtien. Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunta tai jätteen kuljettaja, joka toimii kunnan lukuun (Jätelaki 36 §). Tämä tarkoittaa sitä, että asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennys tulee tilata Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä.

Lisätietoja antavat jätehuoltosuunnittelija Jani Suoniemi p. 040 596 4737 alueellisesta jätehuoltoviranomaisesta tai ympäristötarkastaja Taina Bister puh. 044 786 5650 Parkanon kaupungilta.

Asemakaavaehdotus (Gasthause 1) 2. (Haapanen) virallisesti nähtävillä

K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on vireillä asemakaavan laadinta 2. (Haapanen) kaupunginosassa.

Alue rajoittuu valtatie 3:n ja Uudenasemantien risteykseen ollen kolmostien itäpuolella ja Uudenasemantien eteläpuolella. Parkanon ydinkeskustaan on alueelta matkaa noin kolme kilometriä.

Asemakaavan kohteena on osa Gasthause 1 –nimisestä tilasta. Kiinteistötunnus on 581-421-6-104.

Asemakaavalla muodostuu kortteli 2050. Tontti on liikennerakennusten korttelialuetta (KL-8).

Tämä kaavahanke on ollut vireillä jo vuonna 2007 ja on käynnistetty uudelleen vuonna 2018. Ehdotus on ollut nähtävillä 8.3.- 6.4.2018 ja tulee nyt täydennysten jälkeen uudelleen nähtäville.

Asemakaavaehdotus, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 3.5 – 1.6.2018 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla (kaupungintalon 3. kerros) sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ylläolevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

040 833 9275, havanka@kolumbus.fi; ja www.havanka.fi

ja Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh. 044 786 5601, jarmo.kyosti@parkano.fi

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 1.6.2018 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

Kaavaehdotus

Kaavamääräykset

Kaavaselostus (liitteet oasin yhteydessä)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

 

 

Lastentarhanopettajan toimi 1.8.2018 alkaen toistaiseksi

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi lastentarhanopettajan toimi 1.8.2018 alkaen toistaiseksi 

Kelpoisuusehdot ovat sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain ja asetuksen (L272/2005 ja A608/2005) mukaiset. Hakijan eduksi katsotaan kasvatustieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinto.

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta kehittämisestä ja johtamisesta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Toistaiseksi toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Pyydämme hakemuksia ansioluetteloineen ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 11.5.2018 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 

Lisätietoja antaa:

Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044-7865 511

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja/varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sarita Rajamäki, puh. 044-7865 530

 

Parkanossa 26.4.2018                                                                         Sivistystoimi