Alaskylän – Yliskylän viemäröintihanke on valmistunut.
Sopimusehtojen mukaan vesihuoltolaitos alkaa periä perusmaksuja siitä
alkaen kun liittyjän ja laitoksen välinen sopimus on tehty ja verkosto on
laitoksen puolesta käyttökunnossa.

Perusmaksun perimiseen ei siis vaikuta se onko liittyjä
liittänyt oman kiinteistönsä viemäriin. Sama koskee myös verkostoveteen liittymistä.

14.10.2014 Vesihuoltolaitos