Parkanon kaupunginvaltuusto on 9.11.2015 § 76 hyväksynyt
uuden vesihuoltolaitoksen taksan sekä uuden palvelumaksuhinnaston
voimaantulevaksi 1.1.2016.

Samalla päivämäärällä nykyisen taksan ja
palvelumaksuhinnaston voimassaolo lakkaa.

10.12.2015

Parkanon kaupunginvaltuusto