Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan muutos ja laajennus valtatien 3 ja valtatien 23 väliselle risteysalueelle. Hanke liittyy laajempaan suunnitelmaan valtatien 3 liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä tien tavoitenopeustason 100 km/h saavuttamiseksi. Tiehallinto laatii tällä hetkellä tiesuunnitelmaa välille Alaskylä – vt23 eritasoliittymä.

 Asemakaavan muutos koskee Kallion (4)  kaupunginosan korttelia 4045 (osa) ja Pahkalan (5) kaupunginosan korttelia 5100 ja korttelia 5090 (osa) sekä niihin liittyviä yleisen tien alueita, katualueita sekä virkistysalueita.

 Asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä:

  • Kallion kaupunginosassa korttelin 4045 tonttia nro 3 ja osaa Kallion puistot 4P aluetta sekä osaa Heittolan kylän tilasta PAHKATEOLLISUUS RN:o 3:44.
  • Pahkalan (5.) kaupunginosan alueella korttelin 5090 tonttia 3 sekä osaa Pahkalan kadut 5K alueesta, Heittolan kylän  tilaa ERKKILÄ RN:o 3:11 ja osia Heittolan kylän tiloista PAHKATEOLLISUUS RN:o 3:44, KUMPULA RN:o 2:37, HAUKKALA RN:o 3:53, LAIHIA RN:o 3:26, UUTELA RN:o 3:28, ARTOLA RN:o 3:43, UUSITALO RN:o 3:57, KISSAKIVENRISTEYS RN:o 3:56 sekä osia YLEISEN TIEN ALUEISTA 895:2:16 ja 895:2:1.

 Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöjä:

  • Kallion (4.) kaupunginosassa laajennus koskee osia Heittolan kylän tiloista PAHKATEOLLISUUS RN:o 3:44 ja KUMPULA RN:o 2:37.
  • Kissakiven (8.) kaupunginosassa osia Heittolan kylän tiloista ARTOLA RN:o 3:43 ja UUSITALO RN:o 3:57.
  • Haukkalan (9.)  kaupunginosassa osia Heittolan kylän tiloista UUSITALO RN:o 3:57, UUTELA RN:o 3:28, LAIHIA RN:o 3:26 ja HAUKKALA RN:o 3:53.

 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n mukaisesti 30.3 – 30.4.2010 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

 Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta.

 Lisätietoja:

 Mahdolliset mielipiteet asemakaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan 30.4.2010 mennessä osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

 Parkanossa 18.3.2010

Ympäristölautakunta

VT3_ASEMAKAAVALUONNOKSEN_KUVAUS.pdf

vt3_vt23_luonnos_18032010.pdf

vt3_vt23_merkit_18032010.pdf