ITE-Xeen-juhlanäyttelyyn taidebulevardi ja zoo

Kymmenen vuotta ITE-taidetta Parkanon kesässä

Tulevan kesän ITE-näyttely Parkanossa on teemaltaan ITE-Xeen. Näyttelyn kuraattori Arto Tuominen tuo nimessä esiin sen, että ITE-taidetta on tuotu Parkanon puistoihin ja katujen varsille jo kymmenen kertaa.

– Toisaalta juhlavuoden näyttelyn nimi kuvaa ITE-taiteen syvintä olemusta: siellä se vaan tekee taidetta itexeen, hän myhäilee.

Tuominen kehittelee näyttelyyn kahta pääteemaa. Keskustaa halkovan Parkanontien varrelle hän suunnittelee ITE-taiteen bulevardia.

– ITE-taiteen bulevardi keskustassa olisi liikehuoneistojen edustan jalankulkuväylä, jonka vierellä on paljon istutuksia. Niiden sisään voisi laittaa isoja lintuja ja kukkia. Irja Aliselta esimerkiksi tulee kahden linnun teos ja Raimo Hautaluomalta iso korppi. Leena Nio tekee mosaiikkikanan nimeltään Parkana, joka tietysti sijoitetaan Kanan tilan kohdalle. Kun myös näyteikkunoille laitetaan töitä esiin, niin ITE-taidetta on molemmin puolin bulevardia.

Bulevardi alkaa kaupungintalolta ja päättyy kirjastolle, jonka lipan päälle Tuominen suunnittelee sijoittavansa ison korpin. Sen on Parkanoon luvannut tehdä vuoden 2021 ITE-taiteilija Jori Tapio Kalliola.

Toisen kokonaisuuden Tuominen toivoo saavansa valtatie 3:n ja Kolmoskeskuksen tuntumaan hyvin näkyvälle paikalle. Sinne hän aikoo sijoittaa zoon, jossa olisi Alpo Koivumäen ja muutaman muunkin taiteilijan isoja eläinteoksia.

ITE-Xeen-näyttelyyn ovat luvanneet teoksiaan: August Eskelinen Lappeenrannasta, Tauno Vuorenniemi Sastamalasta, Irja Alinen Porista, Jori Tapio Kalliola Hangosta, Leena Nio Jokelasta (Tuusula), Juha Vanhanen Alavudelta, Raimo Hautaluoma Kurikasta, Alpo Koivumäki Kauhajoelta, Tuomo Rantanen Punkalaitumelta, Paula Huhtanen Nokialta, Kyösti Iitti Pöytyältä, Ilkka Lehtonen Uudestakaupungista ja Sinikka Myllyviita Karviasta.

ITE-kesäkaupunki tunnetaan valtakunnallisesti

ITE-taide tuli Parkanoon nuorisoseuran 110-vuotisjuhlien myötä. Kansantanssia nuoruudessaan Parkanossa harrastanut Arto Tuominen halusi kunnioittaa juhlivaa seuraa ja kotiseutuaan tuomalla esiin kansantaidetta. Alku oli siis spontaani, mutta sen jälkeen toimintaa on kehitetty määrätietoisesti ja ITE-taide on vakiinnuttanut paikkansa Parkanon kesässä.

ITE-näyttelyistä on Parkanossa saatu innostunutta palautetta niin paikallisilta ja vapaa-ajanasukkailta kuin matkailijoiltakin, joten teemaa on jalostettu tosissaan. Vahvaa yhteistyötä tehdään Maaseudun Sivistysliiton kanssa.

Vuonna 2018 Parkano julistautui ITE-kesäkaupungiksi. Samalla lanseerattiin ITE-mobiilireitti, joka ohjaa kulkijan teokselta toiselle ja tarjoaa reitin lisäksi tietoa töistä.

– Näyttelyissä on vuosien saatossa ollut esillä huikea määrä lukuisten eri taiteilijoiden töitä. Tehty työ on huomattu valtakunnallisestikin, ja Parkano on saanut kiitosta siitä, että se on ottanut ITE-taiteen huomaansa, Tuominen toteaa.

LISÄTIETOJA:

Elisa Vahosalmi, Parkanon kaupungin kulttuuritoimi, p. 044 786 5516, elisa.vahosalmi@parkano.fi

Arto Tuominen, näyttelyn kuraattori, p. 040 720 6056, art.tuominen@gmail.com

Parkanon vesihuoltoliittymät tarkasteluun tänä vuonna

Vesihuollon hoitamiseksi eri alueille on olemassa useita malleja. Ohjaava lainsäädäntö alueesta riippuen on käytössä vesihuoltolaki tai ympäristönsuojelulaki ja hajajätevesiasetus.

Parkanossa vesihuollon tarkastelu aloitetaan taajama-alueella olevista kiinteistöistä, jotka kuuluvat Parkanon Vesi Oy:n toiminta-alueeseen. Liittyjien todellinen määrä ei ole tarkasti tiedossa, ja vaikuttaa siltä, että varsinkin jätevesiliittymiä on tekemättä. Lainsäädännön mukaan taajama-alueella sijaitsevilla toiminta-alueen osilla vallitsee vesihuoltolain mukainen liittymisoikeus ja liittymisvelvollisuus koskien vesijohtoa ja jätevesiviemäriä.

Tavoitteena on, että liittymätarkastelu Parkanon taajama-alueella saadaan liikkeelle vuoden 2021 aikana. Tavoitetta vauhdittamaan Parkanon Vesi Oy:n hallitus päätti, että vesihuollon liittymätarkastelu aloitetaan maaliskuun aikana tiedottamalla hankkeesta paikallislehdessä ja Parkanon kaupungin tiedotuskanavilla. Lisäksi hallitus päätti, että hanketta tehostetaan ehdolla, että ”Parkanon taajama-alueella liittymistoimenpiteet tulee olla käynnistettyinä vuoden 2021 aikana, jolloin liittyjälle asetettava liittymismaksu on voimassa olevan taksan mukainen. Mikäli liittymistoimien aloittaminen laiminlyödään määräaikaan 31.12.2021 mennessä, asetetaan liittyjälle 50 %:lla korotettu liittymismaksu verrattuna voimassa olevaan taksaan”.

Liittymän ei siis tarvitse olla valmiina tämän vuoden loppuun mennessä. Toimenpiteiden aloittamiseksi riittää, kun on yhteydessä liittymisasiasta joko Parkanon kaupunkiin tai vesihuoltoyhtiöön. Kiinteistön tilanteesta riippuen sovitaan jatkotoimenpiteistä ja annetaan tarvittava opastus kiinteistölle. Toivottavaa tietenkin on, että osa liittymistä saadaan toteutettua jo tänä vuonna, mutta välttämätöntä se ei ole.

Päävelvoite toiminta-alueella sijaitseville kiinteistöille on siis liittyä vesihuoltoverkostoon. Parkanon Vesi Oy ei ole viranomainen, joten yhtiö ei voi velvoittaa kiinteistöjä liittymään verkostoihin eikä vesihuoltolaitos voi myöskään myöntää kiinteistöille vapautusta liittymisestä. Vesijohtoon tai viemäriin liittymisestä toiminta-alueella on mahdollisuus saada vapautus vain ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Parkanossa rakennus- ja ympäristölautakunta, ja valvontatarkastelussa on mukana viran puolesta ympäristötarkastaja, joka neuvoo vapautukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarkastelun tavoitteena on varmistaa vesihuoltolain mukainen tila toiminta-alueilla, mikä parantaa ympäristön tilaa, takaa turvallisen talousveden saannin sekä mahdollistaa vesihuoltoyhtiön toimintamahdollisuudet.

Lisätietoja hankkeessa antavat:

  1. Parkanon Vesi Oy:n toimitusjohtaja Pentti Kangas (vesihuoltoverkostoon liittyminen), pentti.kangas@parkano.fi, p. 044 7865 632
  2. Parkanon kaupungin ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo (vapautushakemukset), pentti.keskitalo@parkano.fi, p. 044 7865 650

Kaavoituskatsaus 2021 julkisesti nähtävillä

KAAVOITUSKATSAUS  2021

Parkanon kaupunginhallituksen 15.3.2021 § 3 hyväksymä kaavoituskatsaus 2021 pidetään julkisesti nähtävillä 24.3. – 22.4.2021 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Aineisto on nähtävillä Parkanon kaupungin mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla https://www.parkano.fi/category/uutiset/.   Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Kaavoituskatsauksessa on esillä viimeisimmät voimaan tulleet sekä vireillä olevat asemakaavat ja asemakaavan muutokset.

Kaupunginhallitus

Kaavoituskatsaus 2021

Tuomikadun-Tuomenhaaran katuvalaistuksen irti kytkeminen

Tiedote
TUOMIKADUN – TUOMENHAARAN KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN SEKÄ TUOMENHAARAN KADUN
OSITTAINEN PERUSKORJAUS 2020-2022
Rakennustöiden vuoksi katuvalaistus kytketään irti seuraavilta kaduilta: Tuomikatu, Leppäkatu, Koivukatu, Tuomenhaara (osa), Tintinkuja sekä kevyenliikenteenväylä välillä Tilhinkuja – Pahkalankatu.
Lisätietoja kadunrakennukseen liittyvissä asioissa antaa Parkanon kaupunki / kunnossapitomestari Mika Toropainen sähköpostitse mika.toropainen@parkano.fi tai puhelimitse 044 7865 633.

Pahoittelemme rakennustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

23.3.2021  Tekninen lautakunta

Koulutusvalmennusta nuorille

Hei nuori, suunnitteletko koulutukseen hakeutumista? Parkanossa olisi ensi viikolla tarjolla valmennusta avuksesi. Mukaan koulutusvalmennukseen mahtuu yhteensä kymmenen nuorta, joten kannattaa olla nopea. Valmennus on osa uutta Työllisyyden kuntakokeilua.

Koulutusvalmennus järjestetään tiistaina 24.3. kahdelle ryhmälle, joista ensimmäinen aloittaa klo 9 ja toinen klo 12. Molempiin ryhmiin otetaan mukaan viisi kiinnostunutta alle 25-vuotiasta. Valmennus pidetään Parkanon Työllisyyspalvelun tiloissa, Koulukatu 14:ssä. Se on suunnattu nuorille, jotka haluavat hakeutua esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen. Valmennuksessa on mahdollista tehdä koulutushaku yhdessä kouluttajan kanssa.

Valmennuksen järjestävät Parkanon Työllisyyspalvelut yhdessä Spring House Oy:n kanssa. Ilmoittautumisia otetaan vastaa 23.3. klo 12 mennessä numeroon 040 7865 649/työllisyyspalvelut.

 

#parkano #työllisyydenkuntakokeilu #parkanontyöllisyyspalvelut