K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan muutos 1. kaupunginosassa (Keskusta).

Kaavamuutosalueella sijaitsevat mm. koulu- ja kulttuurikampus Kaarna ja lukio sekä Kuttikallion päiväkoti.

Asemakaavan muutosluonnos koskee korttelissa 1033 olevia tontteja 9, 22 ja 24 sekä Koulukatua ja Koulukujaa. Muutosalueen tontit 22 ja 24 ovat opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO-1/s ja YO-1) ja tontti 9 liike- ja erillispientalojen korttelialuetta (AOL).

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa asemakaavaa siten, että lukiorakennuksen purku voidaan toteuttaa (tontti 22) poistamalla nykyisestä määräyksestä suojelumerkintä s. Toisena tavoitteena on selvittää ratkaisua, jossa päiväkodin tonttiin (tontti 24) liitetään tontti nro 9. Tonttia tarvittaisiin päiväkodin lisäalueena. Kaavamuutoksen yhteydessä järjestetään Koulukadun ja Koulukujan nimistö ja kulkuyhteydet vastaamaan nykyistä käytäntöä.

Asemakaavan muutosluonnos kaavamääräyksineen ja selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n mukaisesti 22.10. – 20.11.2019 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy,

                      puh. 040 833 9275, havanka@havanka.fi;  ja  http://www.havanka.fi  

                      Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

                     Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 20.11.2019 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

Kaavaluonnos

Kaavamääräykset 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus