Vapaat tontit

Parkanon kaupungilla on tarjolla tontteja omakotirakentajille, rivitalohankkeisiin sekä teollisuuden käyttöön. Tutustu tarjontaan viereisistä linkeistä.

Maanhankinta

Kaupunki hankkii omistukseensa asemakaavassa osoitetut katu-, puisto-, virkistys-, liikenne- ja muut yleiset alueet sekä yleisten rakennusten tontit ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin ja vaihdoin. Joissakin tapauksissa voi tulla kyseeseen myös etuosto- tai lunastusoikeuden käyttäminen.

Etuosto-oikeus

Kaupungilla on etuosto-oikeus sen alueella tehdyssä kiinteistön kaupassa, jonka pinta-ala ylittää 5000 m2. Etuosto-oikeuden käyttäminen tarkoittaa kaupungin asettumista ostajan asemaan yksityisten välisessä kiinteistökaupassa. Kaupungin on tehtävä etuosto-oikeuden käyttämistä tarkoittava päätös kolmen kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä tekee kaupunginhallitus.

Maanomistaja voi kirjallisesti pyytää kaupungilta ennakkolausuntoa etuosto-oikeuden käyttämisestä.

Kiinteistönmuodostus

Asemakaavan voimaantulon jälkeen, ennen lohkomista, on korttelialueille tehtävä tonttijako. Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin halutaan tehdä. Jos maanomistajan suunnitelmat myöhemmin muuttuvat, voidaan tonttijakoa tarvittaessa muuttaa, jos asemakaavan määräykset ja korttelialueella mahdollisesti käytetty rakennusoikeus sen sallivat.

Tonttijaon jälkeen on vuorossa tontin lohkomistoimitus. Lohkomistoimituksen päätteeksi tontti merkitään kiinteistörekisteriin.

Kiinteistötoimitukset Parkanossa tekee Maanmittauslaitoksen Ikaalisten toimipiste.
Maanmittauslaitoksen toimipisteet yhteystietoineen
Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitushakemuslomakkeet ja yhteystiedot

Kiinteistö ja-mittauspalveluiden maksut

Lisätietoa kiinteistönmuodostamisesta Parkanon kaupungissa:
Maankäyttöpäällikkö • Erkki Salomäki
Puh. 044 786 5610
erkki.salomaki@parkano.fi

Karttapalvelu

Mittaus- ja kaavoitustoimisto ylläpitää karttapalvelua. Karttapalvelu on internetissä toimiva palvelukartta sisältäen tietoa alueen palveluista. Karttapalveluun kerätään tietoa kohteista palveluiden tuottajilta. Tiedot voi lähettää lomakkeet sivulta tulostettavalla karttapalvelun tietolomakkeella tai täyttämällä kaupungintalon neuvonnasta saatava lomake.

Tutustu karttapalveluun tästä

Yhteystiedot

Maankäyttöpäällikkö • Erkki Salomäki

 • osoitteet asemakaava-alueella
 • maanhankinta ja tonttien luovuttaminen
 • tonttien lohkomiset (hakemukset maanmittauslaitokselle)
 • kaupanvahvistus

Puh. 044 786 5610
erkki.salomaki@parkano.fi

Kartoittaja • Vyacheslav Kostromin

 • maastomittaukset
 • rakennusten maastoon merkintä
 • kiinteistörekisteriotteet, lainhuuto- ja rasitustodistukset
 • kaavoituslautakunnan sihteeri

Puh. 044 786 5663
vyacheslav.kostromin@parkano.fi

Toimitusvalmistelija • Marja-Liisa Ala-Salomäki

 • kartat
 • kiinteistörekisteriotteet, lainhuuto- ja rasitustodistukset
 • tulosteet, kopiot ja työtilaukset

Puh. 044 786 5664
marja-liisa.ala-salomaki@parkano.fi

Tekninen johtaja • Jarmo Kyösti

 • kaavoittaminen
 • maanhankinta ja tonttien luovuttaminen
 • teknisenlautakunnan esittelijä

Puh. 044 786 5601
jarmo.kyosti@parkano.fi