LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 30.9.-10.12.2019 väliseksi ajaksi seuraava viransijaisuus:

luokanopettaja

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Pyydämme hakemuksia ansioluetteloineen ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta 26.9.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat:
Rehtori Kimmo Vesanto puh. 044 7865 521, e-mail kimmo.vesanto@parkano.fi
Sivistysjohtaja Jenni Alppi puh. 044 7865 501, e-mail jenni.alppi@parkano.fi

Soljanlahden ranta-asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Soljanlahden ranta-asemakaavan muutosehdotus Parkanon Vahojärvellä, Vahojärven pohjoispäässä.  Etäisyyttä Parkanon keskustaan on  n. 20 km. Kaavamuutoksen laadinnan kohteena on osa Soljanlahti -nimistä tilaa, kiinteistötunnus 581-435-8-33. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1989 vahvistettu Soljanlahden ranta-asemakaava. Muutosalueilla ei ole rakennuksia ja ne ovat olleet metsätalouskäytössä. Pinta-ala on yhteensä n. 2,1 ha.

Kaavoitustyö on aloitettu maanomistajan aloitteesta.

Korttelissa 8 on kaksi lomarakennuspaikkaa ja korttelissa 5 on yksi lomarakennuspaikka. Tavoitteena on siirtää korttelissa nro 8 olevat tontit korttelin nro 5 länsipuolelle. Kortteli nro 8 alue muutetaan lähivirkistysalueeksi.

Muutos toteutetaan, jotta tontit saadaan maisemaltaan ja ilmansuunnaltaan paremmalle paikalle. Kaavan alkuperäinen sisältö säilyy muutoin ennallaan.

Ranta-asemakaavan muutosehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus pidetään MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 3. 9 – 2.10.2019 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

                      Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      040 833 9275, havanka@havanka.fi;  ja  www.havanka.fi

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 2.10.2019 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Tekninen lautakunta

Kaavaehdotus

Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Argeologinen inventointi

Luontoselvitys

 

Hinku-kunta Parkano -keskustelutilaisuus 28.8. klo 18

Tervetuloa keskiviikkona 28.8.2019 klo 18.
Hinku-kunta Parkano -keskustelutilaisuuteen
Koulu- ja kulttuurikampus Kaarnaan,
Satakunnankatu 36, Parkano.

Parkanon kaupunki liittyi maaliskuussa 2019 Hinku-kuntien laajenevaan verkostoon, jossa on tällä hetkellä 56 kuntaa. Hinku-kunnissa asuu kaikkiaan 1 341 700 asukasta. Parkano on rajavyöhykkeensä edelläkävijäkunta. Pirkanmaalla muita Hinku-kuntia ovat Hämeenkyrö, Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Kangasala, Orivesi, Lempäälä, Vesilahti, Valkeakoski ja Tampere.

Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Samalla kannustetaan paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

MITÄ LIITTYMINEN HINKU-KUNTIEN VERKOSTOON TARKOITTAA?
MIKSI HIILINEUTRAALIUS ON TAVOITTELEMISEN ARVOISTA?

Näihin kysymyksiin saadaan vastauksia valtakunnallisesti arvioiden parhailta mahdollisilta asiantuntijatahoilta Parkanossa pidettävässä keskustelutilaisuudessa.

Suomen tiedeakatemian jäsen, akatemiaprofessori ja meteorologian professori Timo Vesala tutkii Helsingin yliopistossa tutkimusryhmänsä kanssa biosfäärin ja ilmakehän välisiä takaisinkytkentöjä, erityisesti hiilen ja veden kiertoon liittyen, metsä-suo-vesi-jatkumossa. Hän perehdyttää osallistujat keskeisiin hiilenkiertoon liittyviin käsitteisiin hyvin selkeällä ja havainnollisella tavalla.

Professori, johtaja Jyri Seppälä on HINKU-hankkeen valtakunnallinen vastuujohtaja Suomen ympäristökeskuksessa. Hän avaa osallistujille sitä, miten ja millaisia haasteita vastaanottaen ja millaista yhteistyötä tehden voidaan pyrkiä siihen, että Suomessa saavutetaan hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Tilaisuuden avaa sivistysjohtaja Jenni Alppi. Tervetulopuheenvuorot kuullaan myös Parkanon kaupunginvaltuuston ja Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen edustajilta.
Tilaisuuteen varataan aikaa yhteiselle keskustelulle ja asiantuntijoille osoitettujen kysymysten käsittelylle sekä nuoren puheenvuorolle.

Toivotamme tilaisuuteen tervetulleiksi kaupunkilaiset, poliittiset päättäjät ja valmistelevat virkamiehet, median edustajat, naapurikuntien asukkaat ja edustajat sekä Geopark-yhteistyöverkoston väen. Tilaisuus sopii erinomaisesti myös lukio-opiskelijoille.

Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuuden tarjoavat Parkanon kaupunki ja Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry yhdessä Ihminen luonnossa -organisaation kanssa.

 

Nuorisotilojen tuntiohjaaja ajalle 26.8.-31.12.2019

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi ajalle 26.8.-31.12.2019 määräaikainen toimi: 

Nuorisotilojen tuntiohjaaja

 

Eduksi katsotaan nuorisoalan tutkinto sekä aiempi kokemus ohjaajan tehtävistä. Valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä varhaisnuorten, nuorten sekä yhteistyötahojen kanssa.

Työaika vaihtelee 15-20 tunnin välillä ja työ on pääosin ilta- ja viikonlopputyötä.

Palkkaus KVTES:n mukaan.

 

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta 20.8.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tuntiohjaajan paikkaa täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Valitun on toimitettava sivistysjohtajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

 

Lisätietoja antavat:

Vapaa-aikatoimen ohjaaja Elisa Vahosalmi, puh. 044 7865 516, e-mail elisa.vahosalmi@parkano.fi

Sivistysjohtaja Jenni Alppi, puh. 044 7865 501, e-mail jenni.alppi@parkano.fi

 

Parkanossa, 13.8.2019                                                  Sivistystoimi

Lastenhoitajan sijaisuus (varhaiskasvatus)

Sivistystoimi / varhaiskasvatus           

 

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi Lastenhoitajan sijaisuus 31.7.2020 asti.

Lastenhoitajan toimi täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

 

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan toimeen on varhaiskasvatuslain (540/2018) § 28 mukainen pätevyys.

Työ on vuorotyötä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

 

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset ansioluetteloineen sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 16.8.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 

Lisätietoja antaa:

Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044-7865 511

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044-7865 530

 

 

Parkanossa 8.8.2019                                                                          Sivistystoimi