Asemakaavan muutosehdotus korttelissa 1033 julkisesti nähtävillä

 K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville asemakaavan muutos 1. kaupunginosassa (Keskusta).

Kaavamuutosalueella sijaitsevat koulu- ja kulttuurikampus Kaarna ja lukio.

Asemakaavan muutosehdotus koskee korttelissa 1033 olevaa tonttia 22 sekä Koulukatua ja Koulukujaa. Muutosalueen tontti 22 on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO-1/s).

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa asemakaavaa siten, että lukiorakennuksen purku voidaan toteuttaa (tontti 22) poistamalla nykyisestä määräyksestä suojelumerkintä s.

Kaavamuutoksen yhteydessä järjestetään Koulukadun ja Koulukujan nimistö ja kulkuyhteydet vastaamaan nykyistä käytäntöä.

Asemakaavan muutosehdotus kaavamääräyksineen ja selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 § mukaisesti 17.12.2019 – 31.1.2020 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy,

                      puh. 040 833 9275, havanka@havanka.fi;  ja  http://www.havanka.fi  

                      Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

                     Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 31.1.2020 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

Kaavamuutosehdotus

Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Kaavan laatijan vastine

 

Johtajuusseminaari Kaarnassa

Lämpimästi tervetuloa johtajuusseminaariin! Maksuton tilaisuus on avoin kaikille ja sopii niin yrittäjille, johtohenkilöille kuin yritysten työntekijöillekin.

Mielenkiintoiset asiantuntijaluennot käsitelevät johtajuutta eri näkökulmista ja antavat eväitä myös itsensä johtamiseen.

16.00 Kahvitarjoilu sekä vapaata keskustelua ja verkostoitumista

             Tervetulopuhe Jari Heiniluoma, Parkanon kaupunginjohtaja

             Maria Virtanen ja Jari Haapaniemi, Pirkanmaan Yrittäjät ry

16.45  Työnantajaimagon merkitys rekrytoinnin osalta

              Erja Koivula, partneri, PK & Co. Oy.

              Koivula on intohimoinen yritysten brändin rakentaja.

17.00 Uusi aika suosii uudenlaista työkulttuuria

             Mikael Jungner, toimitusjohtaja, Kreab Oy

             Työyhteisön jäsenten potentiaalin hukkaaminen on suurta tuhlausta. Kun

             tekemistä ja päättämistä yhdistetään, tuottavuus nousee.

18.00 Matka Euroopan Parhaaksi siivousalan työpaikaksi

             Saana Tyni, Koti Puhtaaksi Oy

             Huom! Puheenvuoro sisältää juonipaljastuksia ja tipsejä!

LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 30.9.-10.12.2019 väliseksi ajaksi seuraava viransijaisuus:

luokanopettaja

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Pyydämme hakemuksia ansioluetteloineen ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta 26.9.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat:
Rehtori Kimmo Vesanto puh. 044 7865 521, e-mail kimmo.vesanto@parkano.fi
Sivistysjohtaja Jenni Alppi puh. 044 7865 501, e-mail jenni.alppi@parkano.fi

LUKION PITKÄN MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LEHTORIN VIRKA

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 6.8.2019 alkaen toistaiseksi seuraava virka:

Lukion pitkän matematiikan ja fysiikan lehtori. Opetustunnit ovat tässä vaiheessa lukion puolella.

Tehtävä edellyttävää innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.

Palkkaus OVTES:n mukaan.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta 20.6.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virkaan on neljän (4) kuukauden koeaika.

Valitun on toimitettava sivistysjohtajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja antavat:

Johtava rehtori Jenni Annala, puh. 044 7865 502, e-mail jenni.annala@parkano.fi

Sivistysjohtaja Jenni Alppi, puh. 044 7865 501, e-mail jenni.alppi@parkano.fi

Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä 4.6.2019

Lähialueiden maanomistajat, yhteisten vesialueiden suurimmat omistajat sekä muut joiden asumiseen tai muihin olosuhteisiin sillan rakentaminen saattaa vaikuttaa

Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää Viinikan uuden ajoneuvosillan rakentamistyöt Aureentiellä.
Nykyinen vuonna 1935 rakennettu silta on kantavuudeltaan heikko ja hyötyleveydeltään kapea ja se puretaan.

Uusi leveämpi silta on tyypiltään teräsbetoninen liittopalkkisilta ja se tulee merkittävästi parantamaan siltapaikan liikennöitävyyttä, liikenneturvallisuutta sekä Aureentien välityskykyä.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan paikalle ja sillan vapaa aukko kasvaa 11,7 metristä 28 metriin. Silta mahdollistaa veden esteettömän virtauksen siltapaikan kautta eikä heikennä vesistön tilaa eikä käytettävyyttä. Uuden sillan pituus on 39,42 m ja hyötyleveys 8,5 m. Sillan kokonaiskustannusarvio on 685.000 €.

Nykyinen kevyen liikenteen silta säilyy paikallaan sellaisenaan ja kevyt liikenne voi kulkea sen kautta työn ajan. Ajoneuvoliikenteelle järjestetään kiertotie Aureentien itäosan ja Kuruntien kautta Parkanontielle.

Töiden on määrä alkaa 8.7.2019 nykyisen sillan purkamisella. Uomassa tehtävät työt on määrä saada valmiiksi 15.8.2019 mennessä. Samentumista aiheuttavia töitä ei tehdä taimenen rauhoitusaikana 1.9. – 30.11.2019. Sillan on määrä olla asennettuna ja betonirakenteiden valmiit 8.11.2019 mennessä. Kannen eristeiden ja päällystyksen teko riippuu syksyn säästä.

Sillan urakoitsijana toimii Destia Oy. Työmaapäällikköinä Destialta toimivat Ari Järvi ja Pekka Holkonen. Rakennuttajakonsulttina toimii TamRap Oy:ltä Mikko Östring. Kaupungin puolelta valvojana toimii työpäällikkö Pekka Mikkola.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Pekka Mikkola, 044 786 5631 tai allekirjoittanut, 044 786 5601.

Jarmo Kyösti

tekninen johtaja

Liitteet: