Sivistysosasto / varhaiskasvatus

Parkanon kaupungin sivistyslautakunta julistaa haettavaksi toistaiseksi voimassa olevan lastentarhanopettajan viran ja lastenhoitajan toimen 1.8.2014 alkaen.

Edellytyksenä lastentarhanopettajan virkaan on kasvatustieteen kandidaatin (lto) tutkinto,
soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus 608/2005).

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan toimeen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaisesti soveltuva sosiaali-
ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitajatutkinnon suorittaneilta hakijoilta edellytetään lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelman mukaisesti suoritettua
tutkintoa.

Lastentarhanopettajan virkaan valittavalta odotamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, joustavuutta sekä kykyä ottaa vastuuta toiminnan pedagogisesta johtamisesta.

Lastenhoitajan toimeen valittavalta edellytämme vastuullista ja ammatillista työotetta sekä joustavuutta ja hyviä valmiuksia tiimityöhön.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Toistaiseksi virkaan ja toimeen valittujen on ennen viran ja toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Virassa ja toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 27.6.2014 klo 15 mennessä osoitteella: Sivistysjohtaja Harri Hiitti, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano.

Lisätietoja antaa sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi, puh. 044-7865 502 tai jenni.alppi@parkano.fi