Lukion ja yläkoulun yhteinen musiikin lehtorin virka ajalle 1.4.-1.6.2019

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 1.4.2019 alkaen määräaikaisesti 1.6.2019 saakka seuraava virka:

 lukion ja yläkoulun yhteinen musiikin lehtorin virka.

 Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Pyydämme hakemuksia ansioluetteloineen ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta 8.3.2019  klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virkaa täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Valitun on toimitettava sivistysjohtajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Lisätietoja antavat:

Parkanon lukion ja yhteiskoulun rehtori Tarja Männikkö-Tarsia puh. 044 7865 531, e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

Sivistysjohtaja Jenni Alppi puh. 044 7865 502, e-mail jenni.alppi@parkano.fi

 

Parkanossa, 11.2.2019                                                  Sivistyslautakunta

 

Kattojen lumikuormat

Parkanon kaupungin rakennusvalvonta varoittaa rakennusten lumikuormasta ja kehottaa kiinteistönomistajia tarkkailemaan rakennusten katoille kertyvän lumen määrää. Katolle kasautuva lumi voi vahingoittaa rakennuksen rakenteita etenkin sään lauhtuessa ja lumen tiivistyessä vetiseksi. Myös lumen kasautumista vain jollekin katon osalle kannattaa tarkkailla. Tarvittaessa on ryhdyttävä myös lumen poistoon, johon saattaa olla syytä palkata ammattilainen. Suurin riski on rakennuksissa, joissa kattorakenteiden jännevälit ovat pitkiä eli ns. laajarunkoisissa rakennuksissa. Tällaisia rakennuksia ovat muun muassa urheiluhallit, suuret kaupat, ratsastusmaneesit ja isot teollisuushallit. Suomen Ympäristökeskuksen 28.1.2019 julkaiseman tiedotteen mukaan Länsi-Suomessa lumikuormat ovat nyt 30-60 kg/m2. Mahdolliset piilevät rakennevirheet suurissa rakennuksissa alkavat tyypillisesti ilmetä, kun maaston lumikuorma kasvaa 80-100 kg/m2.

Rakennusvalvonta muistuttaa, että lain mukaan omistajatahon on huolehdittava, että kyseisten laajarunkoisten hallien turvallisuuden arviointi on tehty 1.4.2019 mennessä, lukuun ottamatta rakennuksia, joiden suunnittelusta tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot tai on vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho. Näiden rakennusten osalta rakenteellinen turvallisuus on tullut arvioida jo 1.4.2017 mennessä. Tarkempaa tietoa lain sisällöstä saa rakennusvalvonnasta tai osoitteesta: http://www.finlex.fi/laki/ajantasa/2015/20150300.

Alueelliset ja ajankohtaiset kattojen lumikuormat sekä lumenpudotusohjeet löytyvät osoitteesta http://www.ymparisto.fi/kattojenlumikuorma.

Rakennusvalvonta
Parkanon kaupunki

Vesilaskut lähtivät kahdesti

Parkanon kaupungin vesilaitoksen tasauslaskut lähtivät asiakkaille tuplana.
Vesilaitos pahoittelee virhettä ja pyytää asiakkaita olemaan tarkkoina, etteivät maksa laskua kahteen kertaan.
Erityisen tarkkana pitää olla niiden asiakkaiden, jotka ovat tehneet sopimuksen e-laskutuksesta tai suoramaksusta.

Laskut ovat sisällöltään samanlaiset viitenumeroa myöten, mutta ulkoasultaan hieman erilaiset.
Kumpikin tuli omassa kirjekuoressaan. 
Virheellisestä laskutuksesta on lähetetty asiakkaille tiedote kirjeellä.  

 

 

Mäntylän ja Vallin ranta-asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Mäntylän ja Vallin ranta-asemakaavan muutosehdotus Parkanon Linnankylässä, Linnanjärven pohjoispäässä.  Etäisyyttä Parkanon keskustaan on  n. 16-17 km. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1998 vahvistettu Mäntylän ja Vallin ranta-asemakaava.

Ranta-asemakaavan muutosehdotuksen kohteena on osa Valli– nimistä tilaa, kiinteistötunnus 581-411-3-124. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,900 hehtaaria.

Kaavan muutosehdotuksen tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että tilasta tulee vakituisen asunnon rakennuspaikka. Tällä hetkellä alueella on lomarakennustontti sekä maa- ja metsätalousaluetta. Kaavamuutoksella muodostuu erillispientalojen (AO) kortteli 3 tontti 1.

Ranta-asemakaavan muutosehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus pidetään MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 8.1 – 6.2.2019 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

040 833 9275, havanka@havanka.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 6.2.2019 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Parkanon kaupunki                                                                                                                               Tekninen lautakunta

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma