Romuajoneuvot

Romuajoneuvosta tai hylätystä ajoneuvosta voi ilmoittaa:

  • yleisen tien osalta Tiehallinnolle: tienkäyttäjän linja 0200-2100
  • katujen, yksityisteiden ja yksityisten alueiden osalta kaupungin tekniselle osastolle:
    (03) 4433 631 tai 044 7865 631
  • liikenneturvallisuutta vaarantavan ajoneuvon osalta poliisille: 112

Jätevesiasetusten edellyttämät toimenpiteet toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevilla kiinteistöillä

Asetus edellyttää, että jos kiinteistö sijaitsee enintään 100m  päässä vesistöstä tai merestä tai pojavesialueella on  järjestelmä kunnostettava  31.10.2019  mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta luvanvaraista remonttia, tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä. Uudisrakennusten ja peruskorjattavien rakennusten osalta jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee tehdä heti asetuksen vaatimaan tasoon.

Luvat ja neuvonta järjestelmien rakentamiseen rakennustarkastaja, puh 044 7865 651.
Valvonta ja neuvonta  ympäristötarkastaja, puh.  044 7865 650

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella

Ympäristönsuojelulaki

Ei-viemäriin

Talousveden laatu

Kaupungin vesilaitoksen toimittaman talousveden laatua tarkkaillaan hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaan.
Näytteet ottaa terveystarkastaja Sara Konttinen, puh.  044 7865361

Näytteet tutkii Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratorio.

Parkanon kaupungin vesijohtoverkoston veden kovuus on
3,2-3,9 dH
0,57-0,69 mmol/l

Laatuvaatimukset ja laatusuositukset