Lana

Parkanon kaupungin omistama maantielana on lainattavissa yksityiseen käyttöön yksityistiekunnille sekä yksityisille henkilöille.

Maksimi lainausaika on 1 vrk/lainauskerta. Lainauksesta voi sopia Petri Niemen kanssa, p. 044 7865 640

3 Lastentarhanopettajan toimea ja Kasvatusohjaajan toimi 1.8.2020 alkaen toistaiseksi

Parkano on n. 6 500 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla, joka edistää perheiden hyvinvointia ja kehittää perhepalveluita. Nyt haemme joukkoomme varhaiskasvatuksen opettajia ja kasvatusohjaajaa.  

 

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 1)   3 Lastentarhanopettajan toimea sekä 

2) Kasvatusohjaajan toimi 1.8.2020 alkaen toistaiseksi

Lastentarhanopettajia valittaessa voidaan ottaa huomioon myös loppuvaiheen opiskelijat. Huomioimme myös kevään aikana valmistuvat hakijat.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).                                         

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, sitoutuneisuutta työhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta.

 

Kasvatusohjaajan toimeen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Kasvatusohjaaja työskentelee perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kasvatusohjaaja edistää oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja henkilökunnan työhyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla lapsia ja nuoria koulun ja varhaiskasvatuksen arjessa sekä opettajia ja muuta henkilökuntaa kasvatustyössä. Kasvatusohjaajan työnkuvaan kuuluu perheiden palveluohjaus ja vanhemmuuden tukeminen. Kasvatusohjaajan työssä kohtaat asiakkaita yksilö- ja ryhmävastaanotoilla, oppitunneilla, kotikäynneillä ja tarvittaessa myös etäyhteyksien avulla.

Kasvatusohjaaja osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön.

Toimeen valittavalta edellytetään vahvoja vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia laajoissa, monialaisissa verkostoissa, muutosvalmiutta sekä kehitysmyönteistä työotetta. Kokemus vastaavasta työstä, perhepalveluverkoston tuntemus sekä Nepsy-valmentaja koulutus katsotaan eduksi.

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimissa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 26.5.2020 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Toimien täyttöön saattaa tulla muutoksia koronatilanteen vuoksi.

 

Lisätietoja antaa:

Lastentarhanopettajan toimista:

 • Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044 7865 511
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044 7865 530

Kasvatusohjaajan toimesta:

 • Sivistysjohtaja Jenni Alppi, puh. 044 7865 501

 

Parkanossa 12.5.2020                                                                        Parkanon kaupunki / Sivistystoimi

Haku varhaiskasvatukseen toimintakaudeksi 2020-2021 ja tietojen päivitys palvelun piirissä olevilta lapsilta ja perheiltä

Varhaiskasvatus on ns. jatkuvan haun alaista. Varhaiskasvatusta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan, jotta oikeus paikkaan on varmistettu. Mikäli tarve varhaiskasvatukseen kuitenkin johtuu työllistymisestä tai opinnoista eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin paikka tarvitaan.

Varhaiskasvatusta tarjotaan Kallion päiväkodissa 3-5-vuotiaille lapsille, Kuttikallion päiväkodissa 1-5-vuotiaille sekä perhepäivähoidossa 1-5-vuotiaille lapsille.

Lisäksi KAIKKIEN jo palvelun piirissä olevien huoltajien tulee täyttää varhaiskasvatushakemus uudelleen, koska tuntiportaat muuttuvat ja maksuihin tehdään indeksitarkastukset 1.8.2020 alkaen.

Kaikki hakemukset toimintakaudelle 2020-2021 tulee täyttää 15.5.2020 mennessä ja tulotiedot toimittaa 31.5.2020 mennessä.

 

HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEEN TEHDÄÄN SÄHKÖISELLÄ LOMAKKEELLA, JOKA LÖYTYY PARKANON KAUPUNGIN NETTISIVUILTA KOHDASTA LOMAAKKEET. HAKEMUKSEN LIITEET (mm. Tuloselvitys varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten (lomake), perheiden tulotiedot) TOIMITETAAN KAUPUNGINTALOLLE KOULUTOIMISTOON TAI NEUVONTAAN 31.5.2020 MENNESSÄ.

 

 

Lisätietoja saa

 

Sarita Rajamäki, puh. 044 7865 530, sarita.rajamaki@parkano.fi,

Jaana Mansikkaviita, puh. 044 7865 511, jaana.mansikkaviita@parkano.fi

 

 Parkanossa 29.4.2020                                                                          Sivistyslautakunta

TIEDOTE 25.3.2020 Fimlabin Parkanon laboratorio palvelee ainoastaan ajanvarauksella 1.4. alkaen

Parkanon laboratorio siirtyy valtakunnallisesta koronatilanteesta johtuen palvelemaan asiakkaitaan ainoastaan ajanvarauksella 1.4. alkaen. Muutoksella tasataan asiakasvirtaa, vältetään odotustilojen ruuhkautumista ja vähennetään asiakkaiden sairastumisaltistusta koronaepidemian aikana.

Ei-kiireellisissä tapauksissa pyydämme asiakkaitamme varaamaan ajan vasta kun valtakunnallinen koronatilanne on helpottanut.

Kiireellisissä tapauksissa ajan voi varata internetistä osoitteessa www.fimlab.fi/ajanvaraus tai soittamalla arkisin klo 7–18 numeroon: 010 808 515.

Haluamme painottaa, että edelleen on luvallista hoitaa välttämättömät asiat, ja näytteenotto tiettyjen sairauksien ja sairauksien hoidon seurannassa on välttämätöntä. Teemme kaikkemme, että näytteenotto sujuisi näissä tilanteissa mahdollisimman sujuvasti ja mahdollisimman vähin ihmiskontaktein. Alla tämän hetkisiä toimenpiteitämme, jotka tähtäävät kaikki turvalliseen näytteenottotilanteeseen:

 • Toimipisteissämme ei oteta koronanäytteitä
 • Suosittelemme, että ei-kiireellinen näytteenotto siirretään myöhempään ajankohtaan. Huom. neuvottelethan tarvittaessa kiireellisyydestä oman hoitavan lääkärisi kanssa
 • Asiakasmääriä rajoitetaan mm. ajanvarausaikoja väljentämällä ja sulkemalla ei-kiireellistä näytteenottoa.
 • Saavu näytteenottoon juuri ennen (5 min) varattua aikaa
 • Vältä turhaa oleskelua laboratorion odotustilassa
 • Odotustilojen väljyyttä on lisätty, jotta lähikontakteilta vältytään mahdollisimman hyvin.  Muista vähintään metrin turvaväli toisiin asiakkaisiin!
 • Olemme ohjeistaneet hengitystieinfektiota potevia asiakkaitamme välttämään asiointia laboratorioissamme.
 • Henkilökuntamme ei tule töihin, jos heillä on hengitysinfektio.
 • Henkilökunnan testaukset tehdään valtakunnan yleisen linjauksen mukaan.
 • Henkilökuntamme kiinnittää erityistä huomiota hyvään käsihygieniaan jokaisessa asiakastilanteessa.

Parkanon laboratorio
Parkanontie 48
Palvelemme 1.4. alkaen ajanvarauksella ma–to 7.30–15.00 ja pe 7.30–13.00.

 

Parkanon kaupungin toimenpiteet hallituksen 16.3.2020 antamien linjausten toteuttamiseksi

Tiedote 17.3.2020: Parkanon kaupungin toimenpiteet hallituksen 16.3.2020 antamien linjausten toteuttamiseksi

Opetus

Maan hallituksen linjausten mukaisesti myös Parkanon yhtenäiskoulu siirtyy huomenna keskiviikkona 18.3. etäopetukseen. Etäopetusjakso jatkuu pääsiäiseen 13.4. asti. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla sekä erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Perheille on tänään lähtenyt kouluilta kysely koskien sitä, ketkä 1.-3.-luokkalaiset lapset tarvitsevat lähiopetusta. Lisäksi vanhemmilta on tiedusteltu tarvetta iltapäivähoitoon, kouluruokailuun sekä kuljetukseen. Kouluruokailu järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan.

Opettajat ovat tänään käyneet tunneilla läpi tulevaa ja antaneet ohjeistusta. Yhtenäiskoulun luokilla 3-9 pääasiallinen etäopetusväline on kaikilla oleva Chromebook ja Googlen Hangouts -ohjelma. Yleinen tiedotus huoltajille ja oppilaille hoidetaan koko etäopetusjakson ajan Wilman kautta. Etäopetuksen ohjeistus ja tehtävät tulevat pääsääntöisesti yläkoululaisille Wilmaan ja jatkossa myös Pedanetiin, ja alakoululaisille luokanopettajan ilmoittamaan paikkaan. Lisäksi opettajilla voi olla käytössään muita kanavia, esimerkiksi Classroom, whatsapp, puhelinyhteys jne. Näiden kanavien kautta opettajan tuki on saatavilla koulupäivien aikana (klo 9-15). Pääsääntöisesti kaikilla luokka-asteilla noudatetaan lukujärjestyksen mukaista päivittäistä aikataulua, mutta tässäkin voi olla pieniä muutoksia ja niistä opettajat informoivat. Mm. sairaspoissaolot tulee edelleen merkitä Wilmaan, sillä etäyhteydellä opiskeleva oppilas on oppituntien aikana koulun vastuulla. Oppivelvollisuus jatkuu normaalisti, opetuksen muoto vain muuttuu.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa oppilaat tarvitsevat vanhemmilta paljon tukea opiskeluun. Myös vanhemmat voivat olla Wilman kautta yhteydessä opettajaan ja pyytää neuvoa ja apua kotiopetukseen. Tulee huomioida, että erityisopettajat ovat myös käytettävissä yhteyksien kautta. Oppilaiden mukana kotiin on saapunut tänään chromebookit, kirjat, vihkot ja kaikki muu mahdollinen materiaali. Myös oppilashuoltoryhmän toiminta turvataan ja sen toiminnasta oppilaat ja vanhemmat saavat tarkemmat ohjeet sekä päivystysnumeron.

Uuden opetussuunnitelman ja juuri valmistuneen uuden opetusympäristön myötä on Parkanoon syntynyt myös erinomaiset valmiudet toteuttaa opetus etäyhteyksillä digitalisaatiota hyödyntäen. Selvää kuitenkin on, että uusi tilanne vaatii jokaiselta joustavuutta.

Lisätietoja:
Johtava rehtori puh. 044 7865502 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjasi, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Parkanon kaupungin varhaiskasvatus on lähettänyt kyselyn 17.3.2020 perheille siitä, ketkä lapsista tarvitsevat varhaiskasvatusta. Perheille on myös varhaiskasvatuksen osalta järjestetty tukipuhelin, johon perheet voivat ottaa yhteyttä. Tästä tiedotetaan perheitä tarkemmin. Toistaiseksi kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt pysyvät auki. Varhaiskasvatuksen tiedotuskanavana kaupungin ja perheiden välillä toimii Päikky.

Lisätietoja:
Päiväkotien johtaja puh. 044 7865511
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus puh. 044 7865530

Tilat ja kokoontuminen

Maan hallitus linjasi 16.3.2020, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Lisäksi maan hallitus linjasi, että suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.​

Kaupunki on jo perjantaina 13.3.2020 päättänyt, että kaupungin järjestämät yleisötapahtumat ja -tilaisuudet perutaan lähtökohtaisesti toukokuun loppuun asti. Lisäksi kaupungin omistamien tilojen ovet on suljettu toistaiseksi. Asiakaspalvelu kaupungintalon ja yhteispalvelupisteen osalta hoidetaan puhelimitse tai ajanvarauksella. Kaupungin toimielimet kokoontuvat, mikäli asialistalla on päätöksentekoa vaativia asioita. Valtuusto ei kokoonnu.

Lisätietoja:
tekninen johtaja puh. 044 7865601
vs. sivistysjohtaja puh. 040 7688201

Yli 70-vuotiaiden neuvonta- ja asiointipalvelu

Hallituksen 16.3.2020 tekemän linjauksen mukaisesti yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. Ikäihmisten omatoiminen kauppa- ja apteekkiasiointi on toistaiseksi luvallista.

Parkanon kaupunki tarjoaa Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alueella apua asiointiin yli 70-vuotiaille. Asiointi- ja tavaroiden kuljetusapua voi soittaa esimerkiksi kauppaostosten ja apteekkikäyntien hoitamiseen sekä mahdollisiin muihin elämisen kannalta välttämättömiin toimintoihin. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti niille yli 70-vuotiaille, joilla ei ole mahdollisuutta saada asiointiin apua muualta.

Asiointipuhelin ja asiointipalvelu on käytössä arkisin klo 8.00-16.00 toistaiseksi.

Ota tarvittaessa yhteyttä seuraaviin numeroihin:
Neuvonta 1: 040 6194573
Neuvonta 2: 040 6194477
Terveydenhuollon palvelut: 03 443 3400

Lisätietoja:
terveys- ja hyvinvointijohtaja puh. 040 7688201
vanhustyön asiantuntijat puh. 044 7865342 / 044 7865775

Vierailut sote-yksiköissä

Maan hallitus linjasi 16.3.2020, että kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä ja että kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Kolmostien Terveys Oy:n yksiköt tiedottavat rajoituksista yksikkökohtaisesti. Kulkemista yksiköissä on rajoitettu jo perjantaina 13.3.2020.