Nuorille kesätöitä 2021

Nuorille kesätöitä 2021

Parkanon kaupungin kesätyösetelit yrityksille ja yhteisöille 2021

Parkanon kaupunki myöntää 400 euron kesätyöseteleitä alle 25-vuotiaiden, ensisijaisesti parkanolaisten nuorten työllistämiseksi. Nuoret hakevat työpaikkaa yrityksiltä, ja yritykset lähettävät kesätyösetelihakemuksen toukokuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen kesatyo@parkano.fi tai Parkanon kaupungintalon neuvontaan (os. Parkanon kaupunki, Parkanontie 37, 39700 Parkano). Sähköpostiviestin otsikkoon tai kirjekuoreen laitetaan merkintä ”Yrityksen/yhteisön kesätyösetelihakemus 2021”.

Kesätyösetelin myöntämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

   1. Kesätyöseteli myönnetään Parkanossa toimiville yrityksille ja yhteisöille, jotka työllistävät alle 25-vuotiaan nuoren vähintään 4 viikon ajaksi touko-elokuun aikana 2021. Kesätyöseteli myönnetään ensisijaisesti parkanolaisille nuorille.
   2. Työstä tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukainen palkka, kuitenkin vähintään 800 €/kk. Palkan lisäksi tulee hakemuslomakkeessa ilmoittaa työpaikalla sovellettava työehtosopimus.
   3. Kesätyösetelin arvo on 400 € / työllistettävä nuori. Kesätyöseteli myönnetään yhdestä 4 viikon työjaksosta yhtä nuorta kohden. Samalle yritykselle tai yhteisölle voidaan myöntää max. 10 kesätyöseteliä.
   4. Kesätyösetelin piiriin kuuluvat nuoret hakevat kesätyöpaikkansa suoraan yritykseltä, joka hakee kesätyösetelit kaupungilta ennen kesätyön alkamista.

Yritysten Kesätyösetelihakemus 2021 (excel)

Yritysten Kesätyösetelihakemus 2021 (pdf) (Huom! tulostettava lomake, täytettävä käsin)

Hakulomakkeita on saatavilla myös kaupungintalon neuvonnassa. Lisätiedot kesatyo@parkano.fi.

Kesätyösetelin myöntämisestä ei vuonna 2021 lähetetä yritykselle erillistä ennakkopäätöstä. Kesätyöseteli maksetaan loka-marraskuussa yrityksen tilille, mikäli kaikki kesätyösetelin myöntämisen edellytykset täyttyvät.  Kesätyösetelin maksamista varten yritys täyttää tilityslomakkeen ja liittää lomakkeeseen palkanmaksutositteet. Tilityslomake tulee palauttaa viimeistään 30.9.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kesatyo@parkano.fi tai postilla osoitteeseen:

Parkanon kaupunki
Kesätyötuen tilitys
PL 14
39701 PARKANO

Kesätyösetelin tilityslomake 2021 (word)

Kesätyösetelin tilityslomake 2021 (pdf)

 

 

Kesätyösetelit yrityksille 2021

Nuorille kesätöitä 2021

Parkanon kaupungin kesätyösetelit yrityksille ja yhteisöille 2021

Parkanon kaupunki myöntää 400 euron kesätyöseteleitä alle 25-vuotiaiden, ensisijaisesti parkanolaisten nuorten työllistämiseksi. Nuoret hakevat työpaikkaa yrityksiltä, ja yritykset lähettävät kesätyösetelihakemuksen toukokuun loppuun mennessä sähköpostitse osoitteeseen kesatyo@parkano.fi tai Parkanon kaupungintalon neuvontaan (os. Parkanon kaupunki, Parkanontie 37, 39700 Parkano). Sähköpostiviestin otsikkoon tai kirjekuoreen laitetaan merkintä ”Yrityksen/yhteisön kesätyösetelihakemus 2021”.

Kesätyösetelin myöntämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

  1. Kesätyöseteli myönnetään Parkanossa toimiville yrityksille ja yhteisöille, jotka työllistävät alle 25-vuotiaan nuoren vähintään 4 viikon ajaksi touko-elokuun aikana 2021. Kesätyöseteli myönnetään ensisijaisesti parkanolaisille nuorille.
  2. Työstä tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukainen palkka, kuitenkin vähintään 800 €/kk. Palkan lisäksi tulee hakemuslomakkeessa ilmoittaa työpaikalla sovellettava työehtosopimus.
  3. Kesätyösetelin arvo on 400 € / työllistettävä nuori. Kesätyöseteli myönnetään yhdestä 4 viikon työjaksosta yhtä nuorta kohden. Samalle yritykselle tai yhteisölle voidaan myöntää max. 10 kesätyöseteliä.
  4. Kesätyösetelin piiriin kuuluvat nuoret hakevat kesätyöpaikkansa suoraan yritykseltä, joka hakee kesätyösetelit kaupungilta ennen kesätyön alkamista.

Linkki hakulomakkeelle alla. Lomakkeita löytyy myös kaupungintalon neuvonnasta. Lisätietot kesatyo@parkano.fi.

Yritysten Kesätyösetelihakemus 2021 (pdf)

Yritysten Kesätyösetelihakemus 2021 (excel)

 

Parkanon kaupungin kesätyöpaikat ja 4h-yhdistyksen Opi tekemällä -työharjoitteluprojekti

Kaupungin kesätyöt

Kesätöihin valitaan ensisijaisesti parkanolaisia, työtehtävän mukaan 15-18 vuotta täyttäneitä, alle 25-vuotiaita nuoria. Nuoria palkataan noin kuukauden ajaksi kirjastoon sekä puistojen siisteys-ja kunnossapitotöihin. Hakemukset tulee toimittaa 10.3.2020 klo 15 mennessä Kun-tarekryn kautta.Parkanon kaupungin kesätyöpaikkoja voit tarkastella ja hakea osoitteessa http://www.parkano.fi/avoimet-tyopaikat/.

4h-yhdistyksen Opi tekemällä -työharjoitteluprojekti

Projekti työllistää 20 tänä vuonna 15-vuotta täyttävää parkanolaista nuorta kahden viikon jaksoissa. Työt sijoittuvat puistotöihin sekä päivähoidon ja vanhuspalvelun puolelle.Hakuohjeet jaetaan Parkanon Yhteiskoulun 8. luokkalaisille maaliskuussa Ajokortti työelämään -koulutuksen aikana. Lisätietoja 4H-yhdistykseltä puh. 0400 733 134, parkano@4h.fi.