Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistötoimitukset Parkanossa tekee Maanmittauslaitoksen Ikaalisten toimipiste.
Maanmittauslaitoksen toimipisteet yhteystietoineen
Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitushakemuslomakkeet ja yhteystiedot

Parkanon kaupungin mittaus- ja kaavoitustoimisto laatii kaupungin tarvitsemat kartat, suorittaa rakennuslupiin liittyvät rakennusten maastoon merkinnät, laatii tonttijaot ja antaa osoitteet asemakaava-alueella. Mittaus- ja kaavoitustoimiston toimenkuvaan kuuluvat lisäksi kaavoitus, kiinteistökauppojen valmistelu, maanvuokraus, poikkeamislupa-asiat sekä rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus.

Rakennuspaikan tai vastaavan maastoon merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen kun rakennuslupa on myönnetty.

Rakennusluvan edellyttämä sijaintikatselmus suoritetaan asiakkaan tilauksesta heti rakennuksen perustusten valmistuttua. Jos sijaintikatselmusta ei ole rakennusvaiheessa tilattu, kartoittaja käy tekemässä sijaintikatselmuksen kiinteistöllä, kun rakennus on valmistunut. Sijaintikatselmuksin myös pidetään pohjakartta-aineistoa ajantasaisena.

Rakennuspaikan maastoon merkintä ja sijaintikatselmus tilataan kaupungin mittaus- ja kaavoituspalveluista, kartoittaja Vyacheslav Kostromin puh. 044 7865 663

Myytävänä olevat tontit ovat nähtävillä mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla.

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-alueista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

kaavoituskatsaus_2016

Kaavoitus

Kaavoitustoimi tuottaa kaupungille yleis- ja asemakaavoja. Maankäytön suunnittelulla ohjataan ja edistetään rakentamista sekä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle.