Kaavoituskatsaus 2022

KAAVOITUSKATSAUS  2022       

Parkanon kaupunginhallituksen 28.3.2022 § 9 hyväksymä kaavoituskatsaus 2022 pidetään julkisesti nähtävillä 6.4. – 5.5.2022 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Kaavoituskatsauksessa on esillä viimeisimmät voimaan tulleet sekä vireillä olevat asemakaavat ja asemakaavan muutokset.

Kaavoituskatsaus 2022

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi

Parkanon kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma on valittu Timo Reinan sijaiseksi Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi. Kuntaliitto on tänään päättänyt asiasta, ja Heiniluoma hakee virkavapaata sijaistamisen ajaksi.

Kausi varatoimitusjohtajana kestää toukokuun lopulta vuoden 2022 loppuun saakka. Kuntaliiton nykyinen varatoimitusjohtaja Timo Reina siirtyy valtiovarainministeri Annika Saarikon valtiosihteeriksi 22. huhtikuuta alkaen.

Varatoimitusjohtajan vastuualueeseen kuuluu mm. kuntatalouteen, kunta- ja aluekehitykseen sekä työllisyyteen liittyvät asiat. Jari Heiniluomalle tärkeitä teemoja myös kaupunginjohtajana ovat mm. elinvoima- ja elinkeinopolitiikka sekä aluekehittäminen, ja hän onkin toiminut kaupunginjohtajan viran ohella myös Parkano–Kihniö-alueen elinkeinoyhtiön Kehitys-Parkki Oy:n toimitusjohtajana.

Heiniluoma on toiminut aktiivisesti myös Kuntaliiton Seutukaupunkiverkostossa, kuuluu 57 kaupunkia, jotka eivät ole maakuntakeskuksia. Myös työllisyysasiat ovat hänelle tuttuja, sillä Parkano on mukana sekä hallituksen työllisyyskokeiluissa että seutukaupunkien omassa työllistämishankkeessa.

– Kuntaliiton varatoimitusjohtajan tehtävä on erittäin kiinnostava ja laaja-alainen. Tiedän aikaisemmasta, miten niin valtion, EU:n kuin kuntienkin päätöksenteko toimii. Minulla on jo laaja kokemus vaikuttamisesta ja hyvät verkostot, siksi uskon olevani hyvä lisä Kuntaliittoon, Heiniluoma toteaa.

Jari Heiniluoma on toiminut Parkanon kaupunginjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Sitä ennen hän on työskennellyt mm. Satakunnan ammattikorkeakoulussa, työ- ja elinkeinoministeriössä, maa- ja metsätalousministeriössä, eduskunnassa sekä Euroopan parlamentissa.

 

Marjolahden ranta-asemakaavan muutosluonnos julkisesti nähtävillä

K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Marjolahden ranta-asemakaavan muutosluonnos.

Kaavamuutoksen kohteena oleva alue sijaitsee n. 15 km etäisyydellä Parkanon kaupungista Jalasjärven suuntaan, Kuivasjärven lounaisrannalla. Kaavamuutoksen laadinnan kohteena on Parkanon Linnankylässä sijaitsevat tilat

Marjoniemi, kiinteistötunnus 581-411-1-140 ja Marjokallio, kiinteistötunnus 581-411-1-138.

Muutosalueen rantaviivan pituus on noin 240 metriä.

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on kasvattaa tontin rakennusoikeutta.

RA- tontin ranta-asemakaavan mukainen rakennusoikeus on tällä hetkellä 100 kerros-m2/tonttia kohti. Sen lisäksi saa rakentaa tarvittavat vajatilat. Tavoitteena on saada rakentaa 180 m2. Sen lisäksi on tarpeen saada rakennusoikeutta kylmälle varastotilalle 30 m2 ja autokatokselle 30 m2.

AO-tontin asuinrakennuksen nykyinen rakennusoikeus on 220 m2, saunarakennus 30 m2 sekä autotalli- ja varastorakennus 50 m2.

Tavoitteena on lisätä rakennusoikeutta 50 m2 varastorakennuksen rakentamiseen.

Marjolahden ranta-asemakaavan muutosluonnos, kaavamääräykset ja kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n ja MRA:n 30 § mukaisesti   28.3. – 26.4.2022 välisen ajan Parkanon kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla, sekä

Parkanon kaupungin verkkosivuilla: ajankohtaisissa ja kuulutuksissa.

Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja:

Parkanon kaupunki:

Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh 044 7865601, jarmo.kyosti@parkano.fi

Kaavan laatija:

Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/RI Heikki Havanka

Puh. 040 8339275, havanka@havanka.fi

Kaupungin verkkosivut  https://www.parkano.fi/category/uutiset/.

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Tilastotiedot

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 26.4.2022 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

Riihisaaren ranta-asemakaava ja Lemmenniemen ranta-asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävillä

 K U U L U T U S

 Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Riihisaaren ranta-asemakaava ja Lemmenniemen ranta-asemakaavan muutosehdotus koskien tiloja Iso-Riihisaari, kiinteistötunnus 581-403-5-64 ja Lemmenniemi, kiinteistötunnus 581-403-5-281.

Ranta-asemakaava laaditaan Iso-Riihisaari -tilalle ja osalle Lemmenniemi -tilaa.

Ranta-asemakaavan muutos laaditaan osalle Lemmenniemi -tilaa (koskee korttelin 9 tonttia 3, sekä Lemmenniemen maa- ja metsätalousalueita).

Iso-Riihisaari -tilan pinta-ala on 7,920 ha ja Lemmenniemi -tilan pinta-ala on 8,474 ha.

Kaavoituksen kohteena oleva alue sijaitsee Parkanon kaupungin keskustasta Kurun suuntaan noin 24 km Parkanon Aurejärvellä.

Kaavoituksen tavoitteena on laatia molemmille tiloille ranta-asemakaava, jossa Iso-Riihisaari -tilan mitoituksella määräytyvän rakennusoikeuden mukaisten tonttien sijoittaminen suunnitellaan kaava-alueelle kokonaisuutena.

Riihisaaren ranta-asemakaava ja Lemmenniemen ranta-asemakaavan muutosehdotus, kaavamääräykset ja kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 § mukaisesti 28.3. – 26.4.2022  välisen ajan Parkanon kaupungintalon 3. kerroksen ilmoitustaululla, sekä

Parkanon kaupungin verkkosivuilla: ajankohtaisissa ja kuulutuksissa.

Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Yhteystietoja:

Parkanon kaupunki: Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh 044 7865601, jarmo.kyosti@parkano.fi

Kaavan laatija: Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/RI Heikki Havanka

Puh. 040 8339275, havanka@havanka.fi

Kaupungin verkkosivut: https://www.parkano.fi/category/uutiset/.

Kaavanlaatijan vastine

Kaavaselostus

Liite 1_Arkeologinen inventointi

Liite 2_Luontoselvitys

Liite 3_Vesiensuojelullinen selvitys ja vaikutustarkastelu

Liite 4_ Maisematarkastelu

Liite 5_Virkistyskayttotarpeiden -ja vapaan rantaviivan tarkastelu

Liite 6_Tilastotiedot

Liite 7_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 8_Kaavamääräykset

Liite 9a_Kaavakartta-manner

Liite 9b_Kaavakartta-saari

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 26.4.2022  mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Tekninen lautakunta