Asukashaku Pappilanpolun uuteen vuokrataloon

 

Pappilanpolun vuokratalo, Rantakodonkatu 6, Parkano

Parkanon kaupungin rakennuttamaan, ensisijaisesti ikäihmisille/erityisryhmille suunnattuun vuokrakerrostaloon on jatkuva asukashaku.

Hakulomakkeita on saatavilla kirjastosta ja kaupungintalon neuvonnasta sekä alla olevasta linkistä

Lisätietoja antaa Tiina Kyösti p. 044 7865 611  tai tiina.kyosti@parkano.fi

Asuntohakemuslomake ja asukasvalintakriteerit

Asuntojen pohjapiirustukset

 

Avoin kirje liikenneministeri Timo Harakalle Kolmostien vaaranpaikat

                                                                                                                                                 Parkanossa 17.7.2020

 

Avoin kirje liikenneministeri Timo Harakalle

 

Vakava huolenilmaus

Kolmostien (Vt 3) vaaranpaikat korjattava

Luoteis-Pirkanmaalla sattui Kolmostiellä jälleen paha kuolonkolari Parkanossa Alaskylän mutkissa torstaina 16.7.2020. Etelästä henkilöauto oli kääntymässä vasemmalle Kissakivelle. Takana tullut rekka oli ajanut henkilöauton perään ja ajautunut vastaantulevien kaistalle. Se osui vastaantulleen auton etuosaan, jossa matkustaneista kaksi kuoli ja kaksi loukkaantui vakavasti.

Esitämme vakavat surunvalittelumme menehtyneiden omaisille ja toivomme loukkaantuneille pikaista paranemista.

Valitettavasti samassa paikassa on tapahtunut aikaisemmin useita kuolonkolareita ja muita vakavia liikenneonnettomuuksia. Viimeksi Alaskylän mutkissa kuoli helmikuussa 2018 rekankuljettaja.  Ikaalisten Mansoniemessä tapahtui 1.9.2017 vastaava kuolonkolari Valtatie 3 /Raivalan risteyksessä, jossa 20-vuotias nainen kuoli. Heti seuraavana päivänä 2.9. aamulla 83-vuotias mies kuoli Hämeenkyrössä Valtatie 3 / Kyröskosken risteyksessä.

Nämä surulliset tapahtumat nostavat taas Kolmostien investointitarpeet esille. Alaskylän mutkien korjaamisesta ja eräistä muista kohteista on pitkään ollut hanke-esitykset olemassa.

Luoteis-Pirkanmaalla Valtatie 3:n liikenneturvallisuutta tulee parantaa ainakin Parkanon Alaskylän mutkien korjaamisella ja Raivalan risteyksen (Ikaalisten Mansoniemessä) kaistajärjestelyillä. Kolmostien kohteita pitää tarkastella, ottaen huomioon Luoteis-Pirkanmaan ”Viisaan ja turvallisen liikenteen” suunnitelma. Vt3 Alaskylän mutkien osalta tien tason ja profiilin nosto on erittäin tärkeää. Vilkkaasti liikennöidyltä Kolmostieltä on todella riskialtista kääntyä vasemmalle Kissakivelle tai Alaskyläntielle.

Valtatie 3 on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja osa kansainvälistä Euroopan teiden verkkoa (E12). Yhteydellä on keskeinen merkitys henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden kuljetuksille ja joukkoliikenteelle. Väli Tampereelta Vaasaan ja Seinäjoelle tunnetaan myös Suomen Ruokatienä. Valtatie 3 ei täytä runkotielle asetettuja tavoitteita. Puutteita on liikenteen sujuvuudessa ja liikenneturvallisuudessa sekä valtatien yleisessä laatutasossa. Raskaan liikenteen osuus on liikennemäärästä noin 1.253 ajoneuvoa/vrk, ja se on ollut kasvussa.

Kiirehdimme rahoitusta liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantaviin toimiin Valtatie kolmella välillä Hämeenkyrö – Parkano. Toivomme, että Alaskylän kohdan hankkeeseen varataan 13 M€ vuoden 2021 talousarviossa, ja että myös Raivalan risteyksen kaistajärjestelyt Ikaalisissa ratkaistaan. Välittömänä toimena kääntyminen etelästä vasemmalle Kissakivelle tulisi kieltää, mikäli tähän ei saada nopeasti selkää kaistajärjestelyä.

 

Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma                                         Kunnanjohtaja Antero Alenius

Parkanon kaupunki, puh. 044 7865 201                               Hämeenkyrön kunta, puh. 050 68 192

 

Kaupunginjohtaja Kari Tolonen                                               Maakuntajohtaja Esa Halme

Ikaalisten kaupunki, puh. 044 730 1250                                       Pirkanmaan liitto, puh. 040 500 3531

Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä 4.6.2019

Lähialueiden maanomistajat, yhteisten vesialueiden suurimmat omistajat sekä muut joiden asumiseen tai muihin olosuhteisiin sillan rakentaminen saattaa vaikuttaa

Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää Viinikan uuden ajoneuvosillan rakentamistyöt Aureentiellä.
Nykyinen vuonna 1935 rakennettu silta on kantavuudeltaan heikko ja hyötyleveydeltään kapea ja se puretaan.

Uusi leveämpi silta on tyypiltään teräsbetoninen liittopalkkisilta ja se tulee merkittävästi parantamaan siltapaikan liikennöitävyyttä, liikenneturvallisuutta sekä Aureentien välityskykyä.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan paikalle ja sillan vapaa aukko kasvaa 11,7 metristä 28 metriin. Silta mahdollistaa veden esteettömän virtauksen siltapaikan kautta eikä heikennä vesistön tilaa eikä käytettävyyttä. Uuden sillan pituus on 39,42 m ja hyötyleveys 8,5 m. Sillan kokonaiskustannusarvio on 685.000 €.

Nykyinen kevyen liikenteen silta säilyy paikallaan sellaisenaan ja kevyt liikenne voi kulkea sen kautta työn ajan. Ajoneuvoliikenteelle järjestetään kiertotie Aureentien itäosan ja Kuruntien kautta Parkanontielle.

Töiden on määrä alkaa 8.7.2019 nykyisen sillan purkamisella. Uomassa tehtävät työt on määrä saada valmiiksi 15.8.2019 mennessä. Samentumista aiheuttavia töitä ei tehdä taimenen rauhoitusaikana 1.9. – 30.11.2019. Sillan on määrä olla asennettuna ja betonirakenteiden valmiit 8.11.2019 mennessä. Kannen eristeiden ja päällystyksen teko riippuu syksyn säästä.

Sillan urakoitsijana toimii Destia Oy. Työmaapäällikköinä Destialta toimivat Ari Järvi ja Pekka Holkonen. Rakennuttajakonsulttina toimii TamRap Oy:ltä Mikko Östring. Kaupungin puolelta valvojana toimii työpäällikkö Pekka Mikkola.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Pekka Mikkola, 044 786 5631 tai allekirjoittanut, 044 786 5601.

Jarmo Kyösti

tekninen johtaja

Liitteet:

Parkanolaiset ovat tyytyväisiä kotikaupunkiinsa

Parkanon selkeimpiä vetovoimatekijöitä ovat liikenteellinen saavutettavuus ja turvallisuus. Tämä käy ilmi seutukaupunkien vetovoimatutkimuksesta, jota kaupunginhallitus käsittelee tänään strategiaseminaarissaan. Myös asuinympäristö, kaupalliset palvelut, ilmapiiri ja fiilis sekä keskustan viihtyisyys ja vireys saavat kuntalaisilta paremmat arvioit kuin muut seutukaupungit keskimäärin saavat asukkailtaan.

Parkanolaiset kunnostautuivat niin hienosti kyselyyn vastaamisessa, että Parkano oli kaikista 55 seutukaupungista vastaamisessa kolmanneksi aktiivisin.

Asumiseen liittyen parkanolaisten mielestä kotikaupungissa ovat parasta palvelut, luonto, edullisuus, rauhallisuus ja turvallisuus. Tämä käy ilmi erityisesti tutkimuksen avoimista vastauksista. Yrittämiseen liittyvistä asioista arvostetaan yritysten määrää, yhteistyötä ja liikenneyhteyksiä. Matkailussa ylivoimaisesti eniten nousee esiin luonto, erityisesti vesistöt.

Jotta kaupunki pysyisi tulevaisuudessakin houkuttelevana on parkanolaisten mielestä huolehdittava ensisijaisesti työpaikoista, palveluista ja koulutusmahdollisuuksista.

Parannettavaa tutkimus osoittaa Parkanon vetovoimassa erityisesti matkailutarjonnalle, koulutusmahdollisuuksille ja persoonalliselle erottuvuudelle.

Yleisesti vetovoimatutkimus osoitti, että seutukaupungeissa asuu kotipaikkakuntaansa tyytyväisiä kaupunkilaisia. Sujuva elämä toteutuu, eli asukkaat ovat tyytyväisiä palveluihin, jotka ovat helposti saavutettavissa niin lapsiperheille kuin ikääntyvillekin.

Innolink Oy toteutti tutkimuksen sähköisenä tiedonkeruuna tammikuussa 2019. Vastauksia saatiin noin 12 800. Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat oman seutunsa talous- ja palvelukeskittymiä, mutta eivät maakuntakeskuksia.

Lisätietoa: Kuntaliiton tiedote