Parkanon ja Kihniön kotihoito Kolmostien Terveys Oy:lle

Parkanon ja Kihniön sosiaali- ja terveyspalvelut tuottava Kolmostien Terveys Oy on hankkinut kotihoidon palvelut 9Lives Pirkanmaa Oy:ltä keväästä 2019 lähtien. 9Lives Pirkanmaa on purkanut sopimuksen, ja palvelutuotanto päättyy heidän osaltaan tammikuun lopussa.

Alueen sote-palveluista vastaava Parkanon kaupunki ja palveluntuottaja Kolmostien Terveys ovat hakeneet viime viikot yhdessä aktiivisesti ratkaisua kotihoidon palveluiden toteuttamiseen.

– Olemme keskustelleet muun muassa siitä, miten asiakkaille taataan kaikissa tilanteissa jatkuvasti hyvä palvelutaso, ja päätyneet yhdessä siihen, että kotihoito siirtyy takaisin osaksi Kolmostien Terveyden palvelutuotantoa, kertoo Parkanon terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen.

– Tilanne on ollut haastava, sillä 9Livesin tuottama kotihoito Parkanossa ja Kihniössä on ollut Aluehallintoviraston seurannassa jo jonkin aikaa. Nyt henkilöstö saa työrauhan, ja alamme yhdessä erilaisin toimenpitein kehittämään kotihoitoa ja korjaamaan Avin esille tuomia epäkohtia, toteaa Kolmostien Terveyden toimitusjohtaja Tero Järvinen.

9Lives Pirkanmaan kotihoidon työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Kolmostien Terveyden palvelukseen.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Tero Järvinen, Kolmostien Terveys, p. 040 653 3359

terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen, Parkanon kaupunki, p. 040 768 8201

Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 17.2.-30.5.2020

Parkano on n. 6 500 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kulmauksessa, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Parkanon kaupungin sivistystoimessa on avoinna luokanopettajan viransijaisuus

ajalle 17.2.2020 – 30.5.2020

 

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

 

Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta. Hakuaika päättyy 3.2.2020 klo 15.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Kimmo Vesanto, puh. 044 7865 521, kimmo.vesanto@parkano.fi

 

 

 

Parkanossa 10.1.2020                                                                Parkanon kaupunki / sivistyslautakunta

 

 

Resurssiopettajan sijaisuus ajalle 27.1.-30.5.2020

Parkano on n. 6 500 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kulmauksessa, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Parkanon kaupungin sivistystoimessa on avoinna resurssiopettajan sijaisuus

ajalle 27.1.2020 – 30.5.2020

 

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta. Hakuaika päättyy 23.1.2020 klo 15.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtava rehtori Jenni Annala puh. 044 7865 502,  jenni.annala@parkano.fi

 

Parkanossa 10.1.2020                                                               Parkanon kaupunki / sivistyslautakunta                                                                   

 

 

Lastentarhanopettajan avoin toimi toistaiseksi (hakuaikaa jatkettu)

Sivistystoimi / varhaiskasvatus           

Parkano on n. 6 500 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kulmauksessa, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

 

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi Lastentarhanopettajan toimi toistaiseksi voimassa oleva (hakuaikaa jatkettu)

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).                                           

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, sitoutuneisuutta työhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Vakituisessa toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 21.2.2020 (hakuaikaa jatkettu) klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa:

Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044-7865 511

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044-7865 530

 

Parkanossa 9.1.2020                                                                          Parkanon kaupunki / Sivistystoimi

Asemakaavan muutosehdotus korttelissa 1033 julkisesti nähtävillä

 K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville asemakaavan muutos 1. kaupunginosassa (Keskusta).

Kaavamuutosalueella sijaitsevat koulu- ja kulttuurikampus Kaarna ja lukio.

Asemakaavan muutosehdotus koskee korttelissa 1033 olevaa tonttia 22 sekä Koulukatua ja Koulukujaa. Muutosalueen tontti 22 on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO-1/s).

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa asemakaavaa siten, että lukiorakennuksen purku voidaan toteuttaa (tontti 22) poistamalla nykyisestä määräyksestä suojelumerkintä s.

Kaavamuutoksen yhteydessä järjestetään Koulukadun ja Koulukujan nimistö ja kulkuyhteydet vastaamaan nykyistä käytäntöä.

Asemakaavan muutosehdotus kaavamääräyksineen ja selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 § mukaisesti 17.12.2019 – 31.1.2020 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy,

                      puh. 040 833 9275, havanka@havanka.fi;  ja  http://www.havanka.fi  

                      Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

                     Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 31.1.2020 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

Kaavamuutosehdotus

Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Kaavan laatijan vastine