Lukio

 

Parkanon lukio on alueellinen yleislukio, jossa opiskelijoita on mm. Parkanosta, Kihniöltä ja Karviasta. Sopivan opiskelijamäärän ansiosta koulumme on tiivis yhteisö, jossa kaikki tuntevat toisensa ja henkilökohtainen opetus ja ohjaus ovat mahdollisia.

Seuraa lukiomme tuoreimpia kuulumisia Facebookista, Instagramista, TikTokista, ja kotisivuilta.

Haluatko olla tähti lavalla tai lavan takana?
Parkanon lukio tarjoaa esittävistä taiteista kiinnostuneille mahdollisuuden yhdistää lukio-opinnot ja harrastus. Opintotarjottimellamme on runsaasti luovia ja elämyksellisiä opintojaksoja: dramatisointia, näyttelijätyötä, lavastusta ja musiikkia. Pienempien esitysten lisäksi vuosittain valmistetaan suuri teatteriproduktio: näytelmä, musikaali tai elokuva. Lukiomme uudet tilat Koulu- ja kulttuurikampus Kaarnassa tarjoavat ainutlaatuiset puitteet erilaisten produktioiden toteutukselle. Wrede-salin 100 m2 näyttämö ja 300 paikkainen katsomo ovat akustiikaltaan ainutlaatuiset ja varustetut huippulaatuisella esitystekniikalla. 

Harrastatko jääkiekkoa, salibandyä tai e-urheilua?

Lukiossamme on urheilupainotus. Tarjoamme mahdollisuuden harrastaa jääkiekkoa, salibandyä tai e-urheilua paikallisissa urheiluseuroissa ilman kausi-, harrastepaikka- ja pelipassimaksuja. Urheilupainotteisuuteen kuuluu kouluajan harjoittelu, joka sisältää kaksi lajiharjoitusta ja yhden urheilijakasvatusoppitunnin viikossa. Paikalliset urheiluseurat tarjoavat ammattilaiset ja kokeneet valmentajat. Urheilupainotteisuudesta saat vähintään kahdeksi lukiokurssia. Lisätietoa urheilupainotteisuudesta löydät kotisivuiltamme

Kansainvälinen ilmapiiri
Lukiomme on saanut Erasmus+-akkreditoinnin, joka takaa rahoituksen kansainväliselle toiminnalle. Järjestämme vuosittain niin ryhmä- kuin yksilövaihtoja Eurooppaan. Lukiossamme on lähes vuosittain myös vaihto-opiskelijoita eri maista. Opiskelun lomassa voi kehittää kielitaitoa ja tutustua eri kulttuureihin vaihto-opiskelijoiden avulla. 

Monipuolisia paikallisia opintojaksoja
Piristystä arkeen tarjoavat paikalliset opintojaksot. Vaellusmatkalla saa ikimuistoisia elämyksiä Seitsemisen luonnonpuistossa. Tutortoiminnan kautta pääsee esittelemään lukiotamme vierailijoille ja vastaanottamaan uusia opiskelijoita. Luonnontieteiden osaamista on mahdollista vahvistaa työkursseilla, joissa jokainen voi olla oikea tutkija. Valittavaa riittää aina äidinkielen luovan kirjoittamisen opintojaksosta yhteiskuntaopin sijoittajakouluun!

Lomakkeet

Parkanon kaupungin lomakkeet

Tälle sivulle on koottu Parkanon kaupungin lomakkeet toimialoittain.
Pääosa lomakkeista on pdf-muotoisia tiedostoja.

Tietosuojaan liittyvät lomakkeet, rekisteritietojen tarkastuspyynnöt ja tietojen korjaamispyynnöt yms. löytyvät Parkanon kaupungin sivuilta kohdasta Tietosuoja.

Koronapandemia

Tartuntatautien torjuntasuunnitelma = Tapahtumien tartuntatautiturvalliseen järjestämiseen liittyvän suunnitelman laatimiseen käytettävä lomake
Terveysturvallisuussuunnitelma  = Alkutuotannon kausityövoiman terveysturvalliseen maahantuloon käytettävä lomake

Perusturva

Vauvarahahakemus

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista lapsiperheille
Hautausavustushakemus

Lastensuojeluilmoitus
Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (.docx)
Tuloselvitys, Lapsiperheiden kotipalvelu
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakulomake
Vammaispalveluhakemus
Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus
Kehitysvammapalveluhakemus

Tekninen

Asuntohakemuslomake Pappilanpolun vuokratalo
Hajuilmoituslomake
Karttapalvelun tietolomake (.doc)
Maanmittaustoimitushakemus
Tonttijaon muutoshakemus
Tontinvarauslomake (sähköinen lomake Tonttipörssissä)
Tonttien-varaus-ja-luovutusmenettelyohjeet-voimaantulo-26.5.2023

Suomi.fi Viestit -palvelun kautta lähetettävät lomakkeet   

Katu- ja sijoituslupahakemus 
Katu- ja sijoituslupa hakuohje ja lupaehdot 


Rakennusvalvonta 
Maankäyttö ja rakennuslain mukaiset luvat haetaan Lupapisteen kautta

Maisematyölupahakemus – puunkaato
Naapurien kuulemislomake lupahakemuksen liite
Rakennushankeilmoitus RH 1.
Rakennuksen huoneistotiedot RH2.
Rakennus-/toimenpidelupahakemus
Poikkeamislupa-  ja suunnittelutarveratkaisuhakemus
Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus/ uudet jätevesijärjestelmät
Selvitys talousjätevesijärjestelmästä
Toimenpideilmoitus
Vastaava työnjohtaja hakemus
Rakennustyön tarkastusasiakirja / vastuuhenkilöiden tarkastukset
KVV-IV työn tarkastusasiakirja
Tarkastusasiakirja jätevesien käsittely menetelmille, vastaava työnjohtaja täyttää
Maalämpöjärjestelmän toimenpidelupahakemus ja rakentamistapaselostus
Maalämpökaivon porausraportti
Tarkastusasiakirja maalämpöjärjestelman rakentamiselle, Kvv-työnjohtaja täyttää
Ilmoitus loppukatselmusta varten

Jätehuolto

Muutoksen hakeminen jätemaksuun
Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Vapaa-aika

Liikuntapalvelut – perusavustushakemus (.docx, ladattava ja täytettävä)
Liikuntapalvelut – perusavustushakemus (PDF, tulostettava, käsintäytettävä)
LIITE 1: Pisteytyslomake (.xlsx, ladattava ja täytettävä)
LIITE 2: Kilpailu- ja liikuntatoimintalomake (.docx, ladattava ja täytettävä)
LIITE 2: Kilpailu- ja liikuntatoimintalomake (PDF, tulostettava, käsintäytettävä)
LIITE 3: Valmentaja- ja ohjaajaluettelo (.docx, ladattava ja täytettävä)
LIITE 3: Valmentaja- ja ohjaajaluettelo (PDF, tulostettava, käsintäytettävä)
Liikuntapalveluiden perusavustuslomakkeen täyttöohje

Nuorisopalvelut – perusavustushakemus (.docx, ladattava ja täytettävä)
Nuorisopalvelut – perusavustushakemus (PDF, tulostettava, käsintäytettävä)
Kulttuuripalvelut – perusavustushakemus (.docx, ladattava ja täytettävä)
Kulttuuripalvelut – perusavustushakemus (PDF, tulostettava, käsintäytettävä)

Liikuntapalvelut, harjoitusvuorohakemus

Koulutus ja opiskelu

Harkinnanvarainen-koulukuljetus

Varhaiskasvatus

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatus-, esiopetus- ja koululaisten APIP-hakemus

Varhaiskasvatuspalvelun vastaanottaminen

Varhaiskasvatuksen tulotiedot

Palvelutarpeen muutosilmoitus

Varhaiskasvatuksen ja koululaisten APIP irtisanominen

Tulostettavat lomakkeet

Varhaiskasvatus, esiopetus ja APIP-hakemus

tuloselvityslomake 2023

Muutosilmoitus 2023

Perhepäivähoidon maksuhyvityslomake 2023

Kirjasto

Hankintaehdotus
Henkilötietojen muutos
Kaukolainalomake

Ympäristövalvonta

Muutoksen hakeminen jätemaksun kohtuullistamiseksi / perimättä jättämiseksi
Hakemus järjestetyssä jätteenkuljetuksessa olevan jäteastian tyhjennysvälin harventamiseksi
Meluilmoitus
Ruoppaus-ja niittoilmoitus
Hakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / tai viemäriin liittymisestä vapauttamiseksi
Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä
Liite 2: Jätevesijärjestelmän kuvaus
Liite 3A: Jätevesien vähäisyys
Liite 3B: Liittäminen viemäriverkostoon
Liite 3C: Kiinteistön haltijan korkea ikä tai muut elämäntilanteet
Liite 3D: Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin
rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Julkisten palveluiden yleislomakkeita voi hakea Suomi.fi-sivustolta.

Ammatti-Instituutti Iisakki

Ammatti- instituutti Iisakki on perustettu vuonna 1956. Sen koulutusaloina ovat luonnonvara-ala, tekniikka ja liikenne sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalat.

Iisakki toimii kolmessa eri toimipisteessä: Hämeenkyrön yksikkö, Osaran maaseutuopetusyksikkö, Ikaalisten ja Parkanon yksiköt.

Iisakissa voi hankkia yhteiskunnan ja työelämän edellyttämän perusammattitaidon. Iisakki järjestää myös jatko- ja täydennyskoulutusta.

Parkanon toimipisteen osoite:
Ammatti-instituutti Iisakki / Parkanon yksikkö (Kone- ja tuotantotekniikan koulutus)
Sepänkatu 4
39700 Parkano

Parkanon terveyskeskus (Sosiaali- ja terveysalan koulutus)
Parkanontie 48
39700 Parkano

iisakki(at)sasky.fi
puh. 044 0455 510 tai 03 448 2061

Katso lisätiedot tästä

SASKY

SASKY koulutuskuntayhtymä tarjoaa sinulle valittavaksi laajan koulutustarjonnan, josta voit valita jopa yli 30:stä eri koulutusalasta itsellesi sopivimman.

Lisää tietoa vasemman puoleisesta valikosta tai www.sasky.fi.

Lukuvuoden työpäivät ja loma-ajat

Lukuvuoden 2024-2025 työpäivät alla olevassa linkissä.

LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 2024-2025

Lukuvuosi alkaa to 8.8.2024

Lukuvuoden loma-ajat:

Syysloma vko 42 14.10.-20.10.2024

Joululoma 23.12.2024-6.1.2025

Talviloma vko 9 24.2.-2.3.2025

Lukuvuosi päättyy 31.5.2025

 

Lukuvuoden 2023-2024 työpäivät alla olevassa linkissä.

LUKUVUODEN TYÖPÄIVÄT 2023-2024

Lukuvuosi alkaa ke 9.8.2023

Lukuvuoden loma-ajat:

Syysloma vko 42 16.10.-22.10.2023

Joululoma 22.12.2023-7.1.2024

Talviloma vko 9 26.2.-3.3.2024

Lukuvuosi päättyy 1.6.2024

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään 1.1.2021 alkaen perusopetuslain mukaisena toimintana.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Koulu- ja kulttuurikampus Kaarnassa. Toiminta-ajat ovat aamuisin klo 6.30-9.00 ja iltapäivisin klo 12-17.

Koulujen loma-aikoina aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä.

Päätös koululaisten APIP toiminnan paikasta

Saat päätöksen sähköisenä, jos olet käynyt hyväksymässä sähköisten viestien vastaanottamisen suomi.fi sivustolla. Sähköinen päätös on luettavissa suomi.fi sivustolla heti, kun päätös on lähetetty sähköisesti. Suomi.fi lähettää sähköpostiisi ilmoituksen uudesta päätöksestä.

Käy hyväksymässä sähköisten viestien vastaanottaminen

Jos et ole hyväksynyt sähköistä viranomaisviestintää, saat päätöksen kirjepostilla noin seitsemän (7) arkipäivän kuluessa päätöksen lähettämisestä.

Koululaisten APIP paikan vastaanottaminen

Koululaisten APIP paikka tulee vahvistaa tai peruuttaa tarjotun palvelun vastaanottaminen -lomakkeella. Vahvistus tai peruutus on jätettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa tiedoksiantopäivästä. Jos koululaisten APIPn aloituspäivä on aiemmin kuin neljäntoista (14) päivän päästä tiedoksiantopäivästä, on ilmoitus jätettävä viimeistään koululaisten APIP aloituspäivää edeltävänä päivänä.

Koululaisten APIP toiminnan paikkoja koulun alusta eteenpäin haetaan samaan aikaan kuin varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja.

Ensisijaisesti koululaisten APIP paikkaa haetaan sähköisellä varhaiskasvatus-, esiopetus- sekä koululaisten APIP hakemuksella.

Jos sähköinen hakeminen ei onnistu voi lomakkeen tulostaa nettisivuilta linkistä tai sen voi noutaa paperisena lomakkeena koulutoimistosta kaupungintalon aukioloaikana.

Parkanossa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa otetaan 1.1.2021 alkaen käyttöön seuraavat tuntimääräportaat ja asiakasmaksut (sivistyslautakunnan päätös SIVLTK 08.09.2020 § 4).

Varattu tuntimäärä /-porras sisältää aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistuntimäärän.

Hoitoaika päivittäin

 yli 10 pv/kk

 1-10 pv/kk

alle 3h

  90 €

45 €

3h-4,5h

120 €

60 €

4,5h-6h

160 €

80 €

Koululaisten APIP paikan irtisanominen

Koululaisen APIP paikka myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan ja erillistä irtisanomista ei tarvita. Jos kuitenkin haluaa irtisanoa paikan kesken lukuvuoden, tulee se tehdä sähköisellä irtisanomisilmoituksella

Koululaisten APIP –toiminnan yhteystiedot:

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna

Satakunnankatu 36

39700 PARKANO

puh. 044 7865 527

 

Koululaisten APIP liittyvissä asioissa lisätietoja antavat:

Sarita Rajamäki, varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus,

puh. 044 7865 530, sarita.rajamaki@parkano.fi

Sari Niemi, toimistosihteeri, puh. 044 7865 503, sari.niemi@parkano.fi

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemuksen voit täyttää tästä linkistä