Pilaantuneet maat

Maaperän pilaaminen on kielletty. Maaperä voi kuitenkin pilaantua onnettomuuksien ja kemikaalivuotojen seurauksena tai alueella pitkään tai aikaisemmin harjoitetun toiminnan vaikutuksesta. Vahingon aiheuttaja tai toiminnanharjoittaja on yleensä vastuussa aiheuttamastaan maaperän pilaantumisesta.

Öljy- tai kemikaalivuodosta tai -onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle tai ympäristövalvontaan.

Maaperän pilaantuminen aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle eri tavoin. Maaperästä haitalliset aineet kulkeutuvat helposti pohja- tai pintavesiin. Lisäksi ne voivat levitä kaasuina tai pölynä ympäristöön tai rakennuksiin. Pilaantuneella alueella haitallisia aineita saattaa rikastua kasveihin, joita käytetään ravinnoksi.

Kunnostustöiden ja muiden riskinhallintatoimien tavoitteena on poistaa pilaantuneen maaperän ympäristölle tai terveydelle aiheuttama haitta tai vaara. Sellaisissa tapauksissa, joissa tämä ei ole mahdollista, on tavoitteena pienentää haittaa tai vaaraa merkittävästi. Kunnostetuista maamassoista ei saa aiheutua suurempia haittavaikutuksia kuin vastaavasta likaantumattomasta maaperästä asianomaisissa olosuhteissa.

Kunnostusvaihtoehdot:

 •  Saastuneiden maa-ainesten poistaminen ja käsittely muualla sekä korvaaminen puhtailla
   aineksilla.
 •  Saastuneiden maa-ainesten eristäminen ympäristöstä tai sitominen paikalleen niin, että ne
   eivät aiheuta riskejä.
 •  Saastuneiden maa-ainesten käsittely pilaantuneella kiinteistöllä riittävän puhtaaksi.

   Päätöksen kunnostuksesta tekee alueellinen ympäristökeskus.

Tervetuloa Parkanoon

Tervetuloa tutustumaan Parkanoon! Parkano on kompakti ja vahva teollisuuskaupunki uniikkeine piirteineen. Metalli tuoksuu teollisuudessa ja musiikissa, puut ja vihreät niityt kaupunkia halkovassa jokimaisemassa.

Parkanossa ovat tällä hetkellä asiat hyvällä tolalla. Työpaikkaomavaraisuus on yli 100%, valtakunnan pääväylä menee läpi ja rautatieasemakin löytyy. Palvelutaso on suuremman kaupungin kokoluokkaa. Meiltä löytyy isoja kauppoja, jäähalli, urheilutalo, oma lukio, rautatieasema, virkistyskohteita, laadukkaita rakennuspaikkoja ja mahtavia luonnonmaisemia.

Kesyttämätön erämaa kohtaa Parkanossa nykypäivän moderneine työpaikkoineen ja palveluineen. Miltä kuulostavat suuri tontti omakotitalolla järvimaisemasta ja palvelujen kupeesta, edulliset elinkustannukset ja turvallinen ympäristö? Etenkin, kun kustannukset ovat pienehkön kaupunkiasunnon luokkaa.

Niin, ja vaikka meillä työpaikkoja riittääkin, saa meiltä muuallakin käydä töissä. Vaikkapa Tampere on junalla 35 minuutin päässä. Pendelöinti on Parkanosta poikkeuksellisen helppoa, ja hyviä liikenneyhteyksiä hyödynnetään jo nyt merkittävästi. Paljonko ruuhkassa istuminen vie sinun päivästäsi aikaa?  Uskomme, että pystymme tarjoamaan houkuttelevan, edullisemman ja laadukkaamman vaihtoehdon laitakaupunkiasumiselle.

Parkano tarjoaa kokoluokkaansa suhteutettuna erittäin laajan palvelupaketin. Terveydenhuoltopalveluista mainittakoon, että Parkanon terveyskeskuksessa on ympärivuorokautinen lääkäripäivystys.

Vapaa-ajanpalveluina Parkanosta löytyy mm. jäähalli, hiihtokeskus, monipuolinen urheilutalo sekä urheilukenttä. Urheilukalastajille on Parkanossa sekä ympäristössä tarjolla useita kohteita, ja golffareilla on alle 15 kilometrin matka kentälle. Yhdistystoiminta on vilkasta, ja tekemistä löytyy aina harrastajateatterista budo-lajeihin.

Parkanossa on myös laajat kaupalliset palvelut. Valikoimaa löytyy monenlaisista tavarataloista aina pienempiin erikoisliikkeisiin. Parkanossa asioidaan varsin paljon myös kunnan ulkopuolelta.

Toripieni

Tervetuloa tutustumaan Parkanon tarjoamiin mahdollisuuksiin. Voit aloittaa sen tutustumalla Koti Parkanoon -lehteen.

PS. Meillä saa tulla käymäänkin.

 

 

 

Omakotitalotontit ja asumisen tarpeisiin kehitettävät alueet

Tervetuloa tutustumaan Parkanon kaupungin tarjoamiin asumismahdollisuuksiin.

Tarjoamme edullista laatuasumista palvelujen lähettyvillä ja silti rauhallisessa ympäristössä.

Voit tutustua tällä sivulla tontteihimme ja kaavoitettaviin alueisiin.
Tonttiasioissa voit ottaa yhteyttä kaupungin tekniseen johtajaan Jarmo Kyöstiin, p. 044-7865601.

Katso tonttitarjontamme tästä

Rakentaminen Mäkiviinikan alueella on jo alkanut

Mäkiviinikan alue on tunnetun urheilukalastuskohteen Viinikanjoen varrella sijaitseva uusi asuinalue. Alueelta on lyhyt matka sekä keskustaan että katselemaan koskien kuohuja. Viinikan alue on yleisesti rauhallinen ja lapsiystävällinen, vehreän puutarhamainen kaupunginosa. Kesäisin läheinen Leijonapuisto on suosittu ajanviettopaikka, josta löytyy mm. uimapaikka.

makiviinikka

Pentinrannassa on vielä muutama vapaa tontti

Pentinranta on Parkanon uusin asuntoalue, joka sijaitsee ydinkeskustan luoteispuolella Kirkkojärven ja Pentintien  välissä, noin 1,5 kilometrin etäisyydellä  ydinkeskustasta. Sen tasokkaat tontit ovat Kirkkojärven rantamaisemassa ilta-auringon puolella. Asuinalueena  Pentinranta on paitsi kaunis ja rauhallinen myös sijainniltaan mainio. Uusi päiväkoti, koulukeskus ja jäähalli löytyvät puolen kilometrin etäisyydeltä.

Pentinrannan alueella voi päästä toteuttamaan unelman talosta järven rannalla kaupungin keskustan tuntumassa. Alueen kaikilta tonteilta on järvinäkymä, ja osa tonteista on myös omarantaisia. Tonteille on varattu yhteinen venevalkama, ja kaupungin uimaranta on aivan asuinalueen lähellä. Alueen viihtyisyyttä lisäävät myös sinne rakennettavat viheralueet ja puistot.

Pentinrannasta voi myös vuokrata tontin kolmenkymmenen vuoden vuokra-ajalle. Jos vuokralainen  lunastaa tontin omakseen kymmenen ensimmäisen vuoden aikana, kaupunki hyvittää siihen asti maksetut vuokrat takaisin.

pentinranta          
           

 

Rakentaminen

Rakentaminen on pitkä projekti, joka on hyvä suunnitella kunnolla. Tontinhankintavaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä kaupungin tekniseen johtajaan Jarmo Kyöstiin p. 044 7865 601 tai rakennusvalvontatoimistoon p. 044 7865 652 ja tarkistaa tontin rakentamiskelpoisuus.

Rakentajan muistilista:

 • Ennen rakennuspaikan valintaa kannattaa varmistaa rakennustarkastajalta, onko tontti rakennuskelpoinen ja minkälaisia lupia rakentaminen vaatii (tarvitaanko suunnittelutarveratkaisu tai poikkeuslupa vai riittääkö pelkkä rakennuslupa).
 • Rakennuksen suunnittelutyöt annetaan ammattitaitoisen suunnittelijan tehtäväksi.
 • Neuvoja ja ohjeita kannattaa aina tarvittaessa kysyä rakennustarkastajalta.
 • Rakennuslupa-asiakirjat liitteineen toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon, ja samalla hoituvat mahdolliset vesi- ja viemäriliittymäasiat.
 • Kun rakennuslupa on lainvoimainen, sijainnin merkitseminen tilataan kaupungin maankäyttö-osastolta.
 • Ennen rakentamiseen ryhtymistä on rakennustyömaalle hyväksytettävä rakennusvalvontaviranomaisen luvassa edellyttämät vastaava- ja kvv-työnjohtaja sekä pidettävä aloituskokous. Työvaiheiden katselmukset on tilattava rakennusvalvontatoimistosta.

Asuntorakentamista koskeva laadunvalvonta:

 • Rakennustyövaiheet kirjataan valvontakirjaan, jonka vastaava työnjohtaja täyttää tai hyväksyy.
 • Rakennustyömaalla valokuvaaminen on osa valvontakirjaa, jotta eri työvaiheet ja esimerkiksi putkien sijoituspaikat ovat selvitettävissä vuosienkin päästä.
 • Työmaalla kerätään tuotenimikkeet laadunvalvontakansioon ja tehdään rakennukselle huolto- ja käyttöohje, josta ilmenee eri rakennusosille ja laitteille tehtävät huolto- ja käyttöohjeet. Valvontakirja, laatukansio sekä huolto- ja käyttöohje on esitettävä rakennustarkastajalle rakennuksen lopputarkastusta tehtäessä.
 • Valvontakirjojen täyttäminen on lakiin perustuvaa, ja se myös kannattaa, sillä taloa myytäessä valvontakirjoilla on suuri arvo uudelle omistajalle.

Koti Parkanoon

Parkanossa voit asua keskellä kaupunkia, luonnon ja palveluiden lähellä sekä hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Parkanon kaupungissa eletään aktiivista aikaa. Teollisuudella on tarjota monipuolisia työtehtäviä
niin toimihenkilöille kuin tuotannon ammattilaisillekin. Tehtäviin ollaan valmiita kouluttamaan.
Tärkeintä on oikea asenne, halu tulla oman alansa osaajaksi.

Myös palveluelinkeinot ovat kehittyneet kovaa vauhtia Parkanossa. Kolmoskeskuksen alueesta
on muodostunut kaupan keskus, jossa ostoksilla poikkeavat paikkakuntalaisten lisäksi Kolmostien
kulkijat ja laajasti koko seudun asukkaat.

Parkanosta myös sinä voit löytää toimivan arjen edellytykset. Meillä on tarjota hyvät palvelut,
työtä, kohtuuhintainen asuinympäristö sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Meitä parkanolaisia on 6 682. Tilaa on myös sinulle. Tervetuloa joukkoon!