Parkano on n. 6 500 asukkaan vireä kaupunki Pirkanmaalla, joka edistää perheiden hyvinvointia ja kehittää perhepalveluita. Nyt haemme joukkoomme varhaiskasvatuksen opettajia ja kasvatusohjaajaa.  

 

Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 1)   3 Lastentarhanopettajan toimea sekä 

2) Kasvatusohjaajan toimi 1.8.2020 alkaen toistaiseksi

Lastentarhanopettajia valittaessa voidaan ottaa huomioon myös loppuvaiheen opiskelijat. Huomioimme myös kevään aikana valmistuvat hakijat.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).                                         

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, sitoutuneisuutta työhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta.

 

Kasvatusohjaajan toimeen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Kasvatusohjaaja työskentelee perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kasvatusohjaaja edistää oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja henkilökunnan työhyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla lapsia ja nuoria koulun ja varhaiskasvatuksen arjessa sekä opettajia ja muuta henkilökuntaa kasvatustyössä. Kasvatusohjaajan työnkuvaan kuuluu perheiden palveluohjaus ja vanhemmuuden tukeminen. Kasvatusohjaajan työssä kohtaat asiakkaita yksilö- ja ryhmävastaanotoilla, oppitunneilla, kotikäynneillä ja tarvittaessa myös etäyhteyksien avulla.

Kasvatusohjaaja osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön.

Toimeen valittavalta edellytetään vahvoja vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia laajoissa, monialaisissa verkostoissa, muutosvalmiutta sekä kehitysmyönteistä työotetta. Kokemus vastaavasta työstä, perhepalveluverkoston tuntemus sekä Nepsy-valmentaja koulutus katsotaan eduksi.

 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimissa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 26.5.2020 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Toimien täyttöön saattaa tulla muutoksia koronatilanteen vuoksi.

 

Lisätietoja antaa:

Lastentarhanopettajan toimista:

  • Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044 7865 511
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044 7865 530

Kasvatusohjaajan toimesta:

  • Sivistysjohtaja Jenni Alppi, puh. 044 7865 501

 

Parkanossa 12.5.2020                                                                        Parkanon kaupunki / Sivistystoimi