Tietosuoja

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.
Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa. Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa
– henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
– kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
– avoimen informoinnin lisääminen.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin: Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyä koskeva uusi tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Lisätietoa:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
EU:n tietosuoja-asetus
Tietosuojalaki 1050/2018

Tietosuojaselosteet
Sivulle on koottu Parkanon kaupungin tietosuojaselosteita. Uusia selosteita tullaan  lisäämään sivulle jatkossakin. Kukin toimiala vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Tietosuojaselosteita päivitetään parhaillaan.

Hallinnon tukipalvelut
Active Directory tietosuojaseloste
Ansio- ja kunniamerkkirekisteri tietosuojaseloste
Dynasty asianhallintajarjestelmä tietosuojaseloste
Facta Vaestörekisteri tietosuojaseloste
Henkilöstöhallinto tietosuojaseloste
Innofactor Sähköinen kokousjarjestelmä tietosuojaseloste
Kauppa- ja sopimusasiakirjarekisteri tietosuojaseloste
Kesatyösetelirekisteri tietosuojaseloste
Kuntarekry tietosuojaseloste
Laitteistorekisteri tietosuojaseloste
Luottamushenkiloiden perustietorekisteri tietosuojaseloste
Parkanon kaupungin Internet-sivut tietosuojaseloste
Parkanon kaupungin kiinteistöjen kulkuoikeudet tietosuojaseloste
Parkanon kaupunginarkiston asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Sidonnaisuusrekisteri tietosuojaseloste
Sivutoimirekisteri tietosuojaseloste
Taloushallinnon rekisteri tietosuojaseloste
Työajanseuranta tietosuojaseloste
Typpi Työ- ja elinkeinoministeriön asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Ura Työ- ja elinkeinoministeriön asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Videovalvonta tietosuojaseloste

Sivistyspalvelut
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Opiskeluhuoltorekisteri tietosuojaseloste
G Suite for Education tietosuojaseloste 
Peda.net tietosuojaseloste
Liikuntaneuvonnan asiakasrekisteri tietosuojaseloste
PIKI 2018 tietosuojaseloste (kirjasto
Varda Parkano tietosuojaseloste
Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasrekisteri tietosuojaseloste

Tekninen
Hulevesirekisteri tietosuojaseloste
Kiinteistötoimitusrekisteri tietosuojaseloste
Maa-aineslupien valvonta tietosuojaseloste
Maanvuokrasopimusrekisteri tietosuojaseloste
Rakennusvalvonta Kuntanet 7 tietosuojaseloste
Rakentamisilmoitukset tietosuojaseloste
Yksityiset tiekunnat tietosuojaseloste
Ymparistönsuojelu- ja valvonta tietosuojaseloste

Huom! Tietosuojavaatimusten vuoksi tietopyyntöjä ei käsitellä sähköpostilla.
Sähköpostitse voi kuitenkin tiedustella neuvoa asian hoitamiseen liittyen.

Parkanon kaupungin
Tietoturvavastaava/yhteystieto
timo.lehtinen@parkano.fi puh. 044 7865 701, Timo Lehtinen.

Tietosuojavastaavat/yhteystiedot

tietosuojavastaava@parkano.fi, puh. 044 7865 205, Minna Laatu
varatietosuojavastaava, tietosuojavastaava@parkano.fi puh. 044 7865 202, Anne Ranta

Hyvät palvelut

Tavoitteet:

 • Vahvistetaan palveluja, joiden varaan lapsiperheet voivat perustaa kodin
 • Uuden opetussuunnitelman mukainen vetovoimainen oppimisympäristö
 • Kehitetään ja lisätään toisen asteen koulutusta
 • Monipuolinen kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta sekä aktiiviset kulttuuripalvelut
 • Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä lähipalveluita
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota
 • Turvataan ikäihmisten palvelut
 • Täydennetään palvelukonseptia yhteistyöllä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa

Asumisviihtyvyys ja osallisuus

Tavoitteet:

 • Asumiskustannukset ja tonttihinnat pidetään kohtuullisina
 • Huolehditaan riittävästä määrästä houkuttelevia tontteja
 • Huolehditaan rakentamisen joustavuudesta
 • Säilytetään kylät aktiivisina ja elinvoimaisina
 • Säilytetään ja monipuolistetaan harrastustoimintaa
 • Kehitetään vapaaehtoistoimintaa ja yhteistyötä järjestöjen kanssa
 • Parannetaan osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia
 • Hyödynnetään kaunista luontoa vapaa-ajanasumisen lisäämiseen

Elinvoima ja elinkeinojen kehittäminen

Tavoitteet:

 • Alueen paras ostos- ja matkailukeskus
 • Kolmea maakuntaa palveleva logistiikan keskus
 • Asukkaita houkutteleva ja työpaikkoja lisäävä elinvoimainen aluekeskus
 • Kehittyvä asemanseutu
 • Kehittyvä Kolmostien varsi
 • Houkutteleva paikkakunta, jossa on myönteinen ilmapiiri
 • Vahva toisen asteen koulutus ja aikuiskoulutus
 • Hyödynnetään digitalisaation mahdollisuudet
 • Onnistunut markkinointi ja viestintä

Arvot

 • Teemme yhdessä ja haemme kumppanuuksia
 • Olemme ennakkoluulottomia ja tartumme toimeen
 • Toimimme avoimesti sekä yksilöä ja yhteistyökumppaneita arvostaen