LUKION PITKÄN MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LEHTORIN VIRKA

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 6.8.2019 alkaen toistaiseksi seuraava virka:

Lukion pitkän matematiikan ja fysiikan lehtori. Opetustunnit ovat tässä vaiheessa lukion puolella.

Tehtävä edellyttävää innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.

Palkkaus OVTES:n mukaan.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta 20.6.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virkaan on neljän (4) kuukauden koeaika.

Valitun on toimitettava sivistysjohtajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja antavat:

Johtava rehtori Jenni Annala, puh. 044 7865 502, e-mail jenni.annala@parkano.fi

Sivistysjohtaja Jenni Alppi, puh. 044 7865 501, e-mail jenni.alppi@parkano.fi

Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä 4.6.2019

Lähialueiden maanomistajat, yhteisten vesialueiden suurimmat omistajat sekä muut joiden asumiseen tai muihin olosuhteisiin sillan rakentaminen saattaa vaikuttaa

Tiedote Viinikan ajoneuvosillan rakentamistyöstä

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää Viinikan uuden ajoneuvosillan rakentamistyöt Aureentiellä.
Nykyinen vuonna 1935 rakennettu silta on kantavuudeltaan heikko ja hyötyleveydeltään kapea ja se puretaan.

Uusi leveämpi silta on tyypiltään teräsbetoninen liittopalkkisilta ja se tulee merkittävästi parantamaan siltapaikan liikennöitävyyttä, liikenneturvallisuutta sekä Aureentien välityskykyä.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan paikalle ja sillan vapaa aukko kasvaa 11,7 metristä 28 metriin. Silta mahdollistaa veden esteettömän virtauksen siltapaikan kautta eikä heikennä vesistön tilaa eikä käytettävyyttä. Uuden sillan pituus on 39,42 m ja hyötyleveys 8,5 m. Sillan kokonaiskustannusarvio on 685.000 €.

Nykyinen kevyen liikenteen silta säilyy paikallaan sellaisenaan ja kevyt liikenne voi kulkea sen kautta työn ajan. Ajoneuvoliikenteelle järjestetään kiertotie Aureentien itäosan ja Kuruntien kautta Parkanontielle.

Töiden on määrä alkaa 8.7.2019 nykyisen sillan purkamisella. Uomassa tehtävät työt on määrä saada valmiiksi 15.8.2019 mennessä. Samentumista aiheuttavia töitä ei tehdä taimenen rauhoitusaikana 1.9. – 30.11.2019. Sillan on määrä olla asennettuna ja betonirakenteiden valmiit 8.11.2019 mennessä. Kannen eristeiden ja päällystyksen teko riippuu syksyn säästä.

Sillan urakoitsijana toimii Destia Oy. Työmaapäällikköinä Destialta toimivat Ari Järvi ja Pekka Holkonen. Rakennuttajakonsulttina toimii TamRap Oy:ltä Mikko Östring. Kaupungin puolelta valvojana toimii työpäällikkö Pekka Mikkola.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Pekka Mikkola, 044 786 5631 tai allekirjoittanut, 044 786 5601.

Jarmo Kyösti

tekninen johtaja

Liitteet:

Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2017–2025 hyväksyttiin eilen Parkanon kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa sitä esittelivät hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä ja vanhustyön asiantuntija Tuija Vainionpää.

Suunnitelma on päivitetty ja tiivistetty versio aiemmasta. Tällä kertaa painotetaan ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisen merkitystä. Suunnitelmassa keskeistä ovat ikääntyvien toimintakyvyn ylläpito, elintapaohjaus, neuvonta, osallistaminen ja kotona asumisen tukeminen.

Väestöennusteissa suurin muutos Parkanossa vuosina 2020–40 on yli 85-vuotiaiden osuuden nousu.

– Kotona asutut vuodet tulevat lisääntymään. Siksi kotona asumista tukevat toimet ovat keskiössä nyt ja tulevaisuudessa, Tuija Vainionpää totesi.

Kotihoidon mahdollisuus ympäri vuorokauden, erilaiset taksipalvelut ja kotikuntoutuksen kehittäminen ovat esimerkkejä siitä, miten kotona asumista voidaan auttaa.

Suurin osa ikääntyvästä väestöstä on hyväkuntoisia eläkeläisiä, jotka liikkuvat ja käyttävät palveluja. Suunnitelmassa todetaan, että heidän hyvinvointinsa ja terveytensä edistämisessä nousee arvoonsa elintapaohjaus.

Tärkeää on kehittää myös asumisen malleja vastaamaan palvelutarvetta. Tähän tulee osaltaan vastaamaan Parkanon uusi senioritalo. Uutena ikäihmisten tukimuotona on Parkanossakin vuodenvaihteessa otettu käyttöön ikäihmisten perhehoito, johon parhaillaan etsitään perhehoitajia.

– Ikäystävällisessä kunnassa olennaista on, ettei enää kunnon muuttuessa mennä palvelujen perässä vaan palvelut muuttuvat kunnon mukaan, Anne Perälä kiteytti.

Valtuustossa ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin kiitellen. Vilkasta keskustelua herätti suunnitelman seurannan ja valvonnan toteuttaminen niin, että hyvän suunnitelman toteuttaminen tulee taattua.

Suunnitelma löytyy valtuuston kokouksen pöytäkirjan liitteistä.