Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määritys pohjautuu 1.3.2001 voimaan tulleeseen vesihuoltolakiin. Vesihuoltolaitokselle määritetään toiminta-alue, jos vesihuoltolaitos vastaa yli 50 asukkaan vesihuollosta ja vedenkulutus on yli 10 m3 vuorokaudessa.

Vesihuollon toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Laitoksen toiminta-alueen tulee kuitenkin olla sellainen, että laitos kykenee taloudellisesti ja asianmukaisesti hoitamaan vesihuollon alueellaan.

Toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on pääsääntöisesti liityttävä keskitettyyn vesihuoltojärjestelmään.

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja verkostoalueet vesihuoltolaitoksen esityksestä tai kuultuaan vesihuoltolaitosta.
Asiasta päättää kaupunginvaltuusto.

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitoksen ja Pohjois-Parkanon vesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotukset pidetään yleisesti nähtävillä 12.6 – 5.7.2015 välisenä aikana Parkanon kaupungintalolla (Parkanontie 37, vastaanotossa, josta ne saa pyydettäessä nähtäviksi) sekä 6.7 – 13.7.2015 välisenä aikana Parkanon kaupungin kirjastossa (Parkanontie 57), josta ne saa nähtäviksi pyydettäessä. Mahdolliset muistutukset tai mielipiteet ehdotuksesta tulee esittää nähtävillä oloaikana kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitettuna (Parkanon kaupungin tekninen lautakunta, PL 14, 39701 Parkano).

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa maanrakennusmestari Mika Toropainen 044 7865 633 tai tekninen johtaja Jarmo Kyösti 044 7865 601.

Parkanossa 11.6.2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA