Tavoitteet:

  • Asumiskustannukset ja tonttihinnat pidetään kohtuullisina
  • Huolehditaan riittävästä määrästä houkuttelevia tontteja
  • Huolehditaan rakentamisen joustavuudesta
  • Säilytetään kylät aktiivisina ja elinvoimaisina
  • Säilytetään ja monipuolistetaan harrastustoimintaa
  • Kehitetään vapaaehtoistoimintaa ja yhteistyötä järjestöjen kanssa
  • Parannetaan osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia
  • Hyödynnetään kaunista luontoa vapaa-ajanasumisen lisäämiseen