Parkano on mukana työllisyyden kuntakokeilussa

Parkanon kaupunki on mukana valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa, joka alkaa maaliskuun alussa. Kokeilussa kaupunki vastaa TE-palveluiden tuottamisesta parkanolaisille

– pitkäaikaistyöttömille, jotka eivät saa ansioturvaa

– alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille

– maahanmuuttajille ja vieraskielisille työnhakijoille.

Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu normaalisti Parkanon TE-toimistoon, joka ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Käytössä on Oma asiointi -palvelu.

Niihin aiemmin työnhakijoiksi ilmoittautuneisiin, joita kokeilu koskee, otetaan yhteyttä TE-toimistosta.

Kokeilussa asiakas saa hänelle nimetyn OMA-valmentajan, joka tukee häntä työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. OMA-valmentaja koordinoi asiakkaalle yhdessä hänen kanssaan yksilöllisen polun kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja.

Tavoitteena tehokkaampi työllistyminen

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Pirkanmaalta kokeilussa on mukana 22 kuntaa, ja ne muodostavat yhdessä oman kokeilualueen. Kokeilun alkaessa Pirkanmaan TE-toimistosta siirtyy yhteensä noin 30 000 asiakasta kokeilualueen kuntiin.

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021 ja kestävät 30.6.2023 saakka. Kokeilut perustuvat eduskunnan hyväksymään lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

Lue lisää
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun verkkosivut www.tampere.fi/pirkanmaankuntakokeilu

Yhteystiedot
Parkanon Kaupunki, Työllisyyspalvelut
Postiosoite: PL 14, 39701 Parkano
Käyntiosoite: Parkanontie 37, 39700 Parkano

Puhelin: 044 7865 649

Parkanon henkilöliikenneaseman kehittämisselvitys on valmistunut

Parkanon asema on alueen vahva yhteyspiste, jonka onnistunut kehittäminen säteilee elinvoimaa kaupunkiin ja laajasti sen ympäristöön yli maakuntarajojen.

Parkanon asema on pohjoisen Pirkanmaan saavutettavuuden kannalta tärkein yhteyspiste. Aseman merkitys alueelle yli maakuntarajojen myös Satakuntaan ja Etelä-Pohjanmaalle on suuri. Juna on pääasiassa ainoa julkisen liikenteen kulkutapa alueella kaukoliikenteessä. Parkanon aseman matkustajamäärät olivat reippaassa kasvussa ennen koronaa. Vuonna 2019 matkustajia oli noin 110 000. Tavoitteena on ylittää 120 000 matkustajan raja ennen vuotta 2025.

Parkanon aseman merkitystä ja mahdollisuuksia junaliikenteessä selvitettiin Pirkanmaan liiton ja Parkanon kaupungin teettämässä tutkimuksessa syksyllä 2020. Tutkimuksen yhteydessä tehty käyttäjäkysely sai suursuosion, ja kyselyyn saatiin lähes 1200 vastausta.

Parkanon asemalta alkavista ja päättyvistä matkoista pääosa suuntautuu etelään. Parkanossa pysähtyviin juniin nousee ja niistä poistuu yhteensä keskimäärin noin 15–20 matkustajaa. Kaikilla Parkanossa pysähtyvillä junilla on käyttäjäkuntansa, ja ruuhkajunilla Parkanon asemalta nousevia tai poistuvia on kymmeniä.

Parkanon aseman käyttäjäkunta on monipuolinen. Työmatkapendelöijistä moni jättää autonsa Parkanon asemalle työpäivän ajaksi. Iso osa matkoista on vapaa-ajan matkoja, ja matkustustarve voi ajoittua myös iltaan tai viikonloppuun.

Parkanon aseman vahvuuksiksi on tunnistettu hyvä junatarjonta ja henkilöautolle kilpailukykyinen matka-aika Tampereelle, Helsinkiin ja Seinäjoelle. Parkanosta pääsee junalla Tampereelle nopeammin kuin joistakin Tampereen lähiöistä.

Parkanon rautatieasema koetaan erittäin tärkeäksi yli maakuntarajojen. Alueen kunnilla on tahtotila kehittää Parkanon aseman liikennetarjontaa ja asemanseutua. Parkanossa pysähtyvien junavuorojen määrä halutaan säilyttää ennallaan tai lisätä niiden määrää. Pendelöinnin lisäämiseksi nousi esille erityisesti Tampereelta klo 16 lähtevän vuoron pysähtymistarve Parkanossa.

Tärkeimmiksi kehittämistoimenpiteiksi työssä tunnistettiin Parkanon aseman pysäköintialueen ja kameravalvonnan parantaminen, asemarakennuksen kunnostus sekä aseman palveluiden kehittäminen. VR-Yhtymä Oy on jo vuonna 2019 laatinut suunnitelman asema-alueen kunnostamisesta, mutta vielä suunnitelma ei ole edennyt toteutukseen.

Parkanon kaupunki suunnittelee VR:n kanssa aseman turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamisen nopeita toimenpiteitä. Kaupunki valmistelee myös liityntäliikenteen kehittämistä kutsutaksipilotilla aseman ja Parkanon keskustan välillä vuonna 2021.

Suomen ilmastotavoitteiden toteutuminen edellyttää liikenteen energiatehokkuuden parantamista, mm. kumipyöräliikenteen siirtämistä raiteille. Parkanon aseman kehittämistoimenpiteillä voidaan osaltaan merkittävästi edistää ilmastotavoitteiden toteuttamista.

 

Lisätietoja selvityksestä antavat:

Liikennesuunnittelija Mikko Vallbacka, Pirkanmaan liitto, p. 044 735 1141, mikko.vallbacka@pirkanmaa.fi

Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, Parkano, p. 044 7865 201, jari.heiniluoma@parkano.fi

Parkanon henkilöliikenneasemaa koskeva kysely sai suursuosion

Pirkanmaan liitto ja Parkanon kaupunki teettivät osana Päärata+ -hanketta Parkanon henkilöliikenneaseman kehittämistä koskevan kyselytutkimuksen. Kysely sai suursuosion ja tavoitti yli 2000 vastaajaa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää Parkanon henkilöliikenneaseman käyttäjäpotentiaalia ja kehittämistarpeita sekä mahdollisia käytön esteitä.

Parkanon rautatieasema koetaan erittäin tärkeäksi koko seutukunnan kannalta. Kyselyn perusteella voidaan todeta, että Parkanon aseman vaikutusalue on laaja. Vastauksia saatiin yhteensä 12 lähialueen kunnasta sekä lisäksi mm. Helsingistä, Tampereelta ja Seinäjoelta. Kulkutarpeet Parkanon asemalta kohdistuvat pääosin Helsinkiin/pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle

Parkanossa pysähtyvien junavuorojen määrä halutaan säilyttää ennallaan tai lisätä niiden määrää. Lisävuorotoiveita esiintyy eniten Tampereelta klo 16 aikaan lähtevästä junasta Parkanoon

Parkanon rautatieaseman piha-alueen nykytilasta nousee vahvasti esiin huoli ilkivallasta. Pysäköintialueelle toivotaan parempaa valvontaa ja vartiointia, kuten kameravalvontaa. Pysäköintijärjestelyjen kehittämisestä ja alueen ulkoasun ehostamisesta sekä palveluiden kehittämisestä esiintyi myös muita toiveita, kuten kahvilapalvelut ja odotus- ja wc-tilojen pidempi aukiolo. Maksutonta pysäköintiä arvostetaan.

Liityntäbussiyhteyttä toivotaan Parkanon keskusta-alueen ja Parkanon rautatieaseman välille. Toiveet liikennöintiajasta vaihtelevat, mutta yleisesti liikenteen tulisi olla laajaa, luotettavaa ja sen jatkuvuudesta tulisi olla takeita.

Kyselyn perusteella havaittiin myös, että 2/3 Parkanon aseman käytön esteitä oli sellaisia, että ne olisi mahdollista poistaa.

Kyselyn vastaajiksi tavoiteltiin henkilöitä, jotka pendelöivät Parkanon aseman vaikutusalueen ja Tampereen tai Seinäjoen välillä. Kyselytutkimuksella tavoitettiin myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät käytä Parkanon asemaa. Kysely toteutettiin 1.–15.9.2020.
Parkanon aseman matkustajamäärät olivat voimakkaassa kasvussa ennen koronavirusta. Vuonna 2019 matkustajia oli noin 110 000, mikä oli useita tuhansia enemmän verrattuna vuoteen 2018.

Päärata+ on kuuden maakunnan yhteistyötä, joka tähtää pääradan ja sen oksien (Vaasan, Porin/Rauman ja Jyväskylän suunnat) tilanteen parantamiseen. Pirkanmaan liiton samannimisessä hankkeessa mm. tuotetaan tietoa pääradan kehittämisen tueksi. Parkanon henkilöliikenneasema sijaitsee pääradalla ja asemaa käytetään yli maakuntarajojen.

Parkanon henkilöliikenneasemaa koskeva selvitystyö valmistuu marraskuussa 2020.

Lisätietoja selvitystyöstä antavat:
Liikennesuunnittelija Mikko Vallbacka, Pirkanmaan liitto, p. 044 735 1141, mikko.vallbacka@pirkanmaa.fi

Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, Parkano, p. 044 7865 201, jari.heiniluoma@parkano.fi

Konsultin projektipäällikkö Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy (toteuttaa selvitystä yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa), p. 040 5737435, henriika.weiste@waystep.fi

 

Asukashaku Pappilanpolun uuteen vuokrataloon

 

Pappilanpolun vuokratalo, Rantakodonkatu 6, Parkano

Parkanon kaupungin rakennuttamaan, ensisijaisesti ikäihmisille/erityisryhmille suunnattuun vuokrakerrostaloon on jatkuva asukashaku.

Hakulomakkeita on saatavilla kirjastosta ja kaupungintalon neuvonnasta sekä alla olevasta linkistä

Lisätietoja antaa Tiina Kyösti p. 044 7865 611  tai tiina.kyosti@parkano.fi

Asuntohakemuslomake ja asukasvalintakriteerit

Asuntojen pohjapiirustukset

 

Avoin kirje liikenneministeri Timo Harakalle Kolmostien vaaranpaikat

                                                                                                                                                 Parkanossa 17.7.2020

 

Avoin kirje liikenneministeri Timo Harakalle

 

Vakava huolenilmaus

Kolmostien (Vt 3) vaaranpaikat korjattava

Luoteis-Pirkanmaalla sattui Kolmostiellä jälleen paha kuolonkolari Parkanossa Alaskylän mutkissa torstaina 16.7.2020. Etelästä henkilöauto oli kääntymässä vasemmalle Kissakivelle. Takana tullut rekka oli ajanut henkilöauton perään ja ajautunut vastaantulevien kaistalle. Se osui vastaantulleen auton etuosaan, jossa matkustaneista kaksi kuoli ja kaksi loukkaantui vakavasti.

Esitämme vakavat surunvalittelumme menehtyneiden omaisille ja toivomme loukkaantuneille pikaista paranemista.

Valitettavasti samassa paikassa on tapahtunut aikaisemmin useita kuolonkolareita ja muita vakavia liikenneonnettomuuksia. Viimeksi Alaskylän mutkissa kuoli helmikuussa 2018 rekankuljettaja.  Ikaalisten Mansoniemessä tapahtui 1.9.2017 vastaava kuolonkolari Valtatie 3 /Raivalan risteyksessä, jossa 20-vuotias nainen kuoli. Heti seuraavana päivänä 2.9. aamulla 83-vuotias mies kuoli Hämeenkyrössä Valtatie 3 / Kyröskosken risteyksessä.

Nämä surulliset tapahtumat nostavat taas Kolmostien investointitarpeet esille. Alaskylän mutkien korjaamisesta ja eräistä muista kohteista on pitkään ollut hanke-esitykset olemassa.

Luoteis-Pirkanmaalla Valtatie 3:n liikenneturvallisuutta tulee parantaa ainakin Parkanon Alaskylän mutkien korjaamisella ja Raivalan risteyksen (Ikaalisten Mansoniemessä) kaistajärjestelyillä. Kolmostien kohteita pitää tarkastella, ottaen huomioon Luoteis-Pirkanmaan ”Viisaan ja turvallisen liikenteen” suunnitelma. Vt3 Alaskylän mutkien osalta tien tason ja profiilin nosto on erittäin tärkeää. Vilkkaasti liikennöidyltä Kolmostieltä on todella riskialtista kääntyä vasemmalle Kissakivelle tai Alaskyläntielle.

Valtatie 3 on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja osa kansainvälistä Euroopan teiden verkkoa (E12). Yhteydellä on keskeinen merkitys henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden kuljetuksille ja joukkoliikenteelle. Väli Tampereelta Vaasaan ja Seinäjoelle tunnetaan myös Suomen Ruokatienä. Valtatie 3 ei täytä runkotielle asetettuja tavoitteita. Puutteita on liikenteen sujuvuudessa ja liikenneturvallisuudessa sekä valtatien yleisessä laatutasossa. Raskaan liikenteen osuus on liikennemäärästä noin 1.253 ajoneuvoa/vrk, ja se on ollut kasvussa.

Kiirehdimme rahoitusta liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantaviin toimiin Valtatie kolmella välillä Hämeenkyrö – Parkano. Toivomme, että Alaskylän kohdan hankkeeseen varataan 13 M€ vuoden 2021 talousarviossa, ja että myös Raivalan risteyksen kaistajärjestelyt Ikaalisissa ratkaistaan. Välittömänä toimena kääntyminen etelästä vasemmalle Kissakivelle tulisi kieltää, mikäli tähän ei saada nopeasti selkää kaistajärjestelyä.

 

Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma                                         Kunnanjohtaja Antero Alenius

Parkanon kaupunki, puh. 044 7865 201                               Hämeenkyrön kunta, puh. 050 68 192

 

Kaupunginjohtaja Kari Tolonen                                               Maakuntajohtaja Esa Halme

Ikaalisten kaupunki, puh. 044 730 1250                                       Pirkanmaan liitto, puh. 040 500 3531