Presidentinvaali 2018

PRESIDENTINVAALI 2018
Presidentinvaali toimitetaan Suomessa sunnuntaina 28.1.2018. Vaalipäivänä äänestys aloitetaan klo 9.00 ja lopetetaan klo 20.00. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on Suomessa 17.-23.1.2018 ja ulkomailla 17.-20.1.2018.

Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Toisen vaalin ennakkoäänestysajanjakso Suomessa on 31.1.-6.2.2018 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2018.

Parkanon kaupunki on vaaleissa yhtenä äänestysalueena. Äänestyspaikkana sekä ennakkoäänestyksessä että varsinaisena vaalipäivänä toimii kaupungintalo, osoite Parkanontie 37.

Kuulutus Presidentinvaaleista 2018

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestyspaikkana toimii kaupungintalo (Parkanontie 37). Ennakkoäänestyksen päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat (mahdollisella toisella kierroksella viikonpäivittäin samat kellonajat):

ke 17.1.2018 klo 10.00-18.00
to 18.1.2018 klo 10.00-18.00
pe 19.1.2018 klo 10.00-18.00
la 20.1.2018 klo 10.00-14.00
su 21.1.2018 klo 10.00-14.00
ma 22.1.2018 klo 10.00-18.00
ti 23.1.2018 klo 10.00-20.00

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi. Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 17.1.-23.1.2018. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

Jos haluatte äänestää ennakolta kotona, pyydämme ilmoittamaan siitä viimeistään tiistaina 16. tammikuuta 2018 ennen klo 16.00. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00. Mikäli ilmoittaudutte ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautumisenne on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta tarvita. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestys suoritetaan 31.1.-6.2.2018.

Ilmoituksen voi tehdä

 • soittamalla kaupungintalolle, puh. (03) 44 331 tai 044 7865202 tai
 • postittamalla täytetty lomake keskusvaalilautakunnalle (os. Parkanon kaupunki/ keskusvaalilautakunta, PL 14, 39701 Parkano) tai
 • lähettämällä lomake faksilla numeroon (03) 44 33 200 tai
 • lähettämällä lomakkeessa pyydetyt tiedot sähköpostitse osoitteella kaupunki@parkano.fi.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake (vaalilomake nro 14) saatavissa tästä linkistä sekä Parkanon kaupungintalon neuvonnasta.

LAITOSÄÄNESTYS
Laitoksissa saavat äänestää ennakolta vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Laitosäänestyspaikkoina Parkanon kaupungissa toimivat erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti:

 • Terveyskeskuksen vuodeosasto
 • Rauhalan palvelukeskus
 • Mikonkoti
 • Uunilintukoti
 • Pihlajalintu
 • Rantakodon palvelukeskus
 • Väistön ryhmäkoti

VAALIMAINONTA
Parkanon kaupungissa on Presidentinvaaleissa 2018 kaksi virallista paikkaa vaalimainonnalle. Kaupunki pystyttää mainoskehikot kahteen paikkaan: Kolmoskeskukseen ja torin viereen Parkanontielle.  Puolueiden tulee itse hankkia mainosten taustalevyt ja hoitaa mainokset paikalleen sekä huolehtia niiden kunnosta.

Vaalimainonnan saa Parkanon kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti aloittaa 10.1.2018.

Tarkempia tietoja ja kartta vaalimainonnasta löytyy Parkanon kaupungin sivuilta kaupunginhallituksen pöytäkirjalta 9.10.2017 § 228.

Lisätietoja  Presidentinvaaleista:
Sanna-Maija Kormano
keskusvaalilautakunnan sihteeri
puh. 044 7865202
sanna-maija.kormano@parkano.fi

www.vaalit.fi