Neuvontapalvelua ja asiointiapua yli 70-vuotiaille

Tiedote 17.3.2020: Kaupunki tarjoaa neuvontapalvelua ja asiointiapua yli 70-vuotiaille Parkano-Kihniö yta-alueen asukkaille 18.3.2020 alkaen

Hallituksen 16.3.2020 tekemän linjauksen mukaisesti yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. Ikäihmisten omatoiminen kauppa- ja apteekkiasiointi on toistaiseksi luvallista.

Parkanon kaupunki tarjoaa Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alueella apua asiointiin yli 70-vuotiaille. Asiointi- ja tavaroiden kuljetusapua voi soittaa esimerkiksi kauppaostosten ja apteekkikäyntien hoitamiseen sekä mahdollisiin muihin elämisen kannalta välttämättömiin toimintoihin. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti niille yli 70-vuotiaille, joilla ei ole mahdollisuutta saada asiointiin apua muualta. Palvelun käyttö on maksutonta.

Asiointipuhelin ja asiointipalvelu ovat käytössä arkisin klo 8.00-16.00 toistaiseksi.

Ota tarvittaessa yhteyttä seuraaviin numeroihin:

Neuvonta 1: 040 6194573
Neuvonta 2: 040 6194477

Terveydenhuollon palvelut: 03 443 3400

Ilmoittautuminen 6-vuotiaiden lasten esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen toimintakaudeksi 2020-2021

ILMOITTAUTUMINEN 6-VUOTIAIDEN LASTEN ESIOPETUKSEEN ja TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN TOIMINTAKAUDEKSI 2020–2021

ESIOPETUS
Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo 9-13. Esiopetuksen toiminta-ajat noudattavat sivistyslauta- kunnan hyväksymää varhaiskasvatuksen esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmaa.

6-vuotiaiden lasten maksutonta esiopetusta järjestetään Kuttikallion päiväkodin alaisissa esiopetusryhmissä.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu sähköisellä hakemuksella, mikä löytyy Parkanon kaupungin nettisivuilta kohdasta lomakkeet.

Esikoululaisilla on mahdollisuus kuljetukseen, jos yhdensuuntainen matka ylittää yli 4 km, eikä lapsi tarvitse täydentävää varhaiskasvatusta ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen.

JOS LAPSELLA ON MYÖS ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN VARHAISKASVATUKSEN TARVE/OIKEUS, VOIDAAN HÄNELLE SAMALLA SÄHKÖISELLÄ ESIOPETUS-ILMOITTAUTUMISELLA HAKEA MYÖS VARHAISKASVATUSPAIKKAA. MAHDOLLISET HAKEMUKSEN LIITEET (mm. perheiden tulotiedot) TOIMITETAAN KAUPUNGINTALOLLE KOULUTOIMISTOON TAI NEUVONTAAN 19.4.2020 MENNESSÄ.

Lisätietoja saa puh. varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki 044-7865 530, sarita.rajamaki@parkano.fi, päiväkodin johtaja Jaana Mansikkaviita 044-7865 511 jaana.mansikkaviita@parkano.fi

YKSITYISEN PALVELUNTUOTTAJAN ILMOITUSMENETTELY § 44 (varhaiskasvatuslaki 540/2018)

Yksityisen palveluntuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista varhaiskasvatuksesta vastaavalle 50 §:ssä tarkoitetulle kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.

Ilmoitus tehdään varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäelle puh. 044- 7865 530

Parkanossa 5.2.2020 Sivistyslautakunta

Ilmoittautuminen perusopetukseen Parkanossa lukuvuonna 2020-2021

ILMOITTAUTUMINEN PERUSOPETUKSEEN PARKANOSSA LUKUVUONNA 2020–2021

Perusopetuksen 1. luokalle on ilmoitettava kaikki v. 2013 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee viipymättä toimittaa sitä koskeva hakemuksensa kaupungintalon koulutoimistoon.
Mikäli huoltaja arvelee lapsensa tarvitsevan erityisopetusta heikon kuulon, näön tai muiden tähän verrattavien syiden vuoksi, kehotetaan siitä ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti WILMA-järjestelmän kautta. Tästä on lähetetty koteihin kirje.

Parkanon seurakunnassa kirjoilla olevat eivät tarvitse virkatodistusta, eivätkä myöskään väestörekisteriin merkityt; muiden tulee liittää virkatodistus ilmoittautumislomakkeeseen.

Kaikki kouluun tulevat uudet oppilaat on pyrittävä ilmoittamaan kouluun kirjeessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Tämän jälkeen esim. paikkakunnalle muuttavat ilmoittautuvat koulutoimistoon tai koulun kansliaan. Mikäli kouluun ilmoitettu oppilas muuttaa paikkakunnalta ennen koulun alkua, pyydetään tästä ilmoittamaan koulutoimistoon tai koulun kansliaan.

Koululla kevään aikana järjestettävästä uusien oppilaiden kouluun tutustumispäivästä sekä muista koulunkäynnin aloittamiseen liittyvistä asioista koulu ilmoittaa erikseen.

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulun alkaessa koulukampus Kaarnan tiloissa ensisijaisesti 1.- ja 2. vuosiluokan oppilaille klo 13-17 välisenä aikana.

Koululaisten aamuhoito järjestetään varhaiskasvatuksena Kuttikallion päiväkodissa.

Koululaisten aamuhoitoa tulee hakea sähköisesti varhaiskasvatuksen hakulomakkeella ja koululaisten iltapäivätoimintaa koskevat hakulomakkeet jaetaan tuleville koululaisille esiopetusryhmissä. Lomakkeita saa myös kaupungintalon neuvonnasta, koulutoimistosta tai koulusta. Hakemukset on toimittava koulutoimistoon 30.4.2020 mennessä.

Parkanossa 5.2.2020 Sivistyslautakunta

Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä 4.6.2019

Lähialueiden maanomistajat, yhteisten vesialueiden suurimmat omistajat sekä muut joiden asumiseen tai muihin olosuhteisiin sillan rakentaminen saattaa vaikuttaa

Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää Viinikan uuden ajoneuvosillan rakentamistyöt Aureentiellä.
Nykyinen vuonna 1935 rakennettu silta on kantavuudeltaan heikko ja hyötyleveydeltään kapea ja se puretaan.

Uusi leveämpi silta on tyypiltään teräsbetoninen liittopalkkisilta ja se tulee merkittävästi parantamaan siltapaikan liikennöitävyyttä, liikenneturvallisuutta sekä Aureentien välityskykyä.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan paikalle ja sillan vapaa aukko kasvaa 11,7 metristä 28 metriin. Silta mahdollistaa veden esteettömän virtauksen siltapaikan kautta eikä heikennä vesistön tilaa eikä käytettävyyttä. Uuden sillan pituus on 39,42 m ja hyötyleveys 8,5 m. Sillan kokonaiskustannusarvio on 685.000 €.

Nykyinen kevyen liikenteen silta säilyy paikallaan sellaisenaan ja kevyt liikenne voi kulkea sen kautta työn ajan. Ajoneuvoliikenteelle järjestetään kiertotie Aureentien itäosan ja Kuruntien kautta Parkanontielle.

Töiden on määrä alkaa 8.7.2019 nykyisen sillan purkamisella. Uomassa tehtävät työt on määrä saada valmiiksi 15.8.2019 mennessä. Samentumista aiheuttavia töitä ei tehdä taimenen rauhoitusaikana 1.9. – 30.11.2019. Sillan on määrä olla asennettuna ja betonirakenteiden valmiit 8.11.2019 mennessä. Kannen eristeiden ja päällystyksen teko riippuu syksyn säästä.

Sillan urakoitsijana toimii Destia Oy. Työmaapäällikköinä Destialta toimivat Ari Järvi ja Pekka Holkonen. Rakennuttajakonsulttina toimii TamRap Oy:ltä Mikko Östring. Kaupungin puolelta valvojana toimii työpäällikkö Pekka Mikkola.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Pekka Mikkola, 044 786 5631 tai allekirjoittanut, 044 786 5601.

Jarmo Kyösti

tekninen johtaja

Liitteet: