Eduskuntavaalit 2019

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

Aikataulu

Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.–9.4.2019 ja ulkomailla 3.–6.4.2019.

Äänioikeus ja henkilöllisyyden todistaminen äänestettäessä

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennen äänestämistä. Äänestäjän tulee ottaa mukaan äänestyspaikalle todistus henkilöllisyydestään esim. henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja. Jos äänestäjällä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Sitä haettaessa tarvitaan kaksi passikuvaa.

Äänestäminen vaalipäivänä 14.4.2019

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy kotiosoitteen perusteella. Parkanon kaupungissa vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Parkanon kaupungintalo (Parkanontie 37, 39700 Parkano), joka on äänestystä varten avoinna klo 9–20.

Ennakkoäänestys 

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Parkanon kaupungissa ennakkoäänestyspaikkana toimii Parkanon kaupungintalo (Parkanontie 37, 39700 Parkano), joka on ennakkoäänestystä varten avoinna:

Keskiviikkona 3.4.2019 klo 10.00–18.00
Torstaina 4.4.2019 klo 10.00–18.00
Perjantaina 5.4.2019 klo 10.00–18.00
Lauantaina 6.4.2019 klo 10.00–14.00
Sunnuntaina 7.4.2019 klo 10.00–14.00
Maanantaina 8.4.2019 klo 10.00–18.00
Tiistaina 9.4.2019 klo 10.00–20.00

Vaalilain 9 §:n 1 mom. 3. kohdan tarkoittamat ennakkoäänestyspaikat (laitosäänestys)

Vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä laitoksissa ennakkoäänestyksenajanjakson aikana erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys järjestetään Parkanossa kaupunginhallituksen 3.12.2018 § 262 päättämissä yksiköissä vaalitoimikunnan aikatauluttamina aikoina seuraavasti:

Rauhalan palvelukeskus (Pentintie 8, 39700 Parkano)
Keskiviikko 3.4.2019 klo 9.00–11.00
Tiistai 9.4.2019 klo 9.00–11.00

Parkanon terveyskeskus/vuodeosasto (Parkanontie 48, 39700 Parkano)
Keskiviikko 3.4.2019 klo 12.00–13.15
Tiistai 9.4.2019 klo 12.00–13.15

Väistön ryhmäkodit (Kanankatu 3, 39700 Parkano)
Keskiviikko 3.4.2019 klo 13.20–14.15
Tiistai 9.4.2019 klo 13.20–14.15

Rantakodon palvelukeskus (Niementie 2, 39700 Parkano)
Keskiviikko 3.4.2019 klo 14.30–16.00
Tiistai 9.4.2019 klo 14.30–15.30

Pihlajalintu (Tehtaantie 4, 39700 Parkano)
Keskiviikko 3.4.2019 klo 16.15–16.45
Tiistai 9.4.2019 klo 15.45–16.00

Uunilintukoti (Veholankatu 1, 39700 Parkano)
Keskiviikko 3.4.2019 klo 16.50–17.00
Tiistai 9.4.2019 klo 16.05–16.15

Palvelukoti Parkanokodit (Attendo)/Attendo Veholan yksikkö (Kunnalliskodintie/Veholankatu 5, 39700 Parkano)
Keskiviikko 3.4.2019 klo 17.05–18.15
Tiistai 9.4.2019 klo 16.20–16.50

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kotikunnaksi.

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana eduskuntavaaleissa 3.–9.4.2019. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen. Ajankohta ilmoitetaan kotiäänestyksen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Jos haluatte äänestää ennakolta kotona, pyydämme ilmoittamaan siitä viimeistään tiistaina 2. huhtikuuta ennen klo 16.00. Ilmoittautumisen voi tehdä yhdellä puhelinsoitolla molempiin vaaleihin tai ilmoittautua kumpaankin vaaliin erikseen.

Ilmoituksen voi tehdä:
– soittamalla kaupungintalolle, puh. (03) 44 331 tai 044 7865202 tai
– postittamalla täytetty lomake keskusvaalilautakunnalle (os. Parkanon kaupunki/ keskusvaalilautakunta, PL 14, 39701 Parkano) tai
– lähettämällä lomakkeessa pyydetyt tiedot sähköpostitse osoitteella kaupunki@parkano.fi tai

Ilmoituslomake on tulostettavissa myös vaalit.fi-verkkosivuilta.

Muuta

Eduskuntavaaleja koskevaa lisätietoa löytyy Vaalit.fi-verkkopalvelusta. Kaupungin puolelta vaaleja koskeviin kysymyksiin vastaa kaupunginsihteeri (keskusvaalilautakunnan sihteeri) Sanna-Maija Kormano (puh. 044 7865202, sanna-maija.kormano(a)parkano.fi).