Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä 4.6.2019

Lähialueiden maanomistajat, yhteisten vesialueiden suurimmat omistajat sekä muut joiden asumiseen tai muihin olosuhteisiin sillan rakentaminen saattaa vaikuttaa

Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää Viinikan uuden ajoneuvosillan rakentamistyöt Aureentiellä.
Nykyinen vuonna 1935 rakennettu silta on kantavuudeltaan heikko ja hyötyleveydeltään kapea ja se puretaan.

Uusi leveämpi silta on tyypiltään teräsbetoninen liittopalkkisilta ja se tulee merkittävästi parantamaan siltapaikan liikennöitävyyttä, liikenneturvallisuutta sekä Aureentien välityskykyä.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan paikalle ja sillan vapaa aukko kasvaa 11,7 metristä 28 metriin. Silta mahdollistaa veden esteettömän virtauksen siltapaikan kautta eikä heikennä vesistön tilaa eikä käytettävyyttä. Uuden sillan pituus on 39,42 m ja hyötyleveys 8,5 m. Sillan kokonaiskustannusarvio on 685.000 €.

Nykyinen kevyen liikenteen silta säilyy paikallaan sellaisenaan ja kevyt liikenne voi kulkea sen kautta työn ajan. Ajoneuvoliikenteelle järjestetään kiertotie Aureentien itäosan ja Kuruntien kautta Parkanontielle.

Töiden on määrä alkaa 8.7.2019 nykyisen sillan purkamisella. Uomassa tehtävät työt on määrä saada valmiiksi 15.8.2019 mennessä. Samentumista aiheuttavia töitä ei tehdä taimenen rauhoitusaikana 1.9. – 30.11.2019. Sillan on määrä olla asennettuna ja betonirakenteiden valmiit 8.11.2019 mennessä. Kannen eristeiden ja päällystyksen teko riippuu syksyn säästä.

Sillan urakoitsijana toimii Destia Oy. Työmaapäällikköinä Destialta toimivat Ari Järvi ja Pekka Holkonen. Rakennuttajakonsulttina toimii TamRap Oy:ltä Mikko Östring. Kaupungin puolelta valvojana toimii työpäällikkö Pekka Mikkola.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Pekka Mikkola, 044 786 5631 tai allekirjoittanut, 044 786 5601.

Jarmo Kyösti

tekninen johtaja

Liitteet:

Parkanolaiset ovat tyytyväisiä kotikaupunkiinsa

Parkanon selkeimpiä vetovoimatekijöitä ovat liikenteellinen saavutettavuus ja turvallisuus. Tämä käy ilmi seutukaupunkien vetovoimatutkimuksesta, jota kaupunginhallitus käsittelee tänään strategiaseminaarissaan. Myös asuinympäristö, kaupalliset palvelut, ilmapiiri ja fiilis sekä keskustan viihtyisyys ja vireys saavat kuntalaisilta paremmat arvioit kuin muut seutukaupungit keskimäärin saavat asukkailtaan.

Parkanolaiset kunnostautuivat niin hienosti kyselyyn vastaamisessa, että Parkano oli kaikista 55 seutukaupungista vastaamisessa kolmanneksi aktiivisin.

Asumiseen liittyen parkanolaisten mielestä kotikaupungissa ovat parasta palvelut, luonto, edullisuus, rauhallisuus ja turvallisuus. Tämä käy ilmi erityisesti tutkimuksen avoimista vastauksista. Yrittämiseen liittyvistä asioista arvostetaan yritysten määrää, yhteistyötä ja liikenneyhteyksiä. Matkailussa ylivoimaisesti eniten nousee esiin luonto, erityisesti vesistöt.

Jotta kaupunki pysyisi tulevaisuudessakin houkuttelevana on parkanolaisten mielestä huolehdittava ensisijaisesti työpaikoista, palveluista ja koulutusmahdollisuuksista.

Parannettavaa tutkimus osoittaa Parkanon vetovoimassa erityisesti matkailutarjonnalle, koulutusmahdollisuuksille ja persoonalliselle erottuvuudelle.

Yleisesti vetovoimatutkimus osoitti, että seutukaupungeissa asuu kotipaikkakuntaansa tyytyväisiä kaupunkilaisia. Sujuva elämä toteutuu, eli asukkaat ovat tyytyväisiä palveluihin, jotka ovat helposti saavutettavissa niin lapsiperheille kuin ikääntyvillekin.

Innolink Oy toteutti tutkimuksen sähköisenä tiedonkeruuna tammikuussa 2019. Vastauksia saatiin noin 12 800. Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat oman seutunsa talous- ja palvelukeskittymiä, mutta eivät maakuntakeskuksia.

Lisätietoa: Kuntaliiton tiedote

Asukkaille ja henkilöstölle suunnattu Pirkanmaa2021-verkkosivusto on julkaistu

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä kertova www.pirkanmaa2021.fi-verkkosivusto on julkaistu. Sivustolla kerrotaan yleistajuisesti perustietoa Pirkanmaa2021-uudistuksesta erityisesti Pirkanmaan asukkaille ja uuteen maakuntaan siirtyvälle henkilöstölle.

Sivustolla julkaistaan uudistukseen liittyvän perustiedon lisäksi mm. uutisia ja videoita. Sieltä löytyy myös vastauksia kysymyksiin maakunta- ja sote-uudistuksesta, muutosvalmistelusta sekä henkilöstön siirtymisestä maakunnan palvelukseen. Lisää kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@pirkanmaa.fi. Sivuston tietoja päivitetään ja täydennetään muutosvalmistelun edetessä.

Pirkanmaa2021-uudistuksen valmisteluun liittyvät työryhmien kokousaineistot ja raportit ovat jatkossakin entisellä paikalla Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.

Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistus
twitter, facebook, instagram, youtube: @pirkanmaa2021
www.pirkanmaa2021.fi