Romuajoneuvot

Romuajoneuvosta tai hylätystä ajoneuvosta voi ilmoittaa:

  • yleisen tien osalta Tiehallinnolle: tienkäyttäjän linja 0200-2100
  • katujen, yksityisteiden ja yksityisten alueiden osalta kaupungin tekniselle osastolle:
    (03) 4433 631 tai 044 7865 631
  • liikenneturvallisuutta vaarantavan ajoneuvon osalta poliisille: 112

Jätevesiasetusten edellyttämät toimenpiteet toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevilla kiinteistöillä

Asetus edellyttää, että kiinteistön jäteveden käsittelyjärjestelmät saatetaan asetuksen edellyttämälle tasolle 15.3.2018  mennessä. Uudisrakennusten ja peruskorjattavien rakennusten osalta jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee tehdä heti asetuksen vaatimaan tasoon.

Luvat ja neuvonta järjestelmien rakentamiseen rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen, puh (03) 4433 651 tai 044 7865 651.
Valvonta ja neuvonta  ympäristötarkastaja Taina Bister, puh.  044 7865 650

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110209

Laki ympäristönsuojelulain muutoksesta 196/2011

Ei-viemäriin

Talousveden laatu

Kaupungin vesilaitoksen toimittaman talousveden laatua tarkkaillaan hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaan.
Näytteet ottaa terveystarkastaja Sari Rantala, puh.  044 7865361

Näytteet tutkii Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratorio.

Parkanon kaupungin vesijohtoverkoston veden kovuus on
3,2-3,9 dH
0,57-0,69 mmol/l

Laatuvaatimukset ja laatusuositukset

Yhteystiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy, p. (03) 240 5110
www.pirkanmaan-jatehuolto.fi

Jätehuoltojaoston henkilökunnan yhteystiedot:
Anu Toppila, jätehuoltoinsinööri, p. 040 806 3362
Maija Laurikka-Dews, suunnittelija, p. 040 806 3464
Minna Tjäderhane- Ojala, toimistosihteeri, p. 040 806 3559
Yhteinen sähköposti: jatehuoltojaosto@tampere.fi
Internet: http://www.tampere.fi/jatehuoltojaosto
Parkanon kaupungin vastuualueen esimies, kunnallistekniikan työpäällikkö Pekka Mikkola,
p. 044 7865 631 pekka.mikkola@parkano.fi

Jätehuollon valvonta kunnassa  ympäristötarkastaja, Taina Bister p. 044 7865 650
taina.bister@parkano.fi