Parkanon ja Kihniön kotihoito Kolmostien Terveys Oy:lle

Parkanon ja Kihniön sosiaali- ja terveyspalvelut tuottava Kolmostien Terveys Oy on hankkinut kotihoidon palvelut 9Lives Pirkanmaa Oy:ltä keväästä 2019 lähtien. 9Lives Pirkanmaa on purkanut sopimuksen, ja palvelutuotanto päättyy heidän osaltaan tammikuun lopussa.

Alueen sote-palveluista vastaava Parkanon kaupunki ja palveluntuottaja Kolmostien Terveys ovat hakeneet viime viikot yhdessä aktiivisesti ratkaisua kotihoidon palveluiden toteuttamiseen.

– Olemme keskustelleet muun muassa siitä, miten asiakkaille taataan kaikissa tilanteissa jatkuvasti hyvä palvelutaso, ja päätyneet yhdessä siihen, että kotihoito siirtyy takaisin osaksi Kolmostien Terveyden palvelutuotantoa, kertoo Parkanon terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen.

– Tilanne on ollut haastava, sillä 9Livesin tuottama kotihoito Parkanossa ja Kihniössä on ollut Aluehallintoviraston seurannassa jo jonkin aikaa. Nyt henkilöstö saa työrauhan, ja alamme yhdessä erilaisin toimenpitein kehittämään kotihoitoa ja korjaamaan Avin esille tuomia epäkohtia, toteaa Kolmostien Terveyden toimitusjohtaja Tero Järvinen.

9Lives Pirkanmaan kotihoidon työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Kolmostien Terveyden palvelukseen.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Tero Järvinen, Kolmostien Terveys, p. 040 653 3359

terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen, Parkanon kaupunki, p. 040 768 8201

Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 17.2.-30.5.2020

Parkano on n. 6 500 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kulmauksessa, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Parkanon kaupungin sivistystoimessa on avoinna luokanopettajan viransijaisuus

ajalle 17.2.2020 – 30.5.2020

 

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

 

Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta. Hakuaika päättyy 3.2.2020 klo 15.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Kimmo Vesanto, puh. 044 7865 521, kimmo.vesanto@parkano.fi

 

 

 

Parkanossa 10.1.2020                                                                Parkanon kaupunki / sivistyslautakunta

 

 

Resurssiopettajan sijaisuus ajalle 27.1.-30.5.2020

Parkano on n. 6 500 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kulmauksessa, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Parkanon kaupungin sivistystoimessa on avoinna resurssiopettajan sijaisuus

ajalle 27.1.2020 – 30.5.2020

 

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta. Hakuaika päättyy 23.1.2020 klo 15.00. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtava rehtori Jenni Annala puh. 044 7865 502,  jenni.annala@parkano.fi

 

Parkanossa 10.1.2020                                                               Parkanon kaupunki / sivistyslautakunta                                                                   

 

 

Lastentarhanopettajan avoin toimi toistaiseksi (hakuaikaa jatkettu)

Sivistystoimi / varhaiskasvatus           

Parkano on n. 6 500 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kulmauksessa, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

 

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi Lastentarhanopettajan toimi toistaiseksi voimassa oleva (hakuaikaa jatkettu)

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).                                           

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, sitoutuneisuutta työhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Vakituisessa toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 21.2.2020 (hakuaikaa jatkettu) klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa:

Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044-7865 511

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044-7865 530

 

Parkanossa 9.1.2020                                                                          Parkanon kaupunki / Sivistystoimi

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö aloittaa vuoden alussa

Tampereelle perustetaan kaikkia Pirkanmaan kuntia palveleva henkilökohtaisen avun yksikkö. Yksikön toiminta käynnistyy vaiheittain.

Tammikuusta 2020 alkaen yksikkö palvelee asiakkaita, kuntien työntekijöitä ja avustajia henkilökohtaisen avustajan työnantajamallilla palkkaamiseen liittyvissä asioissa sekä kotona asumista tukevissa palveluissa. Yksikkö hoitaa henkilökohtaisen avustajan työnantajamallilla palkkaavan asiakkaan puolesta avustajan palkanmaksun sekä muut työnantajalle kuuluvat lakisääteiset velvoitteet.

Vuoden 2021 alusta alkaen yksiköstä saa apua ja neuvontaa myös henkilökohtaisen avun hankkimiseen ostopalveluna tai palvelusetelillä.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista, toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua niissä tavanomaisen elämän asioissa, joita henkilö ei pysty tekemään itse vamman tai sairauden vuoksi.

Erityisosaaminen koko maakunnan käyttöön

Yksikköön keskitetään kunnista henkilökohtaisen avun lakisääteisiä tehtäviä. Sen myötä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun erityisosaaminen on yhdessä paikassa kaikkien Pirkanmaan kuntien käytettävissä.

– Uskon, että tällaiselle yksikölle on tilausta kunnissa, koska se mahdollistaa asiakkaalle yhdenvertaisemman ja tasalaatuisemman palvelun ja vapauttaa kunnan työntekijöiden resurssia muuhun, kertoo henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkanlaskentaa ja neuvontaa Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Sotesissa hoitava palvelusihteeri Kirsti Kulju.

Henkilökohtaista apua haetaan jatkossakin kotikunnan vammaispalvelutoimistosta ja oman kunnan omatyöntekijät toimivat edelleen lähityöntekijöitä, jotka vastaavat asiakkaan palvelukokonaisuudesta.

Ajatus maakunnallisesta yksiköstä syntyi jo Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa.

– Pirkanmaalla kunnat ovat jatkaneet yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä, vaikka edellinen sote- ja maakuntauudistus kaatui, kertoo sote muutosjohtaja Jaakko Herrala Pirkanmaan liitosta.

Pirkanmaan kunnat rahoittavat henkilökohtaisen avun yksikön toiminnan. Toimintaa ohjaavat maakunnallisesti sovitut yhteiset ohjeet ja toimintamallit, jotka on hyväksytty kuntien lautakunnissa. Yksikkö sijaitsee Tampereella ja Tampereen kaupunki vastaa sen hallinnoinnista.

Osallisuusryhmä tuo asiakkaan näkökulmaa yksikön toimintaan

Kuntien käytäntöjen yhtenäistämisen myötä asiakkaat saavat yhdenvertaista kohtelua asuinpaikastaan riippumatta.

Henkilökohtaisen avun asiakas Amu Urhonen toivoo, että yksikköön omaksutaan kuntien parhaimmat käytännöt ja yksikössä kunnioitetaan henkilökohtaisten avustajien työnantajien itsemääräämisoikeutta. Hänen mukaansa pienten kuntien asukkaille, joiden omassa sosiaalitoimessa ei ehkä ole riittävästi osaamista henkilökohtaisesta avusta, keskus voi tuoda huomattavan parannuksen asiantuntevan neuvonnan muodossa. Osa taas on tottunut asioimaan oman tutun sosiaalityöntekijän tai palkanlaskijan kanssa ja yksikön myötä ihmiset vaihtuvat.

– Tulevan yksikön merkitys asiakkaille on varmasti suuri, koska työnantajuus on todella tärkeä osa etenkin paljon apua tarvitsevien ihmisten elämää, onhan heidän (tai meidän) asioitava keskuksen kanssa usein, toteaa Urhonen.

Yksikön toimintaa tukee uusi osallisuusryhmä, jonka tehtävänä on kehittää toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tuoda esiin asiakkaan näkökulma. Osallisuusryhmän jäsenet kootaan eri kunnista.

Henkilökohtaisen avun yksikkö on osa Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskusta

Henkilökohtaisen avun yksikkö on osa Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskusta. Maakunnallinen perhehoidonyksikkö on toiminut jo vuodesta 2016 järjestäen ikäihmisten, kehitysvammaisten sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perhehoitoa (ei lastensuojelun perhehoitoa). Yksikön toiminta jatkuu osana keskusta ennallaan. Vuoden 2021 alussa keskuksen toimintaa on tarkoitus laajentaa myös omaishoitoon.

Henkilökohtaisen avun yksiköstä järjestetään kaikille avoin infotilaisuus 13.2.2020 klo 15–17 Tampereella Pääkirjasto Metson Lehmus-salissa (Pirkankatu 2).

Henkilökohtaisen avun yksikön yhteystiedot 2.1.2020 alkaen:

Palvelupuhelin 041 730 2108 (ma–pe klo 9–11)
– Palvelupuhelimeen voi soittaa sekä palkanmaksuun että muihin henkilökohtaisen avun asioihin liittyen. Puhelimen palveluajat laajenevat kevään aikana.
Yksikköön voi myös ottaa yhteyttä lähettämällä tekstiviestin numeroon 041 730 2109.

Keskuksen verkkosivut avautuvat alkuvuodesta 2020.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Milja Koljonen
puhelin 050 324 8617
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi