Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi Lastentarhanopettajan toimi (vakituinen), Lastentarhanopettajan toimi ajalle 7.1.-31.7.2020, Lastentarhanopettajan perhevapaan sijaisuus ajalle 7.1.-9.10.2020 sekä 2 Lastenhoitajan tointa ajalle 7.1.-31.7.2020.

Lastentarhanopettajan toimiin varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, sitoutuneisuutta työhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta.

Lastenhoitajan toimeen kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) § 28 mukainen pätevyys.

Lastenhoitajan työhön sisältyy mahdollisesti vuorotyötä.

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Vakituisessa toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Määräaikaisissa toimissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 11.12.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa:

Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044-7865 511

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044-7865 530

 

Parkanossa 22.11.2019                                                                       Sivistystoimi