Vesilaitoksen tiedote

Parkanon kaupungin vesilaitos suorittaa vedenjakeluverkoston huoltotöitä keskiviikkona 25.4.2018
Töiden takia saattaa verkostossa esiintyä painevaihtelua, ilmaa ja sakkaa,
joka poistuu vettä juoksuttamalla.

Lisätietoa saa tarvittaessa vesilaitokselta numerosta 044 7865 636.

VESILAITOS

 

Tarjouspyyntö terveyskeskuksen ja kotiseutumuseon vesikattotyöurakasta

Parkanon kaupunki pyytää tarjouksia terveyskeskuksen vesikattourakasta (n. 350 m2) sekä
kotiseutumuseon vesikattourakasta (n. 150 m2).

Tarjousten jättöaika päättyy 30.4.2018 klo 15:00.

Tarjouspyyntöjä saa tekniseltä osastolta ti 17.4.2018 lähtien tai kaupungin kotisivuilta 
www.parkano.fi/ajankohtaista

Tekninen osasto 

Tarjouspyyntö terveyskeskuksen vesikattotyöurakasta
Tarjouspyyntö kotiseutumuseon vesikattotyöurakasta 

 

 

Ympäristönsuojelumääräysten uusiminen

KUULUTUS
Parkanon kaupungissa on tullut vireille ympäristönsuojelumääräysten uusiminen.

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi perusteluineen pidetään YSL 203 §:n mukaisesti nähtävillä 9.4.-9.5.2018
välisen ajan Parkanon kaupungin ympäristönsuojelun toimistossa ja kaupungin kotisivuilla
http://www.parkano.fi/kaupunki/ajankohtaista.html 

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ympäristönsuojelumääräys luonnoksesta, nähtävänä olo aikana.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Taina Bister puh. 044 7865 650,
sähköposti: taina.bister@parkano.fi

Parkanossa 6.4.2018

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi

Luonnos ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi

 

Kadun nimien muutos, Koulukatu ja Koulukuja nähtävillä

K A D U N  N I M I E N M U U T O S

Osoitekartan uudistamisen yhteydessä on tullut esille, että Koulukeskuksen läheisyydessä olevien katujen nimiä tulisi selkeyttää. Muutos koskee Koulukatua ja Koulukujaa.

Voimassa olevissa kaavoissa Koulukatu lähtee Parkanontieltä ja kääntyy kiinteistön 4:215 ns. Häklin kiinteistö (Koulukatu 4) jälkeen 90 astetta oikealle päättyen kiinteistölle 1027-21 (Koulukatu 12). Vastaavasti Koulukuja alkaa Satakunnankadulta kohti Parkanontietä ja päättyy kiinteistön 1044 (jäähalli) päätyrajalle. Läpiajoliikenne on kuitenkin sallittu Satakunnankadun ja Parkanontien välisellä alueella, vaikka kaavassa on osoitettu palloilukentän kohdalle ”yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualue, jolla huoltoliikenne on sallittu” (pp/h).

Osoitteisiin liittyvien sekaannusten välttämiseksi kadun nimiä tulisi muuttaa siten, että Koulukatu on Parkanontien ja Satakunnankadun välinen alue. Koulukujaksi muutetaan loppuosa Koulukatua. Muutoksen aiheuttamat toimenpiteet ovat pieniä, koska uuden osoitteen saavia kiinteistöjä on suhteellisen vähän muutosalueella.

Kadun nimien muutosehdotukset kartalla asetetaan julkisesti nähtäville 5.– 18.4.2018 väliseksi ajaksi Parkanon kaupungin mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululle (kaupungintalon 3. kerro sekä Parkanon kaupungin verkkosivuille; Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista    Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Mahdolliset mielipiteet ehdotuksesta pyydetään lähettämään 18.4.2018 mennessä  kirjallisena tekniselle lautakunnalle , osoite: PL 14, 39701 PARKANO  tai sähköpostilla kaupunki@parkano.fi .

Tekninen lautakunta

Kartta ehdotuksesta

 

Rakennusvalvonnan tiedote kiinteistöjen omistajille

Laajarunkoisen rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden lakisääteinen arviointi.
Lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa laajarunkoiseen rakennukseen,
jota käytetään sen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan urheilu-, virkistys- tai
vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan
kokoontumiseen taikka eläinsuojana ja joka lisäksi täyttää seuraavat tunnusmerkit:

Rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala jossain kerroksessa on
vähintään 1000 m²; ja

Kattokannattajat ovat:
– tehdasvalmisteiset, joiden jänneväli on vähintään 18 m; tai
– paikalla valmistetut, joiden jänneväli on vähintään 15 m.

Maneesi, jonka jänneväli on vähintään edellä mainitun suuruinen pinta-alasta
riippumatta.

Laissa säädetään rakennuksen omistajan velvollisuudesta huolehtia, että ennen
lain voimaantuloa rakennusluvan saaneen rakennuksen turvallisuus on arvioitu
asiantuntijan toimesta. Toimenpiteiden aikataulu ja muut huomioitavat seikat
ilmenevät oheisesta tiedotteesta.

Lisätietoja aiheesta antaa
rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen  p. 044 7865 651