Peruskorjausavustukset

PARKANON KAUPUNKI                                                                                                                                            Tekninen osasto

PARKANON KAUPUNGIN YKSITYISTEIDEN PARANTAMISAVUSTUS

Yleistä

Avustus on harkinnanvarainen ja riippuu kaupunginvaltuuston kunakin vuonna tähän tarkoitukseen myöntämän määrärahan suuruudesta.

Avustushakemukset tulee osoittaa tekniselle lautakunnalle. Avustushakemuksena käytetään samaa lomaketta mitä Tiehallinto käyttää (yksityisen tienparantamisen valtionavustus). Hakemuksen liitteenä tulee olla asianmukainen suunnitelma ja kustannusarvio. Pienemmissä parantamishankkeissa riittää selostus aiotusta työstä ja kustannusarvio. Tarvittavien liiteasiakirjojen laajuuden harkitsee avustusasian valmistelija.

Avustusehdot

Avustamisen edellytyksenä on virallisesti rekisteröity ja toimiva tiekunta.

Tien tulee olla valtionapukelpoinen eli pysyvän asutuksen pääsytie vähintään yhden kilometrin matkalla ja tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään kolme ympäri vuoden asuttua asuntoa.

Avustusta tulee hakea kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä seuraavana vuonna aloitettavaksi suunnitellulle hankkeelle.

Samanaikaisesti tulee hakea Tiehallinnolta valtion parantamisavustusta. Kaupunki ratkaisee oman avustusosuutensa valtionapupäätöksen tultua. Valtionavun saaminen hankkeeseen on kunnanavustuksen saamisen ehto.

Avustuksen myöntämisen ratkaisee tapauskohtaisesti tekninen lautakunta.

Avustuksen suuruus

Avustuksen suuruus on enintään 25 % hankkeen hyväksyttävistä arvonlisäverollisista kustannuksista.

Kaupungin avustuksen ja valtion avustuksen enimmäismäärä on yhteensä 75 % hyväksyttävistä arvonlisäverollisista kustannuksista.  

Avustuspäätökseen kirjataan avustusprosentti sekä lisäksi euromääräinen enimmäisavustussumma.

 Avustusta voidaan myöntää seuraaviin töihin  

Avustus on tarkoitettu suurehkoihin yksityisteiden parantamistöihin kuten esimerkiksi:  

sillan korjaaminen tai uusiminen 

rakenteen parantaminen 

liikenneturvallisuuden parantaminen

 Avustusta ei myönnetä

Tien normaaliin kunnossapitoon kuuluviin töihin kuten esimerkiksi:  

ojien perkaus 

murskeen lisäys  

rumpujen uusiminen’ 

höyläykset, lanaukset  

jne.

 Muuta

Kaupungin edustajilla on oikeus suorittaa tarkastuksia avustettavilla yksityisteillä parantamistöiden asianmukaisuuden varmistamiseksi

 

  

 

Kunnossapitoavustukset

PARKANON KAUPUNKI
Tekninen osasto

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON KAUPUNGINAVUSTUSJÄRJESTELMÄ

Yleistä

Avustus on harkinnanvarainen ja riippuu kaupunginvaltuuston kunakin vuonna tähän tarkoitukseen myöntämän määrärahan suuruudesta.

Avustusehdot

Avustamisen edellytyksenä on virallisesti rekisteröity ja toimiva tiekunta.
Tien pituuden tulee olla vähintään 300 m ja tien varrella tulee olla vähintään 2 vakituista asuntoa.
Mikäli tie on lyhyempi kuin 300 m ja /tai tien varrella on vähemmän kuin 2 vakituista asuntoa, mutta tietä voidaan pitää tärkeänä läpikulkutienä, ratkaisee avustuskelpoisuuden tekninen lautakunta.
Avustuksen suuruus määräytyy tien kunnossapitoluokituksen, tiehallinnon käyttämän keskimääräisen kunnossapitokustannuksen, tehtyjen kunnossapitotöiden sekä valtuuston avustuksiin kulloinkin myöntämän määrärahan perusteella.

Kunnossapitoluokat

Kunnossapitoluokat ovat tiehallinnon käyttämät luokat 1-4.

Luokka määrytyy tien vaikutusalueen maankäyttö- ja liikennetietojen perusteella. Luokan vahvistaa tekninen lautakunta tiekunnan antamien ja muutoin hankkittujen tietojen perustella.
Saman tien eri osa voi olla eri luokassa.
Kunnossapitoluokat ja niiden laskennallinen kunnossapitokustannus/ tiekilometri/alv.24 %
tammikuun 2008 tasossa

Luokka I                   1752 €/km

Luokka  II                 1460 €/km

Luokka  III                1168 €/km

Luokka IV                  876 €/km

Laskennallista kunnosapitokustannusta tarkistetaan vuosittain maanrakennnusindeksin tammikuun
kokonaisindeksillä.

Kaupunginavustuksen enimäismäärä €/ tiekilometri/vuosi ALV. 24 %

Luokka I                   700 €/km

Luokka II                  550 €/km

Luokka III                 400 €/km

Luokka IV                250 €/km
Kaupunginavustuksen määräytyminen

Tiekunnan tulee vuosittain huhtikuun loppuun mennessä toimittaa avustuksen myöntäjälle oikeaksi todistettu selvitys ( jäljennös tiekunnan kirjanpidosta tai maksukuiteista) tien kunnossapitokustannuksista edellisestä vuodelta.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat tiekunnan kirjanpidossa näkyvät välittömät tienhoitokustannukset
sekä kesä- että talvihoidon osalta.

Myös talkootyönä tehdyt kustannukset hyväksytään edellyttäen, että ne on viety tiekunnan kirjanpitoon.
Hinnoittelun tulee olla enintään tiehalllinnon hyväksymän talkootyöhinnoittelun mukainen.

Hallinnollisia kustannuksia kuten esimerkiksi kirjanpito, verot, pankkien palvelumaksut, hoitokunnan tai toimitsijoiden mahdolliset palkkiot, puhelinkulut ja matkakulut, kutsujen postituskulut, talkootarjoamisten kulut jne. ei hyväksytä avustettaviksi kustannuksiksi.

Niiden teiden osalta joiden aurauksen maksaa kaupunki lasketaan aurauskustannukset laskennalliseen kustannukseen mukaan. Syntyneet kaupungin maksamat aurauskustannukset vähennetään näillä teillä maksettavasta asvustuksesta.

Mikäli hyväksyttävät kustannukset ylittävät tieluokan mukaisen laskennallisen kunnossapitokustannuksen, maksetaan avustus täysimääräisenä.

Mikäli hyväksyttävät kustannukset alittavat laskennallisen kunnossapitokustannuksen, vähennetään avustuksen määrää samassa suhteessa.

Mikäli tiekunnalle maksetaan valtion kunnossapitoavustusta, leikataan kunnan maksamaa kunnossapitoavustuksen määrää siten, että kunnan ja valtion avustuksen enimmäismäärä on enintään  75 % tien laskennallisen kunnossapitokustannuksen määrästä.

Avustuksen maksaminen riippuu kaupunginvaltuuston kulloinkin yksityisteiden avustamiseen myöntämästä määrärahasta siten, että mikäli edellä esitetyillä laskentaperusteilla laskettujen avustusten kokonaismäärä ylittää tarkoitukseen myönnetyn määrärahan, leikataan avustuksia prosentuaalisesti tarvittavissa määrin.

Muuta

Kaupungin edustajillla on oikeus suorittaa avustettavilla yksityisteillä tarkastuksia kunnossapitotöiden asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Tapahtumakalenteri

Ilmoita tapahtumasi alla olevalla lomakkeella, tiedot julkaistaan tapahtumakalenterissa pikimmiten, kun tiedot on tarkistettu. Kiitos ilmoituksestasi. 🙂 

Maaseutupalvelut

Maaseutusihteeri Ari KortessaloPoro1633_844 p. 044 786 5230
ari.kortessalo@kankaanpaa.fi

LOMITUSPALVELUT

Lomituspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2011 alkaen
Honkajoen kunnan hallinnoitavaksi.

Lomatoimenohjaaja Pia Isomäki p. 044 772 7515
pia.isomaki@honkajoki.fi
Käyntiosoite: Porhontie 5, Honkajoki

MELA
MELA-asiamies Asta Suoranta p. 029 435 2666
asta.suoranta@mela.fi
Tavattavissa ajanvarauksella Parkanon kaupunginvirastossa.

MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUE 1.1.2013 ALKAEN

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 1.1.2013 aloitti toimintansa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, joka käsittää Kankaanpään ja Parkanon kaupungit sekä Honkajoen, Jämijärven, Kihniön ja Pomarkun kunnat. Hallinnosta vastaa Kankaanpään kaupunki ja asiakaspalvelua tarjotaan kaikissa sopijakuntien palvelupisteissä.

Honkajoen, Jämijärven ja Parkanon maaseutuviranomaiset siirtyivät Kankaanpään kaupungin palvelukseen. Kankaanpään maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen päätoimisena johtajana
toimii Veli-Jukka Johannson.

Henkilökohtainen sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi
Sähköpostiosoite, jonka kaikki em. henkilöt näkevät: maaseutupalvelut@kankaanpaa.fi

Maaseututoimen henkilöstö:    
Maaseutupäällikkö Veli-Jukka Johannson 044 577 2484 Kankaanpää
Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola 050 572 1701 Jämijärvi
Maaseutusihteeri Ari Kortessalo 044 786 5230 Parkano
Maaseutusihteeri Suvi Poikkeus 044 577 5208 Honkajoki ja Pomarkku
Palvelusihteeri Marja Malmberg 044 577 2483 Kankaanpää

 

 

Palvelupisteemme:    
Kankaanpään maaseututoimisto
– käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12
PL 36 38701 Kankaanpää
Honkajoen kunnanvirasto Porhontie 5 38950 Honkajoki
Jämijärven kunnanvirasto Peijarintie 5 38800 Jämijärvi
Kihniön kunnanvirasto Kihniöntie 46 39820 Kihniö
Parkanon kaupungintalo Parkanontie 37 39700 Parkano
Pomarkun kunnanvirasto Vanhatie 14 29630 Pomarkku

Olemme tavoitettavissa varmimmin arkisin klo 9–15 Kankaanpäässä ja Jämijärvellä pääsääntöisesti päivittäin, Honkajoella maanantai–tiistai ja torstai–perjantai, Kihniössä torstaisin, Parkanossa maanantai–keskiviikko ja perjantai, Pomarkussa keskiviikkoisin. Vuosilomien aikana päivystys on ensisijaisesti Kankaanpään päätoimipaikalla. Tarvittaessa läsnäolo kannattaa varmistaa etukäteen puhelimitse.

puintiaLumenalla844_633

kylv1Laitumella