Parkano on n. 6 500 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kulmauksessa, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

 

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan uudelleen haettavaksi 3 Lastentarhanopettajan tointa 3.8.2020 alkaen toistaiseksi.

Lastentarhanopettajia valittaessa voidaan ottaa huomioon myös loppuvaiheen opiskelijat/kesän aikana valmistuvat hakijat.

Lisäksi julistetaan haettavaksi 3 lastenhoitajan tointa (toistaiseksi voimassa olevia) sekä 3 lastenhoitajan tointa (määräaikaisia) ajalle 10.8.2020-31.5.2021

Lastentarhanopettajan toimeen Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, sitoutuneisuutta työhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta.

Lastenhoitajan toimeen kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) § 28 mukainen pätevyys.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Vakituisessa toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 16.6.2020 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Toimien täyttöön saattaa tulla muutoksia koronatilanteen vuoksi.

 

Lisätietoja antaa:

Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044 7865 511, jaana.mansikkaviita@parkano.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044 7865 530, sarita.rajamaki@parkano.fi

Parkanossa 2.6.2020                                                                          Parkanon kaupunki / Sivistystoimi