Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen

VUOSIAVUSTUKSET 2019 haettavana seuraavasti:

KULTTUURI- JA NUORISOPALVELUT
– Perusavustus kulttuuri- ja nuorisojärjestöille toiminnan tukemiseen ja kehittämistyöhön
– Avustushakemus (pdf)

LIIKUNTAPALVELUT
– Perusavustus urheiluseurojen ja liikuntatoimintaa harjoittavien yhdistysten tukemiseen ja kehittämistyöhön
– Avustushakemus (pdf)

1. Perusavustushakemuksia on saatavana kaupungintalon neuvonnasta, sivistys- ja vapaa-aikaosastolta sekä kaupungin kotisivuilta osiosta Lomakkeet
2. Hakemuksen liitteeksi on laitettava vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.
3. Kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta mm. koulutukseen, valmennukseen tai yksittäisiin tapahtumiin. Hakemuksen tueksi on liitettävä selvitys kohdeavustuksen käyttötarkoituksesta.

Perusavustushakemukset on toimitettava to 7.3.2019 klo 15 mennessä Parkanon kaupungintalolle os. Parkanon kaupunki, sivistyslautakunta/vapaa-aikapalvelut, PL 14, 39701 Parkano. Kohdeavustushakemukset toimitetaan suoraan sivistysjohtajalle.

Tiedustelut: vapaa-aikatoimen ohjaaja, puh. 044 7865 516, elisa.vahosalmi@parkano.fi


Nuorisopalveluilta avustusta voivat saada parkanolaiset nuorisoyhdistykset ja nuoriso-ryhmät,
sekä parkanolaiset ryhmät, joiden toiminta on suunnattu ensisijaisesti nuorille.

Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan:

1) Valtakunnallisten jäsenjärjestöjen paikallisia jäsenyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään
kaksi kolmasosaa (2/3) on alle 29-vuotiaita.

2) Muita paikallisia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä, joiden jäsenistä
vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Avustustoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat

1) yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen,

2) aktiivisen harrastustoiminnan lisääminen,

3) hyvinvoinnin ja kumppanuuden vahvistaminen sekä

4) toimiva ja kannustava avustusjärjestelmä.

Perusavustukset ovat haettavissa alkuvuodesta erillisellä hakulomakkeella, johon tulee liittää tarvittavat asiakirjat. Hakuprosessista tiedotetaan paikallislehdessä sekä kaupungintalon ilmoitustaululla. Kohdeavustuksia voidaan hakea pitkin vuotta ja hakemukseen tulee liittää tarkat tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta. Perusavustuksista päättää sivistyslautakunta ja kohdeavustuksista vapaa-aikatoimen johtaja.

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut, perusavustushakemus