Parkanon kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 2.9.2009
VASTAAVAN OHJAAJAN TOIMEN

 

Vastaavan ohjaajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja monipuolista kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa. Keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia ovat toimintakeskuksen asiakkaiden ohjaustehtävät, toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, perushoidolliset tehtävät, tukitehtävät sekä toimintakeskuksen hallintoon liittyvät tehtävät. Työsuhteen alkaessa työpaikka on Toimintakeskus Pajulinnussa.
 
Sosiaaliohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6§ mukainen pätevyys (soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto).
 
Arvostamme aktiivista ja itsenäistä työotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä halua kehittää päivä- ja toimintakeskuksen palveluja.
 
Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kvtes:n mukaan. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
 
Toimi täytetään sopimuksen mukaan ja täyttämisessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
 
Hakemukset, joihin liitetään ansioluettelo sekä jäljennökset opinto- ja työtodistuksista on toimitettava viimeistään 17.9.2009 klo 15.00mennessä osoitteella Parkanon kaupunki, perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, PL 14, 39701 Parkano
 
Lisätietoja tehtävästä antavat perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma p. 044–7865301
ja 14.9.09 lukien sosiaalityön päällikkö Saija Lahtinen p. 044–7865311.
 
Perusturvalautakunta