Asemakaavaehdotus (Gasthause) nähtävillä 2.(Haapanen) kaupunginosassa

K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on vireillä asemakaavan laadinta 2. (Haapanen) kaupunginosassa.

Alue rajoittuu valtatie 3:n ja Uudenasemantien risteykseen ollen kolmostien itäpuolella ja Uudenasemantien eteläpuolella. Parkanon ydinkeskustaan on alueelta matkaa noin kolme kilometriä.

Asemakaavan kohteena on osa Gasthause 1 –nimisestä tilasta. Kiinteistötunnus on 581-421-6-104.

Asemakaavalla muodostuu kortteli 2050. Tontti on liikennerakennusten korttelialuetta (KL-8).

Asemakaavaehdotus, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 8.3. – 6.4.2018 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla (kaupungintalon 3. kerros) sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

 

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ylläolevasta kaava-aineistosta.

 

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

040 833 9275, havanka@kolumbus.fi; ja www.havanka.fi

ja Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh. 044 786 5601, jarmo.kyosti@parkano.fi

 

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 6.4.2018 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 

Tekninen lautakunta

Asemakaavaehdotus

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2007