K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville asemakaavan muutos 1. kaupunginosassa (Keskusta).

Kaavamuutosalueella sijaitsevat koulu- ja kulttuurikampus Kaarna ja lukio.

Asemakaavan muutosehdotus koskee korttelissa 1033 olevaa tonttia 22 sekä Koulukatua ja Koulukujaa. Muutosalueen tontti 22 on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO-1/s).

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa asemakaavaa siten, että lukiorakennuksen purku voidaan toteuttaa (tontti 22) poistamalla nykyisestä määräyksestä suojelumerkintä s.

Kaavamuutoksen yhteydessä järjestetään Koulukadun ja Koulukujan nimistö ja kulkuyhteydet vastaamaan nykyistä käytäntöä.

Asemakaavan muutosehdotus kaavamääräyksineen ja selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 § mukaisesti 17.12.2019 – 31.1.2020 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy,

                      puh. 040 833 9275, havanka@havanka.fi;  ja  http://www.havanka.fi  

                      Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

                     Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 31.1.2020 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

Kaavamuutosehdotus

Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Kaavan laatijan vastine