Parkanon kaupungin tilinpäätöksestä muodostui talousarviossa arvioitua parempi, vaikkakin se jäi miinusmerkkiseksi 123 000 euron verran. Tilannetta auttoi se, että toimintatuottoja kertyi 576 000 euroa arvioitua enemmän läpi koko tuottopuolen. Verotuloja kertyi vajaat 200 000 euroa enemmän, yhteensä 21,5 miljoonaa euroa. Myös valtionosuudet kasvoivat kahdella prosentilla. Kaupungin vuosikate on 1,4 miljoonaa euroa.

– Viime vuotta leimasi kaupungin toiminnoissa vahvasti soten kilpailutus ja yksityistäminen sekä kouluissa ilmenneet sisäilmaongelmat. Kun Keskustan koulu saatiin kuntoon, ilmeni yläkoulussa ongelmia, joita nyt yritetään ratkaista, kertaa talouspäällikkö Sirpa Teuho.

Talousarviossa asetettuun tavoitteeseen positiivisesta väestökehityksestä on viime vuoden aikana vastattu tehostamalla markkinointia. Säännöllisesti kokoontunut kaupungin markkinointityöryhmä on suunnannut markkinointitoimia voimallisesti sosiaalisen median puolelle.

Väestökehitykseen on pyritty vaikuttamaan myös parantamalla asukkaiden elinoloja investoinneilla, kuten ala-asteen korjaamisella, Alaskylä–Yliskylä-siirtoviemärin rakentamisella, sote-kiinteistöjen kehittämisellä ja mm. urheilukentän pinnoitteen korjaamisella.Nettoinvestoinnit viime vuonna olivat 3,6 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvoi edellisvuodesta 7,4 % yhteensä 14,6 milj. euroon, mikä asukasta kohden jaettuna on 2140 euroa.

Talousarvion tavoitetta tasapainoiseen talouteen pyrkimisestä kaupunginhallitus tehosti kesällä antamalla säästövaatimuksia osastoille. Nämä vaatimukset saatiin pääosin toteutettua. Toimintakulut kasvoivat viime vuonna vain 0,6 %.

Henkilöstön hyvinvointia on parannettu tukemalla osaamisen kehittämistä. Myös työyksiköiden tyky-toimintaa on lisätty, ja liikkumista on kannustettu esimerkiksi ilmaisilla kuntosalilipuilla ja salivuoroilla.

Kaikkien kaupunkilaisten terveyden edistämiseksi laadittiin hyvinvointikertomus, jonka valtuusto hyväksyi. Hyvinvointikertomuksessa on indikaattoreita, joiden avulla pystytään seuraamaan hyvinvoinnin eri osa-alueiden kehittymistä Parkanossa.