K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaava (6.) Vatusen kaupunginosassa.

Asemakaavoituksen kohteena oleva alue sijaitsee n. 3 km etäisyydellä Parkanon keskustasta Niemenperällä Viljakan alueella. Kaava-alueen keskiössä ovat alueella olevan kodinkoneliikkeen käytössä olevat rakennukset. Muutoin kaava-alue on rakentamatonta peltoaluetta.

Kaavahankkeen tavoitteena on saada alueelle asuinpientalotontteja (AP). Alueella olevat liiketilat kaavoitetaan nykyisen käytön mukaisesti asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL).

Kaava-alue sisältää myös katu- ja lähivirkistysaluetta.

Asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n mukaisesti 23.4. – 22.5.2015 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavan muutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

 Yhteystietoja:

Kaavanlaatija:

* Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy/ RI Heikki Havanka

   p. 040-833 9275 tai 0400-234 349

* Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, p 044 786 5601

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista (nähtävilläoloaikana)

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 22.5.2015 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Kaavoituslautakunta

Viljakan kaavaluonnos

Asemakaavamerkinnät

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma