Vienonpolun ja Vienolankadun päällystystyöt ja kadun sulkeminen 22.9.2021

TIEDOTE 17.9.2021

VIENONPOLUN JA VIENOLANKADUN OSITTAINEN PÄÄLLYSTÄMINEN

Vienonpolun ja Vienolankadun osittainen päällystäminen suoritetaan 22.9.2021.
Vienonpolku ja Vienolankatu suljetaan kaikelta liikenteeltä 22.9.2021 klo.  7.00 – 15.00
väliseksi ajaksi päällystystöiden vuoksi.

Toivomme, että alueen asukkaat huomioivat tämän ko. päivän liikennöinnissään.

Lisätietoja kadunrakennukseen liittyvissä asioissa antaa Parkanon kaupunki /
kunnossapitomestari Mika Toropainen sähköpostitse mika.toropainen@parkano.fi tai puhelimitse 044 7865 633.

Pahoittelemme päällystystyöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Tekninen lautakunta

Konetekniikan insinööriksi työn ohessa

Syksyn yhteishaussa 1.–15.9.2021 voi hakea alueellamme käynnistyviin konetekniikan insinöörin AMK-opintoihin. Opinnot pystyy suorittamaan myös työn ohessa. Lähiopetuksen osuus keskittyy viikonloppuihin, ja sitä annetaan TAMKin pääkampuksen lisäksi Pohjois-Pirkanmaan kunnissa – myös Parkanossa. 

Konetekniikan Insinööri (AMK, monimuotototeutus, Pohjois-Pirkanmaa)

  • Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK, Pohjois-Pirkanmaa
  • 240 op (4 vuotta)
  • Syksyn yhteishaku 1.–15.9.2021 (opintopolku.fi)
  • Koulutus alkaa tammikuussa 2022
  • Aloituspaikat: 40

Konetekniikan insinöörin (AMK) tutkinto-ohjelma vastaa Pohjois-Pirkanmaan kasvavaan insinööritarpeeseen. Teknologiateollisuuden markkinat ovat globaalit, joten koulutuksesi tähtää konetekniikan kansainväliseen osaamiseen. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa opintosi painottuvat tuotteiden suunnitteluun ja koneautomaatioon. Voit lisäksi suunnata opintojasi valitsemaasi erityisosaamiseen, kuten tuotantotekniikkaan ja teollisuustalouteen.

Kenelle opinnot on suunnattu

Koulutuksemme on suunnattu sinulle, joka haluaa suorittaa koneinsinöörin (AMK) tutkinnon. Pohjakoulutusvaatimuksena on yleinen korkeakoulukelpoisuus, esimerkiksi lukio tai ammatillinen toisen asteen tutkinto. Valitsemme opiskelijat syksyn AMK-valintakokeen, ylioppilastodistuksen tai ammatillisen perustutkintotodistuksen perusteella.

Työn ohessa tai etänä

Opinnot on suunniteltu siten, että voit opiskella myös työn ohessa. Etäopiskelu on mahdollista verkko-opintojen avulla usealla opintojaksolla. Opintosi sisältävät myös työelämälähtöisiä projektiopintoja ja soveltuvin osin projektiaiheet voivat tulla työnantajalta.

Opintojen toteutus

Opiskelijana laadit henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS), jonka ansiosta sinulla on mahdollisuus painottaa omaa tutkintoa yksilöllisesti. Opintoihin voidaan hyväksilukea työelämässä hankittua osaamista ja/tai aiempia soveltuvia korkeakouluopintoja.

Missä ja milloin?

Tarjoamme tutkintosi edellyttämät opinnot vuosien 2022 ja 2025 välisenä aikana. Myös nopeampi opiskelu on mahdollista. Opiskelu on monimuoto-opiskelua: sinulla on noin 4–8 lähiosallistumista edellyttävää opetuspäivää kuukaudessa. Opetus sijoitetaan pääsääntöisesti torstai-iltaan, perjantaihin ja lauantaihin. Tarjoamme suurimman osan lähiopetuksesta TAMKin pääkampuksella Tampereella, mutta osan myös Pohjois-Pirkanmaan kunnissa sijaitsevissa tiloissa.

Voit osallistua suureen osaan teoriaopetuksesta myös etänä.

Opetusta ei ole kesällä.

 

Kysy lisää

Tutkintovastaava Markus Aho,

040 801 2627, markus.aho@tuni.fi

 

Koulutuksen vastuuopettaja Erkki Kiviniemi,

040 631 4080, erkki.kiviniemi@tuni.fi

 

Opinto-ohjaaja Harri Laaksonen,

0400 942 604, harri.laaksonen@tuni.fi

 

Opintoasiainkoordinaattori Satu Kelhä,

040 801 6251, satu.kelha@tuni.fi

 

Asemakaavan muutosehdotus 4. kaupunginosassa (Kallio) julkisesti nähtävillä

K U U L U T U S

 Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville  asemakaavan muutosehdotus kaupunginosassa (Kallio).

Suunnittelualue sijaitsee Heinosentien ja Parkanontien kiertoliittymän kaakkoispuolella Parkanon keskustan tuntumassa.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 4050 (osa).

Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 4050 (osa).

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa voimassa olevan asemakaavan korttelin 4050 asuinpientalojen osakortteli (AP) teollisuusrakennusten korttelialueeksi ja osoittaa teollisuusrakennusten korttelialueelle yhteensä 3 rakennuspaikkaa kiinteistöjen 581-4-4050-10, 581-4-4050-2, 581-4-4050-4, 581-4-4050-8 ja 581-421-62-3 Kantapohja (osa) alueelle.

Asemakaavan muutosehdotus ja kaavamääräykset sekä selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 § mukaisesti 30.8. – 28.9.2021 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla www.parkano.fi/ajankohtaista. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja:    Kaavan laatija Nosto Consulting Oy, dipl.ins. Pasi Lappalainen, puh 0400 858101

                      pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi  

                      Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh 044 7865601

                      jarmo.kyosti@parkano.fi

                      Maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäki, puh 044 7865610

                      erkki.salomaki@parkano.fi

                     Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 28.9.2021 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Tekninen lautakunta

Asemakaavan muutosehdotus

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan seurantalomake

Selostuksen liite kaavakartta ja määräykset

Kaavanlaatijan vastine lausuntoihin

 

 

 

Liikennekatkos 19.8.-27.8.2021 Tehtaantie ja Uusivatusentie

Tehtaantie ja Uusivatusentie suljetaan kaikelta liikenteeltä välillä  Tuomikadun  ja Vehomäenkadun risteys – Viljakankadun risteys
torstain 19.8.  klo 7.00 ja perjantain  27.8. klo 12.00 väliseksi ajaksi tienrakennustöiden vuoksi.

Tie pyritään mahdollisuuksien mukaan avaamaan liikenteelle ilmoitettua ajankohtaa aiemmin.

Pahoittelemme liikennekatkoksesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kunnossapitomestari Mika Toropainen 044-7865633.

Tekninen lautakunta

 

Talousveden jakelukatkos keskiviikkona Kissakivenkadun ja Vaskiperäntien välisellä alueella

Parkanon Vesi Oy tiedottaa, että Kissakiven alueella TM-Raudan tontilla suoritetaan vesijohdon liitostöitä

keskiviikkona 18.8.2021 klo 8–13 (arvio).

Liitostyöt aiheuttavat talousveden jakelukatkoksen alueilla Moukarimäenkadun alkupää, Kissakivenkatu 15, Porintie ja Porintien varren asuinalueet (mm. Lapinkylä, Lapinneva, Sortta ja Kekkilä) Vaskiperäntielle saakka. Liitostöiden pitäisi valmistua ilmoitettuna sulkuaikana, mikäli ongelmia ei ilmene asennustöiden aikana.

Sulkualueen asiakkaita pyydetään varaamaan talousvettä ruuanlaittoon, juotavaksi ja henkilökohtaiseen hygieniaan. Talousveden jakelupiste on kaupungin varikolla osoitteessa Fennokatu 3, josta voi noutaa vettä omilla astioilla vedenjakeluun merkitystä seinävesipostista.

Työn jälkeen verkostossa esiintyy sakkaa ja ilmaa, jotka poistuvat vettä juoksuttamalla. Vedenjakelun käynnistyttyä kannattaa avata kaikki vesipisteet varovasti, jotta putkistoon kertynyt ilma pääsee rauhallisesti pois putkista lisävaurioita aiheuttamatta.

Parkanon Vesi Oy pahoittelee työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja tarvittaessa numerosta 044 7865 777.

Katso isompi kartta>>