Hyvät palvelut

Tavoitteet:

 • Vahvistetaan palveluja, joiden varaan lapsiperheet voivat perustaa kodin
 • Uuden opetussuunnitelman mukainen vetovoimainen oppimisympäristö
 • Kehitetään ja lisätään toisen asteen koulutusta
 • Monipuolinen kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta sekä aktiiviset kulttuuripalvelut
 • Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä lähipalveluita
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota
 • Turvataan ikäihmisten palvelut
 • Täydennetään palvelukonseptia yhteistyöllä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa

Asumisviihtyvyys ja osallisuus

Tavoitteet:

 • Asumiskustannukset ja tonttihinnat pidetään kohtuullisina
 • Huolehditaan riittävästä määrästä houkuttelevia tontteja
 • Huolehditaan rakentamisen joustavuudesta
 • Säilytetään kylät aktiivisina ja elinvoimaisina
 • Säilytetään ja monipuolistetaan harrastustoimintaa
 • Kehitetään vapaaehtoistoimintaa ja yhteistyötä järjestöjen kanssa
 • Parannetaan osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia
 • Hyödynnetään kaunista luontoa vapaa-ajanasumisen lisäämiseen

Elinvoima ja elinkeinojen kehittäminen

Tavoitteet:

 • Alueen paras ostos- ja matkailukeskus
 • Kolmea maakuntaa palveleva logistiikan keskus
 • Asukkaita houkutteleva ja työpaikkoja lisäävä elinvoimainen aluekeskus
 • Kehittyvä asemanseutu
 • Kehittyvä Kolmostien varsi
 • Houkutteleva paikkakunta, jossa on myönteinen ilmapiiri
 • Vahva toisen asteen koulutus ja aikuiskoulutus
 • Hyödynnetään digitalisaation mahdollisuudet
 • Onnistunut markkinointi ja viestintä

Arvot

 • Teemme yhdessä ja haemme kumppanuuksia
 • Olemme ennakkoluulottomia ja tartumme toimeen
 • Toimimme avoimesti sekä yksilöä ja yhteistyökumppaneita arvostaen

Visio

Parkano tunnetaan rohkeita avauksia tekevänä paikkakuntana, jossa tartutaan toimeen ja järjestetään asiat parhain päin.

 • Parkano on Tampereen ja Seinäjoen välisen Suomen elinvoimaisin keskus, joka houkuttaa asukkaita ja luo uusia työpaikkoja.
 • Parkano tarjoaa viihtyisän asuinympäristön sekä mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti.
 • Laadukkaista palveluista huolehditaan luomalla uusia toimintamalleja ja uudenlaista kumppanuutta.