Kaavoituskatsaus 2024 nähtävillä

KAAVOITUSKATSAUS  2024

Parkanon kaupunginhallituksen 9.4.2024 § 103 hyväksymä kaavoituskatsaus 2024 pidetään julkisesti nähtävillä 17.4. – 16.5.2024 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla https://www.parkano.fi/category/uutiset/.

Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Kaavoituskatsauksessa on esillä viimeisimmät voimaan tulleet ja vireillä olevat kaavoitushankkeet.

Kaupunginhallitus

Kaavoituskatsaus-2024.pdf

Kaupunkivesien kokonaisvaltaista hallintaa Parkanossa, Virroilla ja Ähtärissä

Kaupunkivedet eivät tarkoita yksinomaan hule-, sade- tai sulamisvesiä eikä viemäreissä kulkevia jätevesiä, vaan laajaa vesienhallinnan kokonaisuutta, johon vaikuttavat myös kaupunkirakenne ja sen muutokset, kulutustottumukset sekä teknologian kehittyminen ja ympäristötekijät.

Ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuomat rankkasateet lisäävät painetta kaupunkivesien hallinnan parempaan ymmärtämiseen ja ennakoitiin. Kaupunkivedet muodostavat kokonaisuudessaan merkittävän ympäristökuormituksen lähteen, jonka hallinta vaatii lisää ymmärrystä ja yhteistyötä.

Yhteistyössä Järvi-Suomen Vesihuoltolaitokset ry:n kanssa Parkanon, Virtain ja Ähtärin kaupungit lähtevät edelläkävijöinä Suomessa rakentamaan omia kaupunkivesien hallintasuunnitelmiaan ennakoiden tulevan yhdyskuntajätevesidirektiivin vaatimuksia.

Kaupunkien yhteistyöllä tavoitellaan toimenpiteiden tehokkuutta sekä luodaan pohjaa myös muille Suomen pienille kaupungeille, vaikka direktiivin vaatimukset eivät vielä niihin kohdistukaan.

Kaupunkivesien kokonaisvaltainen hallintasuunnitelma ei ole vain direktiivin asettama velvoite vaan työkalu vesienhallinnan kehittämiseen. Se kuvaa, missä ja miten kaupunkivesiä muodostuu, mihin niitä johdetaan, miten niitä käsitellään ja millaisia vaikutuksia ympäristöön niistä aiheutuu. Hyvin laadittu hallintasuunnitelma on työkalu kaupunkivesien riskien hallintaan sekä kehittämistoimenpiteiden ja resurssien kohdistamiseen sinne, missä niillä on eniten vaikutusta.

Hankkeen tuella toteutettavan hallintasuunnitelmien laatimistyön odotetaan tuovan selkeyttä ja parantavan kaupunkivesien tilan ja kokonaiskuvan hahmottamista niin Parkanossa, Virroilla kuin Ähtärissäkin.

Ensimmäisinä toimenpiteinä hankkeessa ryhdytään muodostamaan yhteistä näkemystä siitä, mitä hallintasuunnitelma konkreettisesti pitää sisällään pienien kaupunkien tapauksessa ja millaisia kehittämistoimia hankkeen aikana on tarpeen tehdä, jotta hallintasuunnitelmat saadaan laadittua.

Helmikuussa 2024 käynnistyneen yhteistyöhankkeen nimi on Kaupunkivesien Riskit Kuntoon (Kaverit). Hankkeen kokonaisbudjetti on 230 750 euroa, josta Ympäristöministeriön hallinnoiman Vesiensuojelun tehostamisohjelman osuus on 184 600 euroa. Hanketta koordinoi Järvi-Suomen Vesihuoltolaitokset ry. Hankkeen päivittyvät kotisivut löydät osoitteesta www.järves.fi/kaverit ja lisätietoa rahoituksesta osoitteesta www.ym.fi/vedenvuoro.

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Rauno Leván, sihteeri, Järvi-Suomen Vesihuoltolaitokset ry, p. 040 6325 006, info@järves.fi
Kari Santikko, tekninen johtaja, Parkanon kaupunki, p. 044 7865 601, kari.santikko@parkano.fi
Stefan Hirvelä, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Virtain kaupunki, p. 050 462 1646, stefan.hirvela@virrat.fi
Marjo Mäkipelto, yhdyskuntatekniikan insinööri, Ähtärin kaupunki, p. 040 161 6690, marjo.makipelto@ahtari.fi

Sisäilma-asiat 2024

Sisäilma-asiat 2024 – Rambolin raportit 1 – 11

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lausunto_Lystinmaki1

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus_Keskustan koulu_C-osa_liitteineen

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tarkastuskertomus_Lystinmaki

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

LOPULLINEN Parkanon keskustan koulu, A- ja B-osat, KVKT, Ramboll Finland Oy

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lausunto_Lystinmaki A- ja B-osat

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lausunto_Lystinmaki2

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Olosuhde Kysely 2 Lystinmäki

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Parkano Keskustan koulu Sensori raportti

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Kallion Päiväkoti

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Keskustan koulu

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Kuttikallion päiväkoti

Talouden sopeuttamistyöryhmän työ jatkuu

Talouden sopeuttamistyöryhmä on työskennellyt lokakuusta helmikuulle. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella talouden sopeuttamiseksi kokonaispaketti. Tavoitteena on saavuttaa vuositasolla vähintään miljoonan euron pitkäaikainen sopeutus sekä lisäksi erä kertaluonteisia sopeutustoimia.

Alkuperäisen aikataulun mukaan sopeutuspaketti oli tarkoitus tuoda helmikuussa 2024 kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Työryhmä on todennut kokouksessaan 13.2.2024, että sen työ ei ole vielä kokonaisuudessaan valmis. Valtuustoon 26.2.2024 tuodaan päätettäväksi jo tässä vaiheessa kuitenkin osa pakettia.

– Haluamme työryhmänä perehtyä rauhassa vielä joihinkin kohteisiin, mm. ostopalvelut ovat kokonaisuus, johon emme ole vielä päässeet kunnolla kiinni. Työryhmällä on yhtenäinen näkemys useista kohteista, mutta tavoitetta, eli miljoonan euron kokonaissummaa ei ole vielä saavutettu, toteaa työryhmän puheenjohtaja Klaus Myllymäki.

Kaupunki on käynyt helmikuussa yhteistoimintaneuvotteluja työntekijäjärjestöjen kanssa sopeutustoimista. Päätöksentekoon viedään tässä vaiheessa sellaiset toimet, jotka työryhmä on saanut käsiteltyä ja jotka on käsitelty yhteistoimintamenettelyssä.

– Suoraan henkilöstöä koskevat asiat käsitellään jo tässä vaiheessa. Niiden käsittelyä ei ole syytä pitkittää, sanoo Myllymäki.

Työryhmän työ jatkuu heti maanantaina 19.2.2024. Tavoitteena on valmistella loppuosa paketista viimeistään huhtikuun valtuuston kokoukseen mennessä.

­­– Seuraava valtuuston kokous on huhtikuun puolivälissä. Lisäaika mahdollistaa kattavamman ohjelman valmistelun, arvioi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja työryhmän jäsen Kauko Turunen.

Lisätiedot:

Aleksi Saukkoriipi
hallinto- ja talousjohtaja
044 7865 206
aleksi.saukkoriipi@parkano.fi

LIITTEET:

Sopeutusohjelma osa 1

Vaikutusten arviointi lomautuksesta kooste

Vaikutusten arviointi sopeutuksesta – rehtorijärjestely

Vaikutusten arviointi sopeutuksesta – työterveys

Vaikutusten arviointi sopeutuksesta – yksityistieavustus

Kuntalaiskysely – avoimet vastaukset

Kuntalaiskysely – kuvaajat

Kangaslammin energiahankkeen hanke-esittely

Kangaslammin energiahankkeen alue on Pirkanmaan maakuntakaavassa ja Parkanon
kaupungin teettämässä tuulivoiman maisemavaikutusten arvioinnissa tunnistettu mahdolliseksi
tuulivoimatuotannon alueeksi
▪ Hanketoimijana alueella on Kangaslammin energia Oy, joka on solminut
maanvuokrasopimukset hankealueen maanomistajien kanssa
▪ Tuulivoiman lisäksi tavoitteena on kehittää alueelle aurinkosähkön tuotantoa sekä
akkuteknologiaan perustuva sähkövarasto
▪ Hankealue sijaitsee osittain Parkanon ja osittain Ikaalisten kaupungin alueella
▪ Parkanon ja Ikaalisten kaupungeille esitetään Kangaslammin energiahankkeen
osayleiskaavoituksen käynnistämistä, jotta alueen soveltuvuus energiahankkeelle voidaan tutkia
tarkemmin

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

TIEDOTE Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan sähköisestä asiointipalvelusta

Varhaiskasvatuksen hallinnon tietojärjestelmä (Päikky) päivittyy 1.12.2023 jonka jälkeen huoltajilla on mahdollisuus saada varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan päätökset sähköisinä Suomi.fi -palveluun. 

Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (paikan hakeminen, vastaanottaminen, irtisanominen, hoitoaikamuutokset, perheen tulotiedot) liittyvä asiointi hoidetaan sähköisenä Suomi.fi –palvelun kautta.

Sähköisten asiointipalveluiden käyttöönotto vaatii Suomi.fi -kirjautumisen.  Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella, eli joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Järjestelmäpäivitys ei vaikuta päivittäiseen Päikyn käyttöön. 

Tästä linkistä voit ottaa Suomi.fi -palvelun käyttöön: 

https://www.suomi.fi/etusivu

Suosittelemme palvelun käyttöönottoa!

Kirjaston ajankohtaiset uutiset

Kirjastossa tapahtuu:

Käsityökoulu Näppärän ja kuvataidekoulu Pisaman kevätnäyttely 15.-26.4.
Lehtisalissa esillä käsityökoulu Näppärän lasten ja nuorten kurssitöitä sekä kuvataidekoulu Pisaman lasten taideteoksia.
Esillä vaikuttavia grafiikan vedoksia, akryylimaalauksia, kuumailmapalloja ja kauniita käsitöitä.
Tervetuloa tutustumaan!

Kirjanäyttelyt
Kirjastossa: TET-harjoittelijoiden kevään suosituksia.
Lehtisalissa: Valkosipulipäivän kunniaksi koottu näyttely.

Lukupiirit
Parkanon kirjastossa kokoontuu säännöllisesti neljä kaikille avointa lukupiiriä.
Lue lisää lukupiireistä.

Satutuokiot
Parkanon kirjastossa järjestetään kaikille avoimia satutuokioita.
Lue lisää satutuokioista.

Yhdistykset, seurat ja muut:

DigiParkki
Tarjoaa ikäihmisille apua, neuvontaa ja vinkkejä älylaitteiden ja tietotekniikan käytössä.
Opastajina toimivat taitavat vertaisopastajat. Tervetuloa mukaan! (Ei ennakkoilmoittautumista.)
Digiparkki kirjastolla: 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 8.4. ja 22.4.

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys ry:n toimintaa kirjaston Elämystilassa
Joka torstai 11.1.-6.6.2024:
Toimisto klo 11-12. Kahvitarjoilu, avoin kaikille.
Skipbo-pelituokio klo 12-14. Skipbo-peli parantaa muistia ja havainnointikykyä, ohjaaja paikalla. Kahvitarjoilu, avoin kaikille.
Hengitysjumppa klo 14-14.30. Kaikille avoin ja maksuton jumppatuokio, ohjaajana Liisa Kuuhimo.

Joka tiistai 9.4.-4.6.2024:
Hengitysjumppa klo 16.30, maksullinen (10 €/kausi)
Hengitysjooga klo 17.30-19.00, maksullinen (lisätietoja Marjatalta 040 834 2654)

Vertaistukiryhmä uniapneasta kärsiville ja heidän läheisilleen:
Torstaisin klo 16-18 seuraavina päivinä: 18.1., 15.2., 21.3., 11.4., 16.5. 
Luvassa on tietoa ja tukea vertaisilta, asiantuntija paikalla tarvittaessa. Mukana myös tutut Helena ja Pärttyli. Kahvitarjoilu, avoin kaikille.

Vertaispäivä:
Tiistaisin klo 14-16 seuraavina päivinä: 23.1., 27.2., 26.3., 30.4., 28.5. 
Tilaisuudessa järjestetään arpajaiset toiminnan tukemiseksi ja usein paikalla myös vierailijoita. Kahvitarjoilu, avoin kaikille.

Hallituksen kokoukset:
Maanantaisin klo 13-17 seuraavina päivinä: 8.1., 12.2., 8.4., 13.5. 

Kamerakerho:
Kokoontuu kirjaston Elämystilassa joka toinen torstai klo 18-20. Tervetuloa mukaan valokuvauksesta kiinnostuneet!
Kokoontumispäivät kevätkaudella 2024: 15.2., 29.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5.

Petäjä-opiston neuletreffit
Maanantaina 4.9. klo 17.30 alkaen joka maanantai kirjastossa. Ohjaajana Minna Salminen. Huom. kurssi on maksullinen ja ilmoittautuminen tapahtuu Petäjä-opiston kautta.

Tervetuloa kirjastoon!