Kiinnostaako palstaviljely?

Haluaisitko vuokrata oman viljelypalstan? Parkanon kaupunki selvittää kyselyllä, kiinnostaako palstaviljely kuntalaisia ja jos, niin missä päin Parkanoa palstojen haluttaisiin olevan. Kyselyyn voi vastata täällä: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/a9ae60fb-a522-4a2d-a94e-35ac43defa9b?displayId=Fin2453757

Viljelypalstojen vuokrauksesta on tehty valtuustoaloite, ja kyselyn tulosten perusteella arvioidaan, lähdetäänkö asiaa viemään eteenpäin.

Kulttuuripalveluiden avustukset

Kulttuuriavustusten hakeminen

Parkanon kulttuuripalveluiden avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa, edesauttaa yhteistyötä sekä korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta.

Avustustoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat

1) yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen,

2) aktiivisen harrastustoiminnan lisääminen,

3) hyvinvoinnin ja kumppanuuden vahvistaminen sekä

4) toimiva ja kannustava avustusjärjestelmä.

Perusavustukset ovat haettavissa alkuvuodesta erillisellä hakulomakkeella, johon tulee liittää tarvittavat asiakirjat. Hakuprosessista tiedotetaan paikallislehdessä sekä kaupungintalon ilmoitustaululla.

Kohdeavustuksia voidaan hakea pitkin vuotta ja hakemukseen tulee liittää tarkat tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta. Perusavustuksista päättää sivistyslautakunta ja kohdeavustuksista sivistysjohtaja. 

Nuorisopalveluiden avustukset

Nuorisopalveluilta avustusta voivat saada parkanolaiset nuorisoyhdistykset ja nuorisoryhmät sekä parkanolaiset ryhmät, joiden toiminta on suunnattu ensisijaisesti nuorille.

Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan:

1) Valtakunnallisten jäsenjärjestöjen paikallisia jäsenyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) on alle 29-vuotiaita.

2) Muita paikallisia rekisteröityjä nuorisoyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Avustustoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat

1) yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen,

2) aktiivisen harrastustoiminnan lisääminen,

3) hyvinvoinnin ja kumppanuuden vahvistaminen sekä

4) toimiva ja kannustava avustusjärjestelmä.

Perusavustukset ovat haettavissa alkuvuodesta erillisellä hakulomakkeella, johon tulee liittää tarvittavat asiakirjat. Hakuprosessista tiedotetaan paikallislehdessä sekä kaupungintalon ilmoitustaululla. Kohdeavustuksia voidaan hakea pitkin vuotta ja hakemukseen tulee liittää tarkat tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta. Perusavustuksista päättää sivistyslautakunta ja kohdeavustuksista sivistysjohtaja.

Liikuntapalveluiden avustukset

Liikuntapalveluiden perusavustusta voidaan myöntää rekisteröidyn parkanolaisen liikuntaseuran perustoimintaan (hallinto- ja tiedotuskulut, tilojen käyttömaksut, kalusto- ja välinehankinnat, lisenssimaksut, jäsenjärjestöjen maksut, turnausten ja kilpailujen matka,- tuomari- ja palkintokulut). Avustuksen jakamiseen vaikuttaa mm.

  • seuran jäsenmäärä
  • lasten, nuorten ja seniorien osuus toiminnassa
  • toiminnan määrä ja laajuus, mm. edellisen vuoden tapahtumien ja harjoituskertojen määrä
  • avustuksen tarve

Kohdeavustusta voidaan myöntää liikuntatoimintaan seuraavasti:

  • koulutus-, kehittämis- tai uudistamistoiminta