Palvelut

Parkano tarjoaa kokoluokkaansa suhteutettuna erittäin laajan palvelupaketin. Terveydenhuoltopalveluista mainittakoon, että Parkanon terveyskeskuksessa on ympärivuorokautinen lääkäripäivystys.

Vapaa-ajanpalveluina Parkanosta löytyy mm. jäähalli, hiihtokeskus, monipuolinen urheilutalo sekä urheilukenttä. Urheilukalastajille on Parkanossa sekä ympäristössä tarjolla useita kohteita, ja golffareilla on alle 15 kilometrin matka kentälle. Yhdistystoiminta on vilkasta, ja tekemistä löytyy aina harrastajateatterista budo-lajeihin.

Parkanossa on myös laajat kaupalliset palvelut. Valikoimaa löytyy monenlaisista tavarataloista aina pienempiin erikoisliikkeisiin. Parkanossa asioidaan varsin paljon myös kunnan ulkopuolelta.

Uimavesien valvonta

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti alueen uima-allasvesiä sekä uimarantoja mm. vesinäytteitä ottamalla. Näytteenoton yhteydessä tarkastetaan uima-altaan tai rannan turvallisuus ja yleinen siisteys. Uima-altaiden ja uimarantojen yhteydessä on ilmoitustaululla näkyvissä viimeisimmän uimavesinäytteen tulokset.

Harjulammen ja Terveystalon uimarantojen uimavettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Uimarannoiksi hyväksymättömien ns. uimapaikkojen valvontaa tehdään tarpeen mukaan, lähinnä terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi.

Uimavesinäytteen oton yhteydessä tarkistetaan myös uimarannan levätilanne. Levätilanne voi kuitenkin vaihdella jopa päivittäin esim. tuulista ja sateista johtuen. Jos rannalla havaitaan Syanobakteereja eli sinileviä viedään sinne kyltti, jossa varoitetaan uimisesta runsaan sinileväkukinnan aikana. Jos vesi on levän vihreäksi värjäämää ei siinä pidä uida. Pienet lapset ja lemmikkieläimet kannattaa pitää poissa rannoilta (saattavat niellä vettä jossa on sinilevän aiheuttamia myrkkyjä).

SINILEVÄPITOISTA VETTÄ EI SAA KÄYTTÄÄ MYÖSKÄÄN PESUVETENÄ ETENKIN SAUNASSA VÄLTTYÄKSEEN MAHDOLLISILTA TOKSISILTA HÖYRYILTÄ.

Liikuntapalvelu vastaa Parkanossa uimarannoiksi hyväksyttyjen rantojen kunnosta ja turvallisuudesta.

Talousvesienvalvonta

Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä. Se ei myöskään saa syövyttää vedenjakelulaitteiden materiaaleja. Talousveden laadulle on asetettu sekä terveysperusteisia laatuvaatimuksia että laatusuosituksia. Vesilaitoksen toimittaman talousveden säännöllinen valvonta kuuluu ympäristöterveydenhuollon perustehtäviin. Veden laatua valvotaan hyväksyttyjen valvontatutkimusohjelmien mukaisesti. Osa valvonnasta (esim. käyttötarkkailu) on veden toimittajan ja valmistajan omaa tarkkailua. Parkanoon talousveden toimittaa Parkanon vesilaitos ja Pohjois-Parkanon vesiosuuskunta. Kaikki jakeluun toimitettava vesi on pohjavettä.

Ympäristöterveydenhuollon valvonta koskee myös yksityisiä kaivoja silloin, kun on syytä epäillä terveyshaittoja. Kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa kolmen vuoden välein, vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan. Vesinäytteen otosta kannattaa neuvotella terveystarkastajan kanssa. Jos otat ja toimitat itse näytteen, on hyvä olla yhteydessä laboratorioon etukäteen mm. näytteenotto-ohjeiden saamiseksi. Esimerkiksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) tekee kaivoveden laatuun liittyviä tutkimuksia.

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää kaikkien elintarvikkeiden turvallisuutta, asianmukaista laatua ja koostumusta sekä ehkäistä ja poistaa elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja.

Valvonta kattaa elintarvikkeiden valmistuksen, varastoinnin, kuljetuksen, maahantuonnin/ maastaviennin, myynnin, käsittelyn ja tarjoiltavat tuotteet.
Elintarvikealan yrittäjien on lisäksi toteutettava omavalvontaa, johon liittyviä neuvoja saa terveystarkastajalta.

Valvontaa varten laaditaan vuosittain valvontasuunnitelma, jossa arvioidaan yritystä riskinarvioinnilla ja otetaan huomioon aiemmat näytetulokset.

Ruokamyrkytystapauksissa pyydetään ottamaan yhteyttä sairastapauksissa terveyskeskukseen ja elintarvikevalvonnan osalta terveysvalvonnanjohtajaan / terveystarkastajaan.

Elintarvikelain (23/2006) muutoksen (643/2010) mukaan toimijan, joka saattaa markkinoille
elintarvikeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita, on tehtävä ilmoitus
toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta. Ilmoitus tehdään toimipaikan sijaintikunnan
valvontaviranomaiselle viimeistään 31.8.2011. Lisätietoa asiasta  ja ilmoituslomake.

Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA)
Hygieniaosaaminen (EVIRA)