Parkanon kaupungin palvelut 1.-26.7.2019

Kaupunginvirasto ja kaupungin puhelinvaihde ovat suljettuina 1.7.2019-26.7.2019 henkilökunnan lomien takia. Puhelinvaihteessa on nauhoitettu tiedote päivystysnumeroista. Kirjeposti ja telefax-viestit numeroon 03 443 3200 tulevat perille normaalisti. Sovituissa tapaamisissa ao. viranhaltija huolehtii ulko-oven avaamisesta.

Julkiset kuulutukset ovat nähtävillä kirjastossa sen aukioloaikoina, ma klo 10-19, ti-pe klo 10-17, p. 044 786 5560. Kirjaston lehtiosasto avoinna la-su klo 11-14.

Sivistysosasto
– koulutoimisto on suljettu 1.7.-26.7.2019
– varhaiskasvatus lomailee 24.6.-26.7.2019. Kiireelliset yhteydenotot Kuttikallion päiväkotiin.
– Kuttikallion päiväkoti toimii päivystävänä päiväkotina varhaiskasvatusasioissa ja on avoinna koko kesän, p. 044 786 5575
– vapaa-aikatoimi 1.7.-14.7.2019 p. 044 786 5516, 15.7.- 4.8. 2019 p. 044 786 5512

Tekninen osasto
– Pekka Mikkola, p. 044 786 5631
– rakennusvalvonta, p. 044 786 5604
– katujen ja teiden kunnossapito, p. 044 786 5640
– maankäyttö-kartoitus, p. 044 786 5610, 11.7.-30.7.2019 suljettu.
– ympäristötarkastaja, p. 044 786 5650 24.7.-26.7.2019 lomalla.
– terveystarkastaja, p. 044 730 1317

Parkanon Vesi Oy päivystys, p. 044 786 5777

Parkanon kaupungin vuokratalot Oy suljettu 8.7.-21.7.2019, loma-ajan päivystysnumero 040 031 4405

Parkano-Kihniö asiointipiste suljettu 1.7.-26.7.2019

Kela palvelee puhelimitse ma-pe 020 63411 klo 9-16 sekä verkossa.

TE-puhelinpalvelu 0295 025 500 ma-pe klo 9-16:15, verkossa www.te-palvelu.fi/omaasiointi

Parkanon terveyskeskus Parkanontie 48, p. 03 443 3400

Sosiaalitoimi
Perhe-ja aikuispalveluiden sosiaalipäivystys klo 8-16 puh. 044 786 5313 on tarkoitettu kiireellisten lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön asioiden hoitamiseen. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys Tampereen sosiaalipäivystyksen kautta, jonne saa yhteyden hätäkeskuksen numerosta 112.

Kehitys-Parkki Oy lomailee 24.6.-4.8.2019. Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä jari.heiniluoma@parkano.fi

Hyvää kesää!

Parkanon kaupunki

Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä 4.6.2019

Lähialueiden maanomistajat, yhteisten vesialueiden suurimmat omistajat sekä muut joiden asumiseen tai muihin olosuhteisiin sillan rakentaminen saattaa vaikuttaa

Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää Viinikan uuden ajoneuvosillan rakentamistyöt Aureentiellä.
Nykyinen vuonna 1935 rakennettu silta on kantavuudeltaan heikko ja hyötyleveydeltään kapea ja se puretaan.

Uusi leveämpi silta on tyypiltään teräsbetoninen liittopalkkisilta ja se tulee merkittävästi parantamaan siltapaikan liikennöitävyyttä, liikenneturvallisuutta sekä Aureentien välityskykyä.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan paikalle ja sillan vapaa aukko kasvaa 11,7 metristä 28 metriin. Silta mahdollistaa veden esteettömän virtauksen siltapaikan kautta eikä heikennä vesistön tilaa eikä käytettävyyttä. Uuden sillan pituus on 39,42 m ja hyötyleveys 8,5 m. Sillan kokonaiskustannusarvio on 685.000 €.

Nykyinen kevyen liikenteen silta säilyy paikallaan sellaisenaan ja kevyt liikenne voi kulkea sen kautta työn ajan. Ajoneuvoliikenteelle järjestetään kiertotie Aureentien itäosan ja Kuruntien kautta Parkanontielle.

Töiden on määrä alkaa 8.7.2019 nykyisen sillan purkamisella. Uomassa tehtävät työt on määrä saada valmiiksi 15.8.2019 mennessä. Samentumista aiheuttavia töitä ei tehdä taimenen rauhoitusaikana 1.9. – 30.11.2019. Sillan on määrä olla asennettuna ja betonirakenteiden valmiit 8.11.2019 mennessä. Kannen eristeiden ja päällystyksen teko riippuu syksyn säästä.

Sillan urakoitsijana toimii Destia Oy. Työmaapäällikköinä Destialta toimivat Ari Järvi ja Pekka Holkonen. Rakennuttajakonsulttina toimii TamRap Oy:ltä Mikko Östring. Kaupungin puolelta valvojana toimii työpäällikkö Pekka Mikkola.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Pekka Mikkola, 044 786 5631 tai allekirjoittanut, 044 786 5601.

Jarmo Kyösti

tekninen johtaja

Liitteet:

Vähäinen asemakaavan muutos korttelissa 3038 nähtävillä

Vähäinen asemakaavan muutos korttelissa 3038

Parkanon kaupungin teknisen lautakunnan päätös 22.5.2019 § 7 vähäisen asemakaavan muutoksen vireille tulosta Parkanon kaupungin 3. kaupunginosassa (Viinikka)

korttelin 3038 (tontit 11 ja 12), sekä valmisteluvaiheen maanomistajien kuulemisesta.

Alue sijaitsee Aureentien ja Pitkäkadun välissä.

Vähäisellä kaavamuutoksella (MRA 27§) muutetaan tonttien välinen raja vastaamaan nykyistä kiinteistöjaotusta. Nykyisessä kaavassa korttelin kerrosluku on II (2). Korttelin kerrosluvuksi muutetaan I (1), mikä vastaa korttelissa rakennettujen rakennusten (rivitalot) kerroslukua. Kaavamääräyksen; Ohjeellinen rakennuksen paikka (viiva), poistetaan kokonaan, koska se ei vastaa rakennusten sijoittumista tonteille.

Mahdolliset mielipiteet (MRA 30§) tulee jättää tekniselle lautakunnalle osoitettuna

17.6. 2019 mennessä osoitteeseen, Parkanon kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 14, 39701 Parkano tai sähköpostilla  kaupunki@parkano.fi

Liitteenä asemakaavan muutosehdotus ja kaavamääräykset.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Jarmo Kyösti puh. 044-7865601 ja maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäki puh. 0447865610.

Tekninen lautakunta

Asemakaavan muutosehdotus

Kaavamääräykset

Alueen sijainti