Vesijohtoverkoston korjaustyöt jatkuvat tiistaina Pahkalassa

Parkanon Vesi Oy tiedottaa, että vesijohtoverkoston vuotokohtaa ei Pahkalan alueella valitettavasti saatu korjattua tämän päivän aikana. Työt jatkuvat siten, että verkoston uusi arvioitu sulkuaika on tiistaina 4.6. klo 8–13. Korjaustöiden oletetaan valmistuvan ilmoitettuna häiriöaikana. Häiriön jatkuessa mahdollisista muutoksista vedenjakelussa ilmoitetaan uudelleen.

Kartan mukaisen sulkualueen asukkaiden on syytä varata talousvettä astioihin omiin tarpeisiinsa ravinnoksi ja esimerkiksi WC-huuhteluun.

Vesijohtoverkoston käyttäminen häiriöaikana on kielletty. Työn valmistuttua ikävät huuhtelutarpeet ja paineiskut ovat lievempiä, jos talojen asukkaat eivät käytä verkostolaitteita ja tyhjennä sen myötä talojen putkistoja. Tarvittaessa lisävettä voi noutaa omilla astioilla merkitystä vedenjakelupisteestä osoitteesta Fennokatu 3.

Työn jälkeen verkostossa voi esiintyä värjäymiä, vaaratonta sakkaa ja ilmaa, jotka poistuvat juoksuttamalla vettä kaikista vesipisteistä rauhallisesti ja niin pitkään, kunnes vesi kirkastuu. Veden käyttö tulee aloittaa katkon jälkeen rauhallisesti, jotta johdot välttyvät suurilta paineiskuilta, jotka irrottavat sakkaa putkien seinämistä.

Parkanon Vesi Oy pahoittelee aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja tarvittaessa numerosta 044 7865 777 (Päivystys 24 h)

 

Vesijohtoverkoston korjaustöitä maanantaina Pahkalan alueella

Parkanon Vesi Oy suorittaa maanantaina 3.6.2024 vesijohtoverkoston korjaustöitä Pahkalan alueella
liitekartan mukaisesti.

Korjaustöiden laatu ja kesto selviävät työn aikana. Mahdolliset vedenjakeluhäiriöt ajoittuvat 3.6.2024 klo 10-15 väliselle ajalle. Vedenjakelukatkokset pyritään ajoittamaan siten, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa alueen kiinteistöille. Pyrimme tiedottamaan työn etenemisestä.

Kartan mukaisen sulkualueen asukkaiden on syytä varata talousvettä astioihin
omiin tarpeisiinsa ravinnoksi ja esimerkiksi WC-huuhteluun. Vesijohtoverkoston käyttäminen häiriöaikana on kielletty. Työn valmistuttua ikävät huuhtelutarpeet ja paineiskut ovat lievempiä, jos talojen asukkaat eivät käytä verkostolaitteita ja tyhjennä sen myötä talojen putkistoja. Tarvittaessa lisävettä voi noutaa omilla astioilla merkitystä vedenjakelupisteestä osoitteesta Fennokatu 3.

Korjaustöiden oletetaan valmistuvan ilmoitettuna häiriöaikana. Häiriön jatkuessa ilmoitamme mahdollisista muutoksista vedenjakelussa.

Työn jälkeen verkostossa voi esiintyä värjäymiä, vaaratonta sakkaa ja ilmaa, jotka poistuvat vettä juoksuttamalla kaikista vesipisteistä rauhallisesti ja niin pitkään kunnes vesi kirkastuu. Muistakaa aloittaa veden käyttö katkon jälkeen
rauhallisesti, jotta johdot välttyvät suurilta paineiskuilta, jotka irrottavat sakkaa putkien seinämistä.

Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä.

Lisätietoja tarvittaessa numerosta 044 7865 777 (Päivystys 24h)

Ystävällisin terveisin,
Parkanon Vesi Oy
toimitusjohtaja Pentti Kangas
044 7865 632

pentti.kangas@parkano.fi

Leikkosensillan alittavan ponttoonisillan rakennustyöt

TIEDOTE

Leikkosensillan alittavan ponttoonisillan rakennustyöt alkavat viikolla 20.
Liikenne kevyenliikenteenväylällä joudutaan sulkemaan ajoittain rakennustöiden
vuoksi välillä Keskuskatu – Leikkosen kevyenliikenteensillan eteläpää.
Katkoksen pituus kerrallaan on noin 15 minuuttia.

Lisätietoja työhön liittyvissä asioissa antaa Parkanon kaupunki / kunnossapitomestari
Mika Toropainen sähköpostitse mika.toropainen@parkano.fi tai puhelimitse 044 786 5633.

Pahoittelemme rakennustyöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

7.5.2024

Parkanon kaupunki
Tekninen toimi

 

Rakentajille tiedoksi

Rakennusten maastoon merkitsemistä ei suoriteta 14.6.2024-16.7.2024 välisenä aikana vuosilomien vuoksi. 

Parkanosssa 15.5.2024

Parkanon kaupunki 
mittaus- ja kaavoitustoimisto

Paikkatietoasiantuntija
Vyacheslav Kostromin 
044 7865663 
vyacheslav.kostromin@parkano.fi

 

 

 

 

Parkanossa kerätään taas katujen kuntotietoa mobiilipelillä

Parkanon kaupunki toteuttaa joukkoistetun katujen kuntokartoituksen Crowdsorsa-mobiilipelillä: paikalliset tienkäyttäjät tienaavat rahaa poimimalla virtuaalimarjoja katujen kuntotietoa kerätessään.

Kartoitustapahtuma alkaa lauantaina 25.5. klo 10 (säävarauksella). Osallistumiseen tarvitaan älypuhelin, auto ja tuulilasiin kiinnitettävä puhelinpidike. Kuka tahansa voi osallistua.

Pelaaminen tapahtuu Crowdsorsa-sovelluksella, jossa Parkanon kadut on täytetty rahanarvoisilla marjoilla ja hedelmillä. Autoilevat pelaajat keräävät niitä kartalta nauhoittamalla tiestä videota. Kerättävää on luvassa keskimäärin yli kolmen euron arvosta kilometriä kohden. Palkkion osallistujat saavat pankkitililleen.

– Kerätyt objektit katoavat reaaliajassa kaikkien käyttäjien kartoilta, mikä ilmaisee osallistujille selkeästi, mistä katujen kuntotieto on vielä keräämättä. Ansaita voi jopa parikymmentä euroa tunnissa, kunnes Parkanon koko 60 kilometrin katuverkko on saatu kartoitettua, sanoo Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju.

Käyttäjien kuvaamat videot käyvät läpi laaduntarkistuksen, minkä jälkeen niistä analysoidaan tekoälyn avulla teiden päällystevauriot. Näin kaupunki saa päätöksentekonsa tueksi tarkkaa dataa siitä, mihin korjaustoimenpiteisiin käytössä oleva budjetti tulisi kohdistaa. Crowdsorsan menetelmä on ollut Parkanossa käytössä jo vuodesta 2022 asti.

Mikä on Crowdsorsa?

Crowdsorsa on tamperelainen startup-yritys, jonka konsepti on otettu käyttöön Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Briteissä.
Crowdsorsa-mobiilipeli on kehitetty datankeruun ja mikrotöiden joukkoistamiseksi kuntalaisille.
Pelillä on kartoitettu ennätysvauhtia muun muassa katuja, pyöräteitä, kaivonkansia ja puistonpenkkejä.

Yhteystiedot:

Mika Klimenko
Kunnallistekniikan päällikkö, Parkanon kaupunki
044 7865 631
mika.klimenko@parkano.fi

Toni Paju
Toimitusjohtaja, Crowdsorsa
050 322 6263
toni.paju@crowdsorsa.com

 

Kaupunkivesien kokonaisvaltaista hallintaa Parkanossa, Virroilla ja Ähtärissä

Kaupunkivedet eivät tarkoita yksinomaan hule-, sade- tai sulamisvesiä eikä viemäreissä kulkevia jätevesiä, vaan laajaa vesienhallinnan kokonaisuutta, johon vaikuttavat myös kaupunkirakenne ja sen muutokset, kulutustottumukset sekä teknologian kehittyminen ja ympäristötekijät.

Ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuomat rankkasateet lisäävät painetta kaupunkivesien hallinnan parempaan ymmärtämiseen ja ennakoitiin. Kaupunkivedet muodostavat kokonaisuudessaan merkittävän ympäristökuormituksen lähteen, jonka hallinta vaatii lisää ymmärrystä ja yhteistyötä.

Yhteistyössä Järvi-Suomen Vesihuoltolaitokset ry:n kanssa Parkanon, Virtain ja Ähtärin kaupungit lähtevät edelläkävijöinä Suomessa rakentamaan omia kaupunkivesien hallintasuunnitelmiaan ennakoiden tulevan yhdyskuntajätevesidirektiivin vaatimuksia.

Kaupunkien yhteistyöllä tavoitellaan toimenpiteiden tehokkuutta sekä luodaan pohjaa myös muille Suomen pienille kaupungeille, vaikka direktiivin vaatimukset eivät vielä niihin kohdistukaan.

Kaupunkivesien kokonaisvaltainen hallintasuunnitelma ei ole vain direktiivin asettama velvoite vaan työkalu vesienhallinnan kehittämiseen. Se kuvaa, missä ja miten kaupunkivesiä muodostuu, mihin niitä johdetaan, miten niitä käsitellään ja millaisia vaikutuksia ympäristöön niistä aiheutuu. Hyvin laadittu hallintasuunnitelma on työkalu kaupunkivesien riskien hallintaan sekä kehittämistoimenpiteiden ja resurssien kohdistamiseen sinne, missä niillä on eniten vaikutusta.

Hankkeen tuella toteutettavan hallintasuunnitelmien laatimistyön odotetaan tuovan selkeyttä ja parantavan kaupunkivesien tilan ja kokonaiskuvan hahmottamista niin Parkanossa, Virroilla kuin Ähtärissäkin.

Ensimmäisinä toimenpiteinä hankkeessa ryhdytään muodostamaan yhteistä näkemystä siitä, mitä hallintasuunnitelma konkreettisesti pitää sisällään pienien kaupunkien tapauksessa ja millaisia kehittämistoimia hankkeen aikana on tarpeen tehdä, jotta hallintasuunnitelmat saadaan laadittua.

Helmikuussa 2024 käynnistyneen yhteistyöhankkeen nimi on Kaupunkivesien Riskit Kuntoon (Kaverit). Hankkeen kokonaisbudjetti on 230 750 euroa, josta Ympäristöministeriön hallinnoiman Vesiensuojelun tehostamisohjelman osuus on 184 600 euroa. Hanketta koordinoi Järvi-Suomen Vesihuoltolaitokset ry. Hankkeen päivittyvät kotisivut löydät osoitteesta www.järves.fi/kaverit ja lisätietoa rahoituksesta osoitteesta www.ym.fi/vedenvuoro.

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Rauno Leván, sihteeri, Järvi-Suomen Vesihuoltolaitokset ry, p. 040 6325 006, info@järves.fi
Kari Santikko, tekninen johtaja, Parkanon kaupunki, p. 044 7865 601, kari.santikko@parkano.fi
Stefan Hirvelä, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Virtain kaupunki, p. 050 462 1646, stefan.hirvela@virrat.fi
Marjo Mäkipelto, yhdyskuntatekniikan insinööri, Ähtärin kaupunki, p. 040 161 6690, marjo.makipelto@ahtari.fi

Kangaslammin energiahankkeen hanke-esittely

Kangaslammin energiahankkeen alue on Pirkanmaan maakuntakaavassa ja Parkanon
kaupungin teettämässä tuulivoiman maisemavaikutusten arvioinnissa tunnistettu mahdolliseksi
tuulivoimatuotannon alueeksi
▪ Hanketoimijana alueella on Kangaslammin energia Oy, joka on solminut
maanvuokrasopimukset hankealueen maanomistajien kanssa
▪ Tuulivoiman lisäksi tavoitteena on kehittää alueelle aurinkosähkön tuotantoa sekä
akkuteknologiaan perustuva sähkövarasto
▪ Hankealue sijaitsee osittain Parkanon ja osittain Ikaalisten kaupungin alueella
▪ Parkanon ja Ikaalisten kaupungeille esitetään Kangaslammin energiahankkeen
osayleiskaavoituksen käynnistämistä, jotta alueen soveltuvuus energiahankkeelle voidaan tutkia
tarkemmin

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab