Europarlamenttivaalit 2019

Europarlamenttivaalit 2019

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi.

Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismäärä on 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 14. Europarlamenttivaaleissa ehdokkaat ovat samat koko maassa.

Aikataulu

Seuraavat europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa on 15.–21.5.2019 ja ulkomailla 15.–18.5.2019.

Äänioikeus ja henkilöllisyyden todistaminen äänestettäessä

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta sekä muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80.päivänä ennen vaalipäivää (viim. 7.3. ennen klo 16) ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin. Lisätietoja äänioikeudesta täällä.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennen äänestämistä. Äänestäjän tulee ottaa mukaan äänestyspaikalle todistus henkilöllisyydestään esim. henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja. Jos äänestäjällä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passikuvaa.

Äänestäminen vaalipäivänä 26.5.2019

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy kotiosoitteen perusteella. Parkanon kaupungissa vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Parkanon kaupungintalo (Parkanontie 37, 39700 Parkano), joka on äänestystä varten avoinna klo 9–20.

Ennakkoäänestys 

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Parkanon kaupungissa ennakkoäänestyspaikkana toimii Parkanon kaupungintalo (Parkanontie 37, 39700 Parkano), joka on ennakkoäänestystä varten avoinna:

Keskiviikkona 15.5.2019 klo 10.00–18.00
Torstaina 16.5.2019 klo 10.00–18.00
Perjantaina 17.5.2019 klo 10.00–18.00
Lauantaina 18.5.2019 klo 10.00–14.00
Sunnuntaina 19.5.2019 klo 10.00–14.00
Maanantaina 20.5.2019 klo 10.00–18.00
Tiistaina 21.5.2019 klo 10.00–20.00

Vaalilain 9 §:n 1 mom. 3. kohdan tarkoittamat ennakkoäänestyspaikat (laitosäänestys)

Vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä laitoksissa ennakkoäänestyksenajanjakson aikana erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys järjestetään Parkanossa kaupunginhallituksen 3.12.2018 § 262 päättämissä seuraavissa yksiköissä vaalitoimikunnan myöhemmin aikatauluttamina aikoina:

Rauhalan palvelukeskus (Pentintie 8, 39700 Parkano)

Parkanon terveyskeskus/vuodeosasto (Parkanontie 48, 39700 Parkano)

Väistön ryhmäkodit (Kanankatu 3, 39700 Parkano)

Rantakodon palvelukeskus (Niementie 2, 39700 Parkano)

Pihlajalintu (Tehtaantie 4, 39700 Parkano)

Uunilintukoti (Veholankatu 1, 39700 Parkano)

Palvelukoti Parkanokodit (Attendo)/Attendo Veholan yksikkö (Kunnalliskodintie/Veholankatu 5, 39700 Parkano)

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi.

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana europarlamenttivaaleissa 15.-21.5.2019. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen. Ajankohta ilmoitetaan kotiäänestyksen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Jos haluatte äänestää ennakolta kotona, pyydämme ilmoittamaan siitä europarlamenttivaalien osalta viimeistään tiistaina 14. toukokuuta ennen klo 16.00.

Ilmoituksen voi tehdä:
– soittamalla kaupungintalolle, puh. (03) 44 331 tai 044 7865202 tai
– postittamalla täytetty lomake keskusvaalilautakunnalle (os. Parkanon kaupunki/ keskusvaalilautakunta, PL 14, 39701 Parkano) tai
– lähettämällä lomakkeessa pyydetyt tiedot sähköpostitse osoitteella kaupunki@parkano.fi tai

Ilmoituslomake on tulostettavissa myös vaalit.fi-verkkosivuilta.

Muuta

Europarlamenttivaaleja koskevaa lisätietoa löytyy Vaalit.fi-verkkopalvelusta. Kaupungin puolelta vaaleja koskeviin kysymyksiin vastaa kaupunginsihteeri (keskusvaalilautakunnan sihteeri) Sanna-Maija Kormano (puh. 044 7865202, sanna-maija.kormano(a)parkano.fi).