Nuorisotilojen tuntiohjaaja ajalle 26.8.-31.12.2019

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi ajalle 26.8.-31.12.2019 määräaikainen toimi: 

Nuorisotilojen tuntiohjaaja

 

Eduksi katsotaan nuorisoalan tutkinto sekä aiempi kokemus ohjaajan tehtävistä. Valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä varhaisnuorten, nuorten sekä yhteistyötahojen kanssa.

Työaika vaihtelee 15-20 tunnin välillä ja työ on pääosin ilta- ja viikonlopputyötä.

Palkkaus KVTES:n mukaan.

 

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta 20.8.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tuntiohjaajan paikkaa täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Valitun on toimitettava sivistysjohtajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Lisätietoja antavat:

Vapaa-aikatoimen ohjaaja Elisa Vahosalmi, puh. 044 7865 516, e-mail elisa.vahosalmi@parkano.fi

Sivistysjohtaja Jenni Alppi, puh. 044 7865 501, e-mail jenni.alppi@parkano.fi

 

Parkanossa, 13.8.2019                                                  Sivistystoimi

Lastentarhanopettajan toimi (toistaiseksi)

Sivistystoimi / varhaiskasvatus

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi lastentarhanopettajan toimi.

Toimi täytetään toistaiseksi mahdollisimman pian.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, sitoutuneisuutta työhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Toistaiseksi toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 7.8.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 

Lisätietoja antaa:

Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044-7865 511

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044-7865 530

 

Parkanossa 22.7.2019                                                                         Sivistystoimi

Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä 4.6.2019

Lähialueiden maanomistajat, yhteisten vesialueiden suurimmat omistajat sekä muut joiden asumiseen tai muihin olosuhteisiin sillan rakentaminen saattaa vaikuttaa

Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää Viinikan uuden ajoneuvosillan rakentamistyöt Aureentiellä.
Nykyinen vuonna 1935 rakennettu silta on kantavuudeltaan heikko ja hyötyleveydeltään kapea ja se puretaan.

Uusi leveämpi silta on tyypiltään teräsbetoninen liittopalkkisilta ja se tulee merkittävästi parantamaan siltapaikan liikennöitävyyttä, liikenneturvallisuutta sekä Aureentien välityskykyä.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan paikalle ja sillan vapaa aukko kasvaa 11,7 metristä 28 metriin. Silta mahdollistaa veden esteettömän virtauksen siltapaikan kautta eikä heikennä vesistön tilaa eikä käytettävyyttä. Uuden sillan pituus on 39,42 m ja hyötyleveys 8,5 m. Sillan kokonaiskustannusarvio on 685.000 €.

Nykyinen kevyen liikenteen silta säilyy paikallaan sellaisenaan ja kevyt liikenne voi kulkea sen kautta työn ajan. Ajoneuvoliikenteelle järjestetään kiertotie Aureentien itäosan ja Kuruntien kautta Parkanontielle.

Töiden on määrä alkaa 8.7.2019 nykyisen sillan purkamisella. Uomassa tehtävät työt on määrä saada valmiiksi 15.8.2019 mennessä. Samentumista aiheuttavia töitä ei tehdä taimenen rauhoitusaikana 1.9. – 30.11.2019. Sillan on määrä olla asennettuna ja betonirakenteiden valmiit 8.11.2019 mennessä. Kannen eristeiden ja päällystyksen teko riippuu syksyn säästä.

Sillan urakoitsijana toimii Destia Oy. Työmaapäällikköinä Destialta toimivat Ari Järvi ja Pekka Holkonen. Rakennuttajakonsulttina toimii TamRap Oy:ltä Mikko Östring. Kaupungin puolelta valvojana toimii työpäällikkö Pekka Mikkola.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Pekka Mikkola, 044 786 5631 tai allekirjoittanut, 044 786 5601.

Jarmo Kyösti

tekninen johtaja

Liitteet:

Vähäinen asemakaavan muutos korttelissa 3038 nähtävillä

Vähäinen asemakaavan muutos korttelissa 3038

Parkanon kaupungin teknisen lautakunnan päätös 22.5.2019 § 7 vähäisen asemakaavan muutoksen vireille tulosta Parkanon kaupungin 3. kaupunginosassa (Viinikka)

korttelin 3038 (tontit 11 ja 12), sekä valmisteluvaiheen maanomistajien kuulemisesta.

Alue sijaitsee Aureentien ja Pitkäkadun välissä.

Vähäisellä kaavamuutoksella (MRA 27§) muutetaan tonttien välinen raja vastaamaan nykyistä kiinteistöjaotusta. Nykyisessä kaavassa korttelin kerrosluku on II (2). Korttelin kerrosluvuksi muutetaan I (1), mikä vastaa korttelissa rakennettujen rakennusten (rivitalot) kerroslukua. Kaavamääräyksen; Ohjeellinen rakennuksen paikka (viiva), poistetaan kokonaan, koska se ei vastaa rakennusten sijoittumista tonteille.

Mahdolliset mielipiteet (MRA 30§) tulee jättää tekniselle lautakunnalle osoitettuna

17.6. 2019 mennessä osoitteeseen, Parkanon kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 14, 39701 Parkano tai sähköpostilla  kaupunki@parkano.fi

Liitteenä asemakaavan muutosehdotus ja kaavamääräykset.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Jarmo Kyösti puh. 044-7865601 ja maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäki puh. 0447865610.

Tekninen lautakunta

Asemakaavan muutosehdotus

Kaavamääräykset

Alueen sijainti