Parkanon kaupungin palvelut kesällä 2020

Kaupunginvirasto ja kaupungin puhelinvaihde ovat suljettuina 6-31.7.2020 henkilökunnan lomien vuoksi. Puhelinvaihteessa on nauhoitettu tiedote päivystysnumeroista. Kirjeposti ja telefax-viestit numeroon 443 3200 tulevat perille normaalisti. Sovituissa tapaamisissa ao.viranhaltija huolehtii ulko-oven avaamisesta.

Julkiset kuulutukset ovat nähtävillä kaupungintalon pääoven vieressä sekä kaupungin kotisivuilla www.parkano.fi

Sivistysosasto
– koulutoimisto on suljettu 5.6-31.7.2020
– Kuttikallion päiväkoti toimii päivystävänä päiväkotina varhaiskasvatusasioissa ja on avoinna koko kesän puh. 044 786 5575 tai 044 7865511
– vapaa-aikatoimi 1-12.7.2020 p.044 7865516 , 13.7.2020 alkaen p.044 7865512
– Kirjasto avoinna ma klo 10-19, ti-pe klo 10-17 p.044 7865560
Tekninen osasto
– rakennusvalvonta suljettu 1.7.-2.8.2020
– katujen ja teiden kunnossapito 044 7865640
– maankäyttö-kartoitus 044 7865704
– ympäristötarkastaja 044 7865650 (lomalla 13-26.7.2020)
– terveystarkastaja 044 7301317 tai 044 7865361
– Parkanon Vesi Oy päivystys 044 786 5777

Parkano-Kihniö asiointipiste ( Parkanontie 66) suljettu 13.-31.7.2020.
Asiointi tänä aikana verkossa, puhelimitse tai postitse
Palvelunumerot ja muut tarkemmat tiedot ovat Kelan ja TE-toimiston www- sivuilta.
Hakemukset ja liitteet voi lähettää kirjeenä postimerkillä varustetussa kuoressa:
KELA, PL 10, 00056 Kela
ja Pirkanmaan TE-toimisto, PL 587, 33101 Tampere.

Parkanon terveyskeskus (24/7) Parkanontie 48, p.03-4433400

Sosiaalitoimi
Perhe-ja aikuispalveluiden sosiaalipäivystys klo 8.00 -16.00 puh. 044 786 5313
on tarkoitettu kiireellisten lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön asioiden hoitamiseen.
Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys Tampereen sosiaalipäivystyksen kautta, jonne saa yhteyden hätäkeskuksen numerosta 112.

Kehitys-Parkki Oy lomailee 6 -31.7.2020
Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä jari.heiniluoma@parkano.fi

Hyvää kesää!

Parkanon kaupunki

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 2 Ruokapalvelutyöntekijän tointa 3.8.2020 alkaen toistaiseksi.

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 2 Ruokapalvelutyöntekijän tointa 3.8.2020 alkaen toistaiseksi.

Edellytämme toimeen valittavalta ruokapalvelun perustutkintoa, vastaavaa koulutusta tai muulla tavoin hankittua ammattitaitoa.

Toimien työajat vaihtelevat 30-38,75h/vko.

Molempiin toimiin valittavilta edellytämme hygieniapassia. Eduksi katsotaan kokemus alalta. Arvostamme yhteistyökykyä, asiakaspalvelutaitoja sekä halua kehittyä omassa ammatissaan.                               

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Vakituisissa toimissa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 15.7.2020 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Toimien täyttöön saattaa tulla muutoksia koronatilanteen vuoksi.

 

Lisätietoja antaa:

Sivistysjohtaja Jenni Alppi, puh. 044 7865 501, jenni.alppi@parkano.fi

Parkanossa 12.6.2020                                                                                              Parkanon kaupunki / Sivistystoimi

Avoimet toimet sivistystoimessa; 3 lastentarhanopettajan ja 3 lastenhoitajan tointa (vakituinen), 3 lastenhoitajan tointa (määräaikainen)

Parkano on n. 6 500 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kulmauksessa, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

 

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan uudelleen haettavaksi 3 Lastentarhanopettajan tointa 3.8.2020 alkaen toistaiseksi.

Lastentarhanopettajia valittaessa voidaan ottaa huomioon myös loppuvaiheen opiskelijat/kesän aikana valmistuvat hakijat.

Lisäksi julistetaan haettavaksi 3 lastenhoitajan tointa (toistaiseksi voimassa olevia) sekä 3 lastenhoitajan tointa (määräaikaisia) ajalle 10.8.2020-31.5.2021

Lastentarhanopettajan toimeen Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, sitoutuneisuutta työhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta.

Lastenhoitajan toimeen kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) § 28 mukainen pätevyys.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Vakituisessa toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 16.6.2020 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Toimien täyttöön saattaa tulla muutoksia koronatilanteen vuoksi.

 

Lisätietoja antaa:

Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044 7865 511, jaana.mansikkaviita@parkano.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044 7865 530, sarita.rajamaki@parkano.fi

Parkanossa 2.6.2020                                                                          Parkanon kaupunki / Sivistystoimi

Pirkanmaan perhehoidon yksikkö etsii perhehoitajia

ETSIMME PERHEHOITAJIA

Haluatko jakaa arkeasi erityistä tukea tarvitsevan lapsen, nuoren tai aikuisen / ikäihmisen kanssa?

Perhehoito tarjoaa joustavia mahdollisuuksia; voit toimia perhehoitajana omassa kodissasi tai perhehoidettavan kotona.
Perhehoito voi olla pitkäaikaista, jolloin henkilö muuttaa pysyvästi perhehoitajan luo tai tilapäistä, jolloin perhehoidossa ollaan muutama päivä tai viikko.  

Perhehoitajana solmit toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa, sinulle maksetaan hoitopalkkio ja saat korvauksen hoidosta aiheutuneista kustannuksista.  

Seuraava perhehoitajien ennakkovalmennus järjestetään ajalla 9.9.-11.11.2020.

Katso perhehoidon ennakkovalmennuksen aikataulu.

Hakuaika ennakkovalmennukseen päättyy 21.8.2020.

Lisätietoa ja hakulomakkeen ennakkovalmennukseen saat:
Koordinaattori Katariina Somppi 040 806 3158 
Ohjaaja Leila Airosto 040 806 3159
Ohjaaja Roosa Loimuneva 040 801 9957

etunimi.sukunimi@tampere.fi

www.tampere.fi/perhehoidonyksikko

 

3 Lastentarhanopettajan toimea ja Kasvatusohjaajan toimi 1.8.2020 alkaen toistaiseksi

Parkano on n. 6 500 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla, joka edistää perheiden hyvinvointia ja kehittää perhepalveluita. Nyt haemme joukkoomme varhaiskasvatuksen opettajia ja kasvatusohjaajaa.  

 

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 1)   3 Lastentarhanopettajan toimea sekä 

2) Kasvatusohjaajan toimi 1.8.2020 alkaen toistaiseksi

Lastentarhanopettajia valittaessa voidaan ottaa huomioon myös loppuvaiheen opiskelijat. Huomioimme myös kevään aikana valmistuvat hakijat.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).                                         

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, sitoutuneisuutta työhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta.

 

Kasvatusohjaajan toimeen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Kasvatusohjaaja työskentelee perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kasvatusohjaaja edistää oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja henkilökunnan työhyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla lapsia ja nuoria koulun ja varhaiskasvatuksen arjessa sekä opettajia ja muuta henkilökuntaa kasvatustyössä. Kasvatusohjaajan työnkuvaan kuuluu perheiden palveluohjaus ja vanhemmuuden tukeminen. Kasvatusohjaajan työssä kohtaat asiakkaita yksilö- ja ryhmävastaanotoilla, oppitunneilla, kotikäynneillä ja tarvittaessa myös etäyhteyksien avulla.

Kasvatusohjaaja osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön.

Toimeen valittavalta edellytetään vahvoja vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia laajoissa, monialaisissa verkostoissa, muutosvalmiutta sekä kehitysmyönteistä työotetta. Kokemus vastaavasta työstä, perhepalveluverkoston tuntemus sekä Nepsy-valmentaja koulutus katsotaan eduksi.

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimissa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 26.5.2020 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Toimien täyttöön saattaa tulla muutoksia koronatilanteen vuoksi.

 

Lisätietoja antaa:

Lastentarhanopettajan toimista:

  • Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044 7865 511
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044 7865 530

Kasvatusohjaajan toimesta:

  • Sivistysjohtaja Jenni Alppi, puh. 044 7865 501

 

Parkanossa 12.5.2020                                                                        Parkanon kaupunki / Sivistystoimi