Muut liikuntapaikat

Liikunnan yleisövuorot Parkanossa

Rauhalassa kuntosali 63+ -vuotiaille . Perehdytys Virpi Uusi-Luomalahti p. 044 7865334.
Lippuja voi ostaa Rauhalasta Minna Rantaselta p. 044 7865330

Torstaisin avojumppa ikääntyneille Rauhalassa klo 12.45-13.30.

Ikäihmisten tasapainojumppa urheilutalolla torstaisin klo 10.45-11.30, ohjaajana Sanna Perälä.

Puntin kuntosalissa on pelkästään ilmaisia yleisövuoroja noudattaen talon aukioloja.
tiistaisin klo 17.30-19.00 naisten yleinen vuoro

Terveyskeskuksen fysioterapiassa: Painonhallintaryhmä. Ryhmään hakeudutaan terveydenhuollon ammattilaisten kautta.
Hengitysjumppa ti klo 16.30-17.30 ryhmä avoin kaikille.
Hengitysjooga ti klo 17.30-19.00 . Jumpista peritään maksu. Lisätietoja: Marjatta Rintala p. 040 8342654

Maksuton uintivuoro Liikuntakeskus Pestiksen (Parkanontie 45) allasosastolla kerran viikossa tiistaisin tai torstaisin klo 14-21 välisenä aikana toukokuun loppuun saakka. Uimarit kirjoittavat nimensä kuntosalin tiskillä olevaan vihkoon. Allasosastolla jokainen on omalla vastuulla, ja alle 12-vuotiaat tulevat uimaan huoltajan seurassa. Lisätietoja: 044 7865 516 / vapaa-aikatoimi@parkano.fi Tervetuloa uimaan!

Seurojen, järjestöjen ja yritysten liikuntatarjonta löytyy erikseen järjestäjien omilta nettisivuilta:

Petäjä-opisto
KunnonLiike
Parkanon Naisvoimistelijat ry
Parkanon Kamppailuseura ry
Parkanon Ponteva ry
Parkanon Puntti

 

Linkit

 

Ilmaistarvikejakelu

Hoitotarvikkeet ja inkontinenssituotteet tilataan etukäteen numerosta 044 – 786 5442, soittoaika tiistaisin ja perjantaisin klo: 8.00 – 10.00
tai sähköpostilla osoitteeseen varastotilaukset@parkano.fi.

Tarvikkeet laitetaan valmiiksi ilmaistarvikejakeluhuoneen pöydälle, joka sijaitsee Neuvolan käytävällä. Ovet avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo: 9.00 – 13.00.
Tarvikelaatikon päällä on asiakkaan henkilökohtainen kolminumeroinen asiakasnumero, jonka saa varastonhoitajalta ensi kertaa tarvikkeita tilattaessa.
Hoitotarvikkeet mukaan lukien myös inkontinenssituotteiden ilmaisjakelu vaatii hoitavan lääkärin (tai sairaanhoitajan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa)
lähetteen/selvityksen diagnoosilla ilmaistarvikkeina jaettavista tuotteista.

Toimenpideilmoitus

ILMOITUSMENETTELYN KÄYTTÄMINEN

Ilmoitusmenettely on varsinaista rakennus- tai toimenpidelupaa kevyempi menettely. Kunta voi maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaan määrätä Rakennusjärjestyksessään, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen.

Ilmoitusmenettelyä käytetään lupamenettelyn asemesta jo olemassa olevaan asuntoon kuuluvan enintään 30 m2 suuruisen, tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, enintään 60 m2:n suuruisen lämpöeristämättömän, tulisijattoman, kevytrakenteisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ja ranta-alueen ulkopuolella ns. haja-asutusalueella.

Rakennuslupa on haettava kaikkiin tulisijallisiin rakennuksiin.

Ilmoitusmenettely soveltuu tapauksiin, joissa naapurin oikeusturva ei edellytä lupakäsittelyä ja valitusoikeutta. Tästä syystä on ilmoitusmenettelyn liitteenä oltava naapurin kuuleminen, mikäli sitä ei katsota naapurin etu huomioiden tarpeettomaksi. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jolle rakennusvalvontaviranomainen neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.

Ilmoitus on voimassa kolme (3) vuotta, jona aikana toimenpide on suoritettava ja valmistumisesta ilmoitettava rakennusvalvontaan.

Ilmoitusmenettelyyn tarvittavat liitteet:

  • Kirjallinen toimenpideilmoitus, jossa selvitetään hankkeen koko (2 kpl)
  • Omistus- ja hallintaoikeuden selvitys (1 kpl)
  • Asemapiirros, josta ilmenee hankkeen sijainti ja lisäksi ympäristökartta (2 kpl)
  • Piirustus hankkeesta tai mahdollinen valokuva tai esite (2 kpl)
  • Naapurin kuuleminen (1 kpl)
  • Ilmoituksen mukaisista hankkeista ei tehdä merkintää rekisteriviranomaiselle, eikä niitä kirjata rakennuksena kunnan tietojärjestelmään (ilmoituksen mukainen hanke on kuitenkin rekisteröitynä tietojärjestelmässä ilmoituksena).

Hyödyllisiä linkkejä rakentajalle