Romuajoneuvot

Romuajoneuvosta tai hylätystä ajoneuvosta voi ilmoittaa:

  • yleisen tien osalta Tiehallinnolle: tienkäyttäjän linja 0200-2100
  • katujen, yksityisteiden ja yksityisten alueiden osalta kaupungin tekniselle osastolle:
    (03) 4433 631 tai 044 7865 631
  • liikenneturvallisuutta vaarantavan ajoneuvon osalta poliisille: 112

Asiakasmaksut

Hinnat 1.1.2019 alkaen

 Terveyskeskusmaksut

Käyntimaksu 20,60 € peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä     kalenterivuoden aikana 18 vuotta täyttäneiltä. Vuosimaksu 41,20 €.
 Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaavilta ei peritä käyntimaksua.

Päivystyskäyntimaksu 28,30 € käyntikerralta ilta-/yöaikaan klo 20.00-08.00 sekä viikonloppuna ja juhlapyhinä

Sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanottokäyntimaksu (sairausvastaanottokäynti) 9,90 € (enintään kolmesta käynnistä kalenterivuoden aikana)

Erikoislääkärin (mm. radiologi, neurologi, ortopedi) vastaanottokäynti 32,70 €

Yksilökohtainen fysioterapia
Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta peritään  11,40 € hoitokerralta.

Sarjassa annettava hoito
Sarjassa annettavasta hoidosta peritään 11,40 € käyntikerralta, enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi (esim. jatkuva dialyysihoito, lääkinnällinen kuntoutus, ravitsemusterapeutin vastaanotto, tai muu vastaava jatkuvaluonteisesti annettava hoito).

Lyhytaikainen laitoshoito
Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään hoidosta ja ylläpidosta 48,90 €  hoitopäivältä. Kun maksukatto täyttyy, lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,50 € hoitopäivältä.
Maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän.

Pitkäaikainen laitoshoito
Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 85 prosenttia hoidettavan nettotuloista. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Tuloista on jäätävä vähintään 108 €  henkilön omaan käyttöön.

Päivä- ja yöhoidon maksu
Päivä- ja yöhoidosta peritään enintään 22,50 € vuorokaudessa.

Lakisääteinen omaishoidontuen vapaa 11,40 € vuorokausi.

Lääkärintodistukset ja -lausunnot

  • Ajokorttitodistus 61,00 €
  • Muut todistukset ja lausunnot 50,80 €
  • Maksua ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus). Jos lääkärintodistuksia ja lausuntoja kirjoitetaan laitoshoidon aikana, niistä peritään maksu normaaliin tapaan.

Hoitoon liittymättöminä todistuksina ja lausuntoina pidetään todistuksia ja lausuntoja, joita sen pyytäjä tarvitsee henkilökohtaisen etuuden tms. vastaavan hakemista varten. Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista perittävissä maksuissa ei ole ikärajoja. 

Sakkomaksu Sakkomaksu voidaan periä käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä terveyskeskuslääkärin vastaanottoajasta , hammashuollon ajasta ,sekä koskee myös mielenterveyspalveluita.

Maksu on 50,80 € ja se voidaan periä 15 vuotta täyttäneiltä. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy.

Maksukatto Maksukatto on 683,00 €  kalenterivuodessa vuoden 2019 loppuun asti. Alle 18-vuotiaan lapsen ja nuoren käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Lailliset huoltajat voivat maksukaton täyttyessä tai täyttymisen jälkeen sopia keskenään vapaasti siitä, miten alle 18-vuotiaalle lapselle ja nuorelle määrätyt asiakasmaksut kerryttävät toisen laillisen huoltajan vuotuista maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoa kerryttäneet palvelut ovat maksuttomia, lukuun ottamatta yli 18-vuotiailta perittävää lyhytaikaisen laitoshoidon maksua, joka on 22,50 €  hoitopäivältä.           

Muut liikuntapaikat

Liikunnan yleisövuorot Parkanossa

Rauhalassa kuntosali 63+ -vuotiaille . Perehdytys Virpi Uusi-Luomalahti p. 044 7865334.
Lippuja voi ostaa Rauhalasta Minna Rantaselta p. 044 7865330

Torstaisin avojumppa ikääntyneille Rauhalassa klo 12.45-13.30.

Ikäihmisten tasapainojumppa urheilutalolla torstaisin klo 10.45-11.30, ohjaajana Sanna Perälä.

Puntin kuntosalissa on pelkästään ilmaisia yleisövuoroja noudattaen talon aukioloja.
tiistaisin klo 17.30-19.00 naisten yleinen vuoro

Terveyskeskuksen fysioterapiassa: Painonhallintaryhmä. Ryhmään hakeudutaan terveydenhuollon ammattilaisten kautta.
Hengitysjumppa ti klo 16.30-17.30 ryhmä avoin kaikille.
Hengitysjooga ti klo 17.30-19.00 . Jumpista peritään maksu. Lisätietoja: Marjatta Rintala p. 040 8342654

Maksuton uintivuoro Liikuntakeskus Pestiksen (Parkanontie 45) allasosastolla kerran viikossa tiistaisin tai torstaisin klo 14-21 välisenä aikana toukokuun loppuun saakka. Uimarit kirjoittavat nimensä kuntosalin tiskillä olevaan vihkoon. Allasosastolla jokainen on omalla vastuulla, ja alle 12-vuotiaat tulevat uimaan huoltajan seurassa. Lisätietoja: 044 7865 516 / vapaa-aikatoimi@parkano.fi Tervetuloa uimaan!

Seurojen, järjestöjen ja yritysten liikuntatarjonta löytyy erikseen järjestäjien omilta nettisivuilta:

Petäjä-opisto
KunnonLiike
Parkanon Naisvoimistelijat ry
Parkanon Kamppailuseura ry
Parkanon Ponteva ry
Parkanon Puntti
Kuntosali Pestis